8 januari 2022 – Hossein Shahbazi was nog minderjarig toen hij werd gearresteerd. Nu staat hem executie te wachten. Door de doodstraf toe te passen op minderjarigen schenden de machthebbers in Iran opzettelijk en systematisch de internationaal geldende wetgeving op het gebied van de mensenrechten.

Amnesty International voert ook campagne voor Hossein Shahbazi met een Dringende Actie
In de Adelabad-gevangenis in de Zuid-Iraanse stad Shiraz loopt de 20-jarige gevangene Hossein Shahbazi acuut gevaar te worden geëxecuteerd. Hij was nog minderjarig ten tijde van het misdrijf waarvan hij beschuldigd werd. In december 2018 werd de toen 17-jarige scholier gearresteerd. Hij werd ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij een ruzie tussen jongeren waarbij een medestudent om het leven kwam. In januari 2020 werd Hossein Shahbazi door een rechtbank van het regime ter dood veroordeeld. Volgens Amnesty International was zijn veroordeling gebaseerd op bekentenissen die door foltering tot stand waren gekomen.

Het regime in Teheran blijft volharden in de executie van minderjarigen, hoewel het internationale recht dit streng verbiedt. Daarmee schenden de machthebbers in Iran doelbewust en systematisch de internationaal geldende wetgeving op het gebied van de mensenrechten.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten verbieden ten strengste het gebruik van de doodstraf tegen minderjarigen, zonder enige uitzondering. Toch is Iran het land met het hoogste aantal geëxecuteerde minderjarigen ter wereld.
Op 13 januari hebben vier mensenrechtendeskundigen van de VN een verklaring afgelegd waarin zij opriepen de executie van Hossein Shahbazi stop te zetten. De voor 5 januari geplande executiedatum was slechts tijdelijk uitgesteld. De jonge gevangene is nog steeds in acuut gevaar voor executie.

De deskundigen (op de foto van links naar rechts) zijn:

  • Javaid Rehman, Speciaal rapporteur van de VN voor de situatie van de mensenrechten in Iran
  • Morris Tidball-Binz, Speciaal rapporteur van de VN voor buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies
  • Mikiko Otani, Voorzitter van het VN-Comité inzake de rechten van het kind
  • Nils Melzer, Speciaal rapporteur van de VN inzake foltering

De VN-deskundigen roepen het regime in Teheran op de executie eens en voor altijd te staken en het doodvonnis in te trekken, zoals de internationale mensenrechtenwetgeving voorschrijft. De regering is verplicht de toepassing van de doodstraf te verbieden tegen personen die ten tijde van het misdrijf waarvan zij worden beschuldigd, nog geen 18 jaar oud waren. In Iran dreigen momenteel ten minste 85 jonge gevangenen die als minderjarige ter dood zijn veroordeeld, te worden terechtgesteld.