De resolutie van de AVVN bevestigt dat dit regime altijd de grootste schender van de mensenrechten in de wereld is geweest. Het dossier over vier decennia van schendingen van de mensenrechten, misdaden tegen de menselijkheid en genocide door het Iraanse regime, met name het bloedbad van 1988, moet worden voorgelegd aan de VN-Veiligheidsraad, en Khamenei, Raisi en Eje’i (hoofd van de rechterlijke macht) moeten voor een internationaal gerechtshof worden gebracht.

17 december 2021 – De 68e VN-resolutie, waarin de grove en systematische schending van de mensenrechten door het Iraanse regime wordt veroordeeld, is aangenomen tijdens de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). De resolutie “spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de alarmerend hoge frequentie van het opleggen en uitvoeren van de doodstraf”, “het wijdverbreide en stelselmatige gebruik van willekeurige arrestaties en detenties”, “het opzettelijk ontzeggen aan gevangenen van de toegang tot adequate medische behandeling en benodigdheden” en “de ontstellende daden van gevangenisbewakers in de gevangenis van Evin”, “pesterijen, intimidatie en vervolging, waaronder ontvoeringen, arrestaties en executies van politieke tegenstanders en mensenrechtenactivisten”, “willekeurige arrestatie en detentie, foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van vreedzame demonstranten” en “het gebruik van foltering om bekentenissen af te dwingen en gevallen van verdachte sterfgevallen in hechtenis.”

“Herhalend dat het van belang is geloofwaardige, onafhankelijke en onpartijdige onderzoeken in te stellen naar alle gevallen van ernstige mensenrechtenschendingen, met inbegrip van gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke executies en vernietiging van bewijsmateriaal in verband met dergelijke schendingen, wordt in de resolutie opgeroepen een einde te maken aan de straffeloosheid voor dergelijke schendingen.

Wij zijn verheugd over de aanneming van de 68e resolutie van de AVVN waarin de wrede en stelselmatige schendingen van de mensenrechten in Iran worden veroordeeld.
Hoewel deze resolutie slechts een klein deel weergeeft van de misdaden van het heersende religieuze fascisme in Iran bewijst zij niettemin dat dit regime altijd de grootste schender van de mensenrechten in de wereld is geweest. Het dossier van vier decennia misdaden tegen de menselijkheid en genocide gepleegd door dit regime, in het bijzonder het bloedbad van 1988 op 30.000 politieke gevangenen en het bloedbad van 1.500 demonstranten in 2019, moet worden doorverwezen naar de VN-Veiligheidsraad. En de leiders van dit regime, vooral Ali Khamenei, Ebrahim Raisi, en het hoofd van de rechterlijke macht, Gholam Hossein Mohseni Eje’I, moeten worden vervolgd voor een internationaal gerechtshof. De internationale gemeenschap moet dit regime mijden en een einde maken aan de straffeloosheid voor zijn misdadige leiders.