9 januari 2022 – SMV doet een dringend verzoek aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Mensenrechtenraad van de VN en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, en tevens alle mensenrechtenorganisaties en de Europese Unie en de EU-lidstaten, om direct actie te ondernemen om het leven van deze politieke gevangene te redden.

De rechterlijke macht van het Iraanse regime veroordeelde Mohammad Javad Vafaei Sani ter dood na een verblijf van twee jaar in een gevangenis, waarbij hij werd gemarteld, wegens activiteiten tegen de religieuze dictatuur in Iran. Zijn advocaat werd in kennis gesteld van het vonnis.

Seyed Mohammad Javad Vafaei, 26, is bokskampioen in het schoolsysteem van Mashhad en werd aldaar in maart 2020 gearresteerd. De rechtbank van de moellahs eiste 30 miljard toman borg voor zijn tijdelijke vrijlating, maar dat bedrag kon zijn familie niet opbrengen.

Nu de mensen in Iran steeds vaker in actie komen en protesteren tegen de huidige situatie, heeft het in het nauw gedreven klerikale regime in wanhoop het aantal executies en dwangmaatregelen opgevoerd om deze ontwikkeling te stoppen.