25 januari 2022 – SMV: Felicitaties met de vrijlating van de dappere Atena aan haar geliefde familie en alle humanitaire organisaties die haar stem aan de hele wereld doorgeven.

Burgerrechtenactiviste en politiek gevangene Atena Daemi werd op maandag 4 januari eindelijk vrijgelaten na zeven en een half jaar willekeurige detentie. Foto’s van de 33-jarige die haar familie omhelst werden gisteravond op grote schaal gedeeld op sociale media.

Atena in de armen van haar vader na haar vrijlating

Daemi’s zus Ansieh plaatste een video van haar terwijl ze de trap oploopt om haar geschokte moeder en vader te omhelzen, terwijl ze een boeket bloemen vasthoudt en door een toeschouwer met rozenblaadjes wordt bestrooid. Ondanks alles wat haar was overkomen, waaronder een opgelegde verbanning naar de gevangenis van Rasht afgelopen maart, was ze erin geslaagd om van haar terugkeer naar huis een verrassing te maken.

Daemi, geboren in 1988 in Fuman in de provincie Gilan, was een activiste tegen de doodstraf en voorvechtster van kinderrechten voor haar arrestatie in 2014. Ze werd 86 dagen lang ondervraagd in de door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) bestuurde afdeling 2A van de Evin-gevangenis, vervolgens aangeklaagd en later veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf wegens “propaganda tegen het systeem”, ” samenkomst en samenzwering tegen de nationale veiligheid”, “belediging van de Opperste Leider” en “verbergen van bewijsmateriaal”.

Het vonnis werd later in hoger beroep teruggebracht tot zeven jaar, maar in 2019 en 2020 werden nieuwe aanklachten tegen haar ingediend nadat ze een klacht wegens mishandeling had ingediend, die verband hield met geslagen en met pepperspray bespoten worden door de IRGC, en later deelnam aan een sit-in in de gevangenis uit solidariteit met de slachtoffers van de protesten van november 2019. Ze werd door de Revolutionaire Rechtbank van Teheran veroordeeld tot nog eens vijf en een half jaar en 74 zweepslagen.

Daemi’s gezondheidstoestand verslechterde meerdere keren ernstig terwijl ze in de gevangenis zat. In 2015 kreeg ze een hartaanval en in 2017 en 2018 ging ze in hongerstaking. Gedurende het grootste deel van haar opsluiting werd haar regelmatig de toegang tot telefoongesprekken ontzegd, en haar moeder en zus werden met knuppels geslagen nadat ze in 2018 voor de Evin-gevangenis stonden om solidariteit met haar te betuigen. Vanaf 2016 kreeg zij geen enkele dag verlof.

Atena in de armen van haar moeder

Mensenrechtenwerk boekt succes: Atena Daemi is vrij!

De vrijlating van de bekende Iraanse mensenrechtenactiviste Atena Daemi uit de gevangenis is een feit. Het regime in Teheran moest toegeven aan de druk van de publieke opinie en een einde maken aan haar onwettige opsluiting. Wij hebben ons aangesloten bij mensenrechtenactivisten over de hele wereld om campagne te voeren voor Atena Daemi.

De 32-jarige mensenrechtenactiviste Atena Daemi (op de foto met haar vader na haar vrijlating) werd op 24 januari 2022 vrijgelaten uit de Lakan-gevangenis in de Noord-Iraanse stad Rasht en kon terugkeren naar haar familie in Teheran. Na haar vrijlating stuurde zij een videoboodschap waarin zij allen bedankte die zich hadden ingespannen om een einde te maken aan haar willekeurige opsluiting. Daar zei ze, onder andere: “Ik hoop dat onze belangrijkste wens in vervulling zal gaan, namelijk dat we vrijheid voor iedereen kunnen bereiken en de mensenrechten kunnen verwezenlijken!”

Mensenrechtenactivisten in Iran en over de hele wereld hadden herhaaldelijk opgeroepen tot de vrijlating van Atena Daemi, die sinds november 2016 in permanente hechtenis zat. Omdat ze campagne had gevoerd tegen executies en voor de rechten van kinderen en jongeren, werd ze in 2016 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

Atena Daemi’s gevangenschap begon in de Evin gevangenis in Teheran. Door middel van valse aanklachten en willekeurige straffen werd haar gevangenisstraf herhaaldelijk verlengd omdat zij ook in de gevangenis bleef protesteren tegen schendingen van de mensenrechten.

In juli 2020 had Atena Daemi vrijgelaten moeten worden. Maar zij werd niet vrijgelaten omdat zij in september 2019 tot een nieuwe gevangenisstraf van twee jaar was veroordeeld. De reden voor deze veroordeling was dat de mensenrechtenactivist vanuit de gevangenis had geprotesteerd tegen de executies van politieke gevangenen die in 2018 waren uitgevoerd.

De moedige mensenrechtenactiviste schreef toen: “Dit nieuwe vonnis maakt me niet moedeloos. Integendeel, het is voor mij een stimulans om mijn campagne tegen de doodstraf en voor de mensenrechten voort te zetten. Ik zal niet opgeven. Ik ben een mens en heb dus het recht om vrij mijn mening te uiten en te protesteren. Niemand mag me dit recht afnemen. Ik zal alles doen wat ik kan om de wereld te laten weten over het onrecht en de onderdrukking in Iran.”

In januari 2020 werd Atena Daemi voor de derde keer in staat van beschuldiging gesteld. In deze aanklacht beschuldigt de rechterlijke macht van het regime haar ervan dat zij in december 2019, samen met zeven andere gevangen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, een open brief heeft geschreven waarin zij solidariteit betuigt met de families van demonstranten die in november 2019 door de troepen van het regime zijn gedood. Op de derde aanklacht werd Atena Daemi in juni 2020 tijdens een arbitrair proces van vijf minuten veroordeeld tot een derde gevangenisstraf van twee jaar.

De moeder van Atena Daemi heeft ook herhaaldelijk campagne gevoerd voor de vrijlating van haar dochter door middel van waken.

In maart 2021 werd Atena Daemi onder dwang en met geweld overgebracht van de Evin-gevangenis in Teheran naar de Lakan-gevangenis in de Noord-Iraanse stad Rasht, die meer dan 300 km verwijderd is van haar geboortestad Teheran en haar familie. De gedwongen overplaatsing was een andere strafmaatregel tegen de mensenrechtenactivist. Atena Deami heeft ook verscheidene malen in de Lakan-gevangenis geprotesteerd met open brieven tegen de schendingen van de mensenrechten waaraan de gevangenen daar worden onderworpen.

Mensenrechtengroeperingen blijven campagne voeren voor de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen in Iran die uitsluitend worden vastgehouden wegens het uitoefenen van hun recht op vrijheid van mening en meningsuiting. In Iran worden verdedigers van de mensenrechten hard vervolgd, enkel en alleen om hun overtuigingen en vreedzame protesten, onder het voorwendsel dat zij “de staatsveiligheid in gevaar brengen”. Mensenrechtenverdedigers hebben internationale bescherming nodig. Blijvende wereldwijde aandacht en sterke publieke druk zijn nodig om de repressie in Iran te stoppen.