25 oktober 2021 – Met de systematische vervolging van christenen schendt het regime in Iran het mensenrecht op godsdienstvrijheid. Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die louter op grond van hun geloof ten onrechte worden vastgehouden.

Volgens Iraanse mensenrechtengroeperingen zijn drie leden van de christelijke gemeenschap in Teheran door de rechterlijke macht van het regime aangeklaagd uitsluitend vanwege hun geloof. Sonya Sadegh, Mina Khajavi en Joseph Shahbazian (op de foto van links naar rechts) staan nu terecht wegens “lidmaatschap van tegen de staat gerichte groeperingen en het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”. Zij worden beschuldigd van deelname aan bijeenkomsten van huisgemeenten en het verspreiden van het evangelie.

De 58-jarige voormalige moslima Mina Khajavi, die het christelijk geloof heeft aangenomen, wordt ook verweten dat haar man en kind zich eveneens tot het christendom hebben bekeerd. De christin meldde ondertussen dat zij tijdens haar gevangenschap gedwongen was een “bekentenis” te ondertekenen die haar door bewakers van het regime was gedicteerd.

Mina Khajavi, de bekeerlinge Sonya Sadegh en Joseph Shahbazian, die tot de Iraanse Armeense christelijke gemeenschap behoort, werden eind juni 2020 in Teheran gearresteerd nadat bewakers van het regime invallen hadden gedaan in christelijke huisgemeenten in drie Iraanse steden. Tientallen christenen werden gearresteerd in Teheran, de stad Karaj bij Teheran en in de westelijke Iraanse stad Malayer. Ooggetuigen meldden toen dat de gearresteerden onder mishandeling werden afgevoerd.

De drie christelijke parochianen die nu in Teheran in staat van beschuldiging zijn gesteld, zijn momenteel op borgtocht vrij. Zij worden echter geconfronteerd met processen voor rechtbanken van het regime en lange gevangenisstraffen.

Ondertussen werden in de zuidwestelijke Iraanse stad Desful de christelijke bekeerlingen Davoud Torabi, Mohammad Kayidgap, Esmaeil Narimanpour en Alireza Varak-Shah (op de foto van links naar rechts) in augustus 2021 aangeklaagd wegens vermeende “propaganda tegen het regime” omdat zij met andere christenen in een huisgemeente bijeenkwamen. Voormalige moslims die het christelijk geloof zijn toegedaan, is het verboden diensten bij te wonen in christelijke kerken in Iran. Daarom komen bekeerlingen in huisgemeenten bijeen voor christelijk gebed.

De vier christenen die in Desful in staat van beschuldiging werden gesteld, werden medio april 2021 samen met andere christelijke bekeerlingen gearresteerd na invallen in hun huizen en gedurende verscheidene dagen in de gevangenis ondervraagd. Naar verluidt werden zij mishandeld. Daarna werden ze voorlopig vrijgelaten. Ze zullen nu worden berecht.

Volgens door de christelijke hulporganisatie Open Doors in augustus 2021 verstrekte gegevens wordt verwacht dat de vervolging van christenen in Iran onder het huidige regime president Ebrahim Raisi zal verergeren. Over Raisi schreef Open Doors onder andere: “De ultraconservatieve sjiitische geestelijke was voor zijn verkiezing officier van justitie en later voorzitter van de rechterlijke macht. Hij staat bekend als een hardliner en stond op de zwarte lijst van Iraanse functionarissen die door Washington zijn gesanctioneerd wegens “medeplichtigheid aan ernstige schendingen van de mensenrechten”.

Ondervraagd door de VN omschreef hij de huisgemeenten, die hoofdzakelijk bestaan uit bekeerlingen uit de islam, zelfs als “vijandige groepen” en aanhangers van een “zionistische sekte” die “samenspannen om de nationale veiligheid te ondermijnen”. Dergelijke uitspraken doen vrezen dat de ruimte voor christenen met een moslimachtergrond in de toekomst nog verder zal worden ingeperkt”.

Met de systematische vervolging van christenen schendt het regime in Iran het mensenrecht op godsdienstvrijheid. Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die louter op grond van hun geloof ten onrechte worden vastgehouden.