9 februari 2022 – Onderwijzer en burgerrechtenactivist Abbas Vahedian (foto) is door twee revolutionaire rechtbanken in de noordoostelijke Iraanse stad Mashhad veroordeeld tot in totaal 21 jaar gevangenisstraf. Hij wordt al lange tijd vervolgd door de justitie van het regime omdat hij op vreedzame wijze campagne heeft gevoerd voor de rechten van leraren en voor een democratisch, seculier Iran.


Sinds zijn arrestatie op 1 september 2021 wordt de 51-jarige politieke activist Abbas Vahedian bijna 24 uur per dag in eenzame opsluiting vastgehouden in een onofficiële, anonieme detentiefaciliteit die wordt beheerd door het ministerie van Inlichtingen in Mashhad. Hij heeft geen toegang tot frisse lucht, daglicht of contact met andere gedetineerden. Zijn cel heeft geen ramen en wordt 24 uur per dag verlicht door felle lampen, waardoor hij lijdt aan slapeloosheid en pijn. Wat lichaamsbeweging betreft, wordt hij slechts om de paar dagen met een blinddoek om door een gang geleid. Hij heeft ook geen toegang tot goede gezondheidszorg, beddengoed, warme kleding en regelmatige bezoeken van familieleden. Leden van het Ministerie van Inlichtingen vertelden hem dat hij betere detentievoorwaarden zou krijgen als hij al zijn politieke activiteiten op schrift zou stellen en het wachtwoord van zijn mobiele telefoon zou geven. Deze schendingen van de mensenrechten komen neer op foltering en vormen een misdrijf naar internationaal recht.

In december 2021 werd Abbas Vahedian veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf op grond van ondeugdelijke aanklachten in verband met de nationale veiligheid. Deze waren uitsluitend gebaseerd op zijn vreedzame werkzaamheden met politieke groeperingen die de Islamitische Republiek een “theocratische dictatuur” noemen en oproepen tot de invoering van een seculier, democratisch stelsel in Iran. Ook mocht hij zijn raadsman slechts eenmaal ontmoeten, eind december 2021, na de bekendmaking van zijn vonnis. Zijn afzonderlijke gevangenisstraf van 10 jaar, opgelegd in oktober 2021, houdt uitsluitend verband met een door Abbas Vahedian in juni 2019 medeondertekende open brief. Deze riep op tot het aftreden van de religieuze leider van Iran, en tot een fundamentele wijziging van de Iraanse grondwet. Dergelijke vreedzame politieke activiteiten worden beschermd door de internationale wetgeving op het gebied van de mensenrechten”.