20 november 2021 – Monireh Arabshahi en Yasaman Aryani werden gestraft met jarenlange gevangenisstraffen voor hun protesten tegen de verplichte sluier. In de gevangenis worden ze geconfronteerd met extra represailles.

De onderwijzeres Monireh Arabshahi en haar 24-jarige dochter Yasaman Aryani zitten in Iran al meer dan twee en een half jaar gevangen omdat ze vreedzaam protesteerden tegen de verplichte sluier. De twee vrouwenrechtenactivisten lijden aan ziektes die chirurgische ingrepen vereisen. Het justitie-apparaat van het regime weigert hun echter toestemming om buiten de gevangenis medische verzorging te krijgen.

Een van de wrede martelmethoden in Iraanse gevangenissen bestaat erin gevangenen opzettelijk de toegang tot noodzakelijke medische verzorging te ontzeggen. Talrijke politieke gevangenen, waaronder mensenrechtenactivisten en vrouwenrechtenactivisten, zijn als gevolg daarvan in detentie overleden of hebben blijvende gezondheidsschade opgelopen. Door opzettelijk geen medische hulp te verlenen schendt het regime in Teheran het recht van de gevangenen op leven en gezondheid.

Monireh Arabshahi en Yasaman Aryani werden in april 2019 in Teheran gearresteerd. Samen met een andere vrouwenrechtenactiviste hadden ze op Internationale Vrouwendag 2019 (foto) in de metro van Teheran hun hoofddoeken afgedaan en bloemen uitgedeeld aan vrouwelijke passagiers ter ere van Vrouwendag. Video’s van dit protest voor vrouwenrechten circuleerden destijds op het internet.

Yasaman Aryani had eerder deelgenomen aan verscheidene vreedzame protesten voor de rechten van de vrouw en tegen onderdrukking. In het najaar van 2018 werd zij door een rechtbank van het regime veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf omdat zij in augustus 2018 had deelgenomen aan een demonstratie voor sociale rechtvaardigheid in Teheran.

Monireh Arabshahi en Yasaman Aryani werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van elk vijf en een half jaar wegens hun protesten tegen de verplichte sluier. Eerst werden ze vastgehouden in de Evin gevangenis in Teheran. Vervolgens werden zij in oktober 2020 onder dwang overgebracht naar de Kachoui-gevangenis in de stad Karaj. De “verbanning” naar detentiecentra buiten Teheran is een represaille die tot doel heeft de gevangenen van elkaar te isoleren en het contact met hun familieleden of raadslieden nog moeilijker te maken.

Het regime in Teheran geeft blijk van zijn extreme vrouwenhaat door vreedzame protesten voor vrouwenrechten strafbaar te stellen en activisten die in opstand komen tegen onderdrukking en de verplichte sluier op brute wijze te vervolgen en te bestraffen. Volgens het internationaal recht is de sluierplicht in strijd met de fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting, van gedachte, van geweten, van godsdienst en van privacy van vrouwen en meisjes.

Mensenrechtengroeperingen roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van Monireh Arabshahi en Yasaman Aryani en alle andere gevangenen die in Iran gevangen zitten omdat zij opkomen voor de rechten van vrouwen. De wereldgemeenschap moet krachtig opkomen voor de vrouwen die in Iran worden vervolgd omdat zij opkomen tegen discriminatie en schendingen van de mensenrechten.