Michelle Bachelet.
“Het is een mijlpaal in het streven naar waarheid, gerechtigheid en genoegdoening voor de ernstige mensenrechtenschendingen die gedurende meer dan een decennium in Syrië zijn gepleegd”, zei ze, en ze noemde het vonnis “historisch”.

Dankzij de Duitse wetgeving inzake universele jurisdictie kunnen rechtbanken misdaden tegen de menselijkheid vervolgen, ongeacht waar ze plaatsvinden Anwar Raslan in “historisch” proces schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid, waaronder foltering en moord in Syrië.

De Syrische vrouwen Samaa Mahmoud, Mariam Alhallak en Yasmen Almashan houden foto’s vast van familieleden die in Syrië zijn omgekomen, voor het vonnis voor de rechtbank in Koblenz, Duitsland.(AP)

Een rechtbank in Duitsland heeft een voormalige officier van de Syrische inlichtingendienst veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid en hem levenslang opgelegd, in een vonnis dat door de Verenigde Naties is geprezen als een “historische sprong voorwaarts” voor gerechtigheid.
Het proces was het eerste ter wereld over door de staat gesteunde martelingen in Syrië en resulteerde in de veroordeling van de hoogstgeplaatste ex-Syrische ambtenaar tot nu toe. De Duitse minister van Justitie Marco Buschmann noemde het vonnis “baanbrekend” en drong er bij andere landen op aan dit voorbeeld te volgen.

De Syrische ex-kolonel Anwar Raslan, 58 jaar, werd beschuldigd van het toezicht houden op de “systematische en brutale” foltering van 4000 mensen, die resulteerde in tientallen moorden op gedetineerden, alsook gevallen van verkrachting en seksueel geweld in een gevangenisfaciliteit in Damascus die bekend staat als Afdeling 251.

Raslan, die in 2012 overliep van het Syrische regime en in 2014 asiel aanvroeg in Duitsland, had alle beschuldigingen ontkend.
De rechtbank in de Duitse stad Koblenz concludeerde dat de heer Raslan de hoogste officier was die de leiding had over Afdeling 251, waar verdachte demonstranten van de oppositie werden vastgehouden. De rechters oordeelden dat er bewijs was om hem verantwoordelijk te houden voor 27 sterfgevallen.
Het proces wordt nauwlettend gevolgd door Syriërs die proberen gerechtigheid te krijgen voor de schendingen van hun rechten tijdens de tien jaar durende burgeroorlog in Syrië.

Tienduizenden mensen zouden volgens actiegroepen willekeurig zijn gearresteerd, onder dwang zijn verdwenen en gemarteld in de tien jaar sinds het begin van de verwoestende burgeroorlog.

Het is de tweede uitspraak van de hogere regionale rechtbank in hetzelfde proces wegens misdaden tegen de menselijkheid in het conflict.
Vorig jaar werd Eyad al-Gharib, een lage officier van een onderafdeling van Afdeling 251, veroordeeld tot vierenhalf jaar gevangenisstraf op beschuldiging van hulp en medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid. Zijn advocaten hebben beroep aangetekend tegen dit vonnis, dat nog steeds hangende is.

Dit proces werpt de broodnodige, hernieuwde schijnwerper op het soort misselijkmakende marteling, wrede en werkelijk onmenselijke behandeling – met inbegrip van abject seksueel geweld – waaraan talloze Syriërs in detentiefaciliteiten werden onderworpen,” aldus Michelle Bachelet, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCR).

“Het is een mijlpaal in het streven naar waarheid, gerechtigheid en genoegdoening voor de ernstige mensenrechtenschendingen die gedurende meer dan een decennium in Syrië zijn gepleegd”, zei ze, en ze noemde het vonnis “historisch”.

Duitse rechtbank oordeelt over Assads martelgevangenissen: ‘Het was de hel”

De heer Buschmann riep andere landen op om na te volgen wat hij het “pionierswerk” noemde dat door het rechtsstelsel van zijn land is verricht.
“Misdaden tegen de menselijkheid mogen niet ongestraft blijven. Het maakt niet uit waar ze worden gepleegd, het maakt niet uit door wie,” voegde hij eraan toe.

Balkees Jarrah, directeur internationale justitie bij HRW (Human Rights Watch), die het proces volgde, noemde de uitspraak een “doorbraak voor Syrische slachtoffers” die de muur van straffeloosheid zou doen barsten.

“Andere landen moeten het voorbeeld van Duitsland volgen en actief de inspanningen ondersteunen om ernstige misdaden in Syrië te vervolgen.
Op grond van de Duitse wetgeving inzake universele rechtsmacht kunnen rechtbanken misdaden tegen de menselijkheid vervolgen, ongeacht waar zij plaatsvinden. De twee verdachten, die in de eerste jaren van de tien jaar durende burgeroorlog van het regime waren overgelopen, werden in 2019 in Duitsland gearresteerd nadat zij daar asiel hadden aangevraagd.

Het is een van de weinige gevallen waarin een voormalig hooggeplaatst Syrisch officier voor de rechter is gebracht, en het proces is dan ook een verzamelpunt geworden voor degenen die gerechtigheid willen voor de schendingen van de rechten die tijdens het Syrische conflict zijn begaan.Volgens het Syrische Netwerk voor de Mensenrechten (SNHR) zijn nog steeds minstens 100.000 Syriërs onder dwang verdwenen in het land. Sinds maart 2011 zijn naar schatting 15.000 mensen doodgemarteld, de meesten door toedoen van de Syrische regeringstroepen, aldus de groep.

Overlevenden van de martelingen in Afdeling 251 vertelden The Independent dat het vonnis van donderdag een belangrijk moment zou zijn voor gerechtigheid, aangezien andere pogingen om een rechtszaak te beginnen zijn gedwarsboomd. Rusland en China hebben de pogingen van de VN-Veiligheidsraad om zaken door te verwijzen naar het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof geblokkeerd, waardoor het niet in staat is geweest misdaden te onderzoeken.

Landen als Duitsland hebben het beginsel van universele rechtsmacht toegepast voor ernstige misdrijven, een rechtsgebied dat een van de weinige manieren is geworden om verantwoording af te dwingen.

Degenen die de beruchte Syrische gevangenissen hebben overleefd juichten het vonnis toe en zeiden dat het de weg moet vrijmaken voor een bredere verantwoordingsplicht voor Syrische oorlogsmisdadigers.

Hussein Ghreir, een overlevende van martelingen die tijdens het proces getuigde, zei dat het een langverwacht moment van gerechtigheid was. Hij werd twee keer gearresteerd en bracht in totaal meer dan drie en een half jaar door in gevangenschap door het Syrische regime.

“We hebben zo lang gewacht om dit moment mee te maken,” zei hij in een verklaring aan de Syria Campaign. “Met deze individuele veroordeling is niet alleen gerechtigheid geschied voor overlevenden van martelingen zoals ik, maar het heeft ook een bredere betekenis – het biedt juridische bevestiging van de systematische aard van de misdaden die door het Syrische regime worden gepleegd.” Ruham Hawash, een andere overlevende van Afdeling 251 die ook in het proces getuigde, zei dat “het slechts een begin was”.

“We hebben nog een lange weg te gaan – maar voor ons getroffen mensen zijn dit proces en de uitspraak van vandaag een eerste stap op weg naar vrijheid, waardigheid en gerechtigheid,” zei ze. Mariam Hallak, oprichtster van Caesar Families Association (CFA), wier eigen zoon stierf aan martelingen terwijl hij werd vastgehouden door het Syrische regime, vertelde The Independent dat ze hoopte dat het vonnis een voorbeeld zou stellen. “Moge dit vonnis een duidelijke boodschap sturen aan elke politicus en veiligheidsfunctionaris in Syrië die nog steeds mensen vasthoudt, martelt en doodt: je kunt niet ontsnappen aan gerechtigheid, op een dag zul je ter verantwoording worden geroepen voor je misdaden,” voegde ze eraan toe.

De succesvolle vervolging van de twee mannen kan een stimulans zijn voor andere gebruikers van de universele rechtsmacht om degenen die beschuldigd worden van misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen.

Een team van Duitse en Franse aanklagers en onderzoekers begon in 2018 de krachten te bundelen om Syrische oorlogsmisdadigers te vervolgen, onder auspiciën van het in Den Haag gevestigde Eurojust, een confederatie van internationale juristen die werken voor nationale regeringen in het hele continent.
Eurojust heeft jaren geleden een genocidenetwerk opgezet van juristen die gespecialiseerd zijn in oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, om middelen te verstrekken aan justitiële autoriteiten die terroristen en internationale misdadigers vervolgen.