14 oktober 2021 – De Iraanse Arman Abdolali, nu 24, werd gearresteerd toen hij 17 was en vervolgens ter dood veroordeeld in een buitengewoon oneerlijk proces. Na zijn arrestatie werd hij 76 dagen in eenzame opsluiting vastgehouden en gemarteld om een valse bekentenis af te leggen. Hij wordt vastgehouden in de Rajai Shahr-gevangenis in de stad Karaj bij Teheran. Zijn executie staat voor de deur.

Het regime van Teheran executeert ook minderjarigen, hoewel het internationaal recht dit ten strengste verbiedt. Volgens de wetten van het regime kunnen zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood worden veroordeeld. Daarmee negeren de heersers in Iran de internationaal geldende mensenrechtenwetgeving.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten verbieden strikt en zonder uitzondering het gebruik van de doodstraf tegen minderjarigen. Toch is Iran het land met het grootste aantal ter wereld geëxecuteerde minderjarigen.

Mensenrechtenactivisten over de hele wereld, waaronder SMV, roepen op om de executie van Arman Abdolali te voorkomen.