15 februari 2022 – Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om aan te dringen op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle leraren die in Iran gevangen zijn gezet wegens mensenrechten- of vakbondsactiviteiten.
Volgens Iraanse mensenrechtenactivisten heeft het regime in Teheran de vervolgingsmaatregelen tegen leraren die kritisch staan tegenover het regime opgevoerd, vooral als zij binnen de lerarenvakbond actief zijn voor sociale rechtvaardigheid en tegen onderdrukking. Hier zijn voorbeelden:

Jafar Ebrahimi (foto), lid van de Iraanse lerarenvakbond, is eind januari 2022 door een rechtbank van het regime in de stad Karaj, bij Teheran, veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf. Hij was beschuldigd van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” omdat hij campagne voerde voor de rechten van leraren en protesteerde tegen het geweld dat door het regime wordt gebruikt om vreedzame burgerprotesten de kop in te drukken.

 

Op 31 januari, toen overal in Iran protestmanifestaties van leraren plaatsvonden, werden verscheidene leraren gearresteerd, onder wie Ali Zahmatkesh (foto), Asghar Amirzadegan en Ghahreman Kiani uit de Zuid-Iraanse stad Shiraz, Ahmad Heydari uit Teheran, en Jabbar Doosti en Shaaban Mohammadi uit de West-Iraanse stad Mariwan.

 

Reeds op 19 januari werd leraar Mohammad-Taghi Falahi (foto), algemeen secretaris van de lerarenvakbond van Teheran, thuis door bewakers van het regime gearresteerd en naar de Evin-gevangenis van Teheran overgebracht.

Onderwijzeres Maryam Kabiri (foto), die les geeft aan een middelbare school in Teheran, werd op 13 januari in de Evin-gevangenis opgesloten nadat bewakers van het regime een inval in haar huis hadden gedaan.

 

Al in december 2021 riep de onderwijsvakbond “Opleidingsinternationale” (Education International), waarin onderwijsvakbonden uit de hele wereld zijn verenigd, op om een einde te maken aan de onderdrukking van leraren in Iran. Leraren hebben het recht om fatsoenlijke salarissen en de vrijlating van gevangen collega’s te eisen zonder angst voor geweld of willekeurige arrestatie.

Leraren blijven protesteren voor hun rechten en tegen onderdrukking

Ondanks de repressie gaan de protesten van leraren in Iran door. Van 29 tot 31 januari demonstreerden leraren in meer dan 100 Iraanse steden met stakingen en protestmanifestaties voor betere arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, een einde aan repressie en discriminatie en de vrijlating van gevangen collega’s. Grote demonstraties werden gehouden in de hoofdstad Teheran en in de provinciehoofdsteden Shiraz, Isfahan, Mashhad, Ahvaz en Tabriz.

Jarenlang zijn de salarissen van de werknemers in de Iraanse onderwijssector niet aangepast aan de economische situatie van het land. Keer op keer moeten leraren maanden wachten op de uitbetaling van hun salaris. Velen van hen zijn verarmd. Het regime negeert de eisen, blijft snijden in de financiering van het onderwijs en reageert op de protesten met repressie.
Hier zijn videobeelden en foto’s van de stakingen en protestmanifestaties van 29 tot 31 januari 2022:
Video: Protesten van leraren in Iran

Iran is partij bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, die het recht van eenieder waarborgen om, ter bevordering en bescherming van zijn economische en sociale belangen, vakverenigingen naar keuze op te richten en zich daarbij aan te sluiten. Door vakbondsleden te vervolgen, schendt het regime in Teheran zijn internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten.
Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op zich in te zetten voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle leraren die in Iran gevangen zijn gezet wegens mensenrechten- of vakbondsactiviteiten.