04 januari 2022 – De doodstraf als politiek repressiemiddel: Nog een politieke gevangene werd in Iran geëxecuteerd om angst en terreur onder de bevolking te zaaien.

De politieke gevangene Heidar Ghorbani (foto), die behoorde tot de Koerdische etnische groep in Iran, werd op 19 december 2021 geëxecuteerd in de centrale gevangenis in de West-Iraanse stad Sanandaj. Noch zijn familie, noch zijn advocaat werden voorafgaand aan de executie geïnformeerd en het lichaam van de gevangene werd in het geheim begraven door het gevangenispersoneel.

Heidar Ghorbani werd ter dood veroordeeld na een proces dat alle beginselen van een eerlijk proces ernstig schond. De rechterlijke macht van het regime vertrouwde op “bekentenissen” die onder marteling waren verkregen. Na zijn arrestatie in oktober 2016 werd Heidar Ghorbani lange tijd in eenzame opsluiting vastgehouden zonder enig contact met de buitenwereld en werd hij op brute wijze gemarteld om een op video vastgelegde “bekentenis” af te leggen. Deze “bekentenis”, die hij later herriep, werd voorafgaand aan zijn proces uitgezonden op de staatstelevisie van het regime in strijd met het vermoeden van onschuld.

Op 22 december 2021 hebben Javaid Rehman (foto links), speciaal VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, en Morris Tidball-Binz, speciaal VN-rapporteur voor buitengewone, standrechtelijke en willekeurige executies, de executie van Heidar Ghorbani nadrukkelijk als willekeurig en illegaal veroordeeld. Met deze executie heeft het regime in Iran zijn verplichtingen om de internationale mensenrechtenwetgeving na te leven ernstig geschonden.

De VN-experts zeiden dat het regime van Teheran de gevangene had geëxecuteerd, hoewel de herziening van het doodvonnis door het Hooggerechtshof nog niet was afgerond. Gezien de aanhoudende protesten en de wijdverbreide onvrede onder de mensen over de heersers in Iran, werd deze illegale executie uitgevoerd om angst en terreur te zaaien.

Het doodvonnis tegen Heidar Ghorbani werd uitgevoerd ondanks het feit dat mensenrechtenactivisten over de hele wereld hadden opgeroepen om de executie te stoppen. Dit is zeer betreurenswaardig en wijst op de minachting van het Iraanse regime voor internationale mensenrechtenprocedures, aldus de VN-experts.
Javaid Rehman had in een videoconferentie op 25 oktober 2021 al gewezen op de alarmerende toename van executies in Iran. Volgens Rehman is de doodstraf een instrument van politieke repressie voor het regime van Teheran.De rechterlijke macht van het regime is zo ver verwijderd van elke rechtsstaat dat het nauwelijks een rechtssysteem kan worden genoemd. Bijna alle executies in Iran zijn willekeurige moorden die in strijd zijn met het internationaal recht. Het opleggen van de doodstraf in Iran moet worden stopgezet.