17-02-2022

De conferentie en haar deelnemers beloofden hun steun aan het Iraanse volk voort te zetten. De conferentie deed ook een beroep op de westerse regeringen, met inbegrip van de VS, om een vastberaden beleid te voeren ten aanzien van de heersende theocratie in Teheran, en voegde daaraan toe dat dit de enige manier was om te voorkomen dat het regime chaos in de regio zou verspreiden.

Uittreksels uit de toespraken:

Voorzitter Zoe Lofgren (D-CA):…… “Ik ondersteun u in uw sterke verzet tegen de bevordering van terroristische activiteiten en de schending van de mensenrechten door de Iraanse regering”.

“Het is belangrijk dat het Congres erkent dat deze mensenrechtenschendingen onaanvaardbaar zijn en dat er een einde moet komen aan de voortdurende onderdrukking van vreedzame protesten in Iran. Samen moeten we vrede en democratie bevorderen.”

 

 

Congreslid Brad Schneider (D-IL):

…..”De uitgebreide staat van dienst van het Iraanse regime op het gebied van mishandeling omspant decennia,” waarbij hij er bij de Amerikaanse regering op aandrong om “altijd achter degenen te staan die hun politieke rechten uitoefenen. We moeten alles in het werk blijven stellen om de schendingen van de mensenrechten door Iran aan de kaak te stellen en het regime ter verantwoording te roepen.

 

 

Congreslid Scott Peters (D-CA):

….”Sinds 1979 verlangt het Iraanse volk naar de mogelijkheid om te leven in een democratische, seculiere, niet-nucleaire republiek, vrij van onderdrukking door koningen, dictators en religieuze extremisten,” “Mannen, vrouwen, kinderen, Koerden, Bahai, christenen, joden en moslims hebben allemaal decennialang geleden onder de handen van een onderdrukkend regime dat zich uitsluitend richtte op het handhaven van de absolute macht in plaats van het helpen van het Iraanse volk.”

 

 

Congreslid Brad Sherman (D-CA):

….”Te lang is het Iraanse volk beroofd van zijn fundamentele vrijheden, om welke reden het in 1979 de dictatuur verwierp en zich vandaag verzet tegen religieuze tirannie. En daarom ben ik hoofdsponsor geworden van Huisresolutie 118, waarin steun wordt uitgesproken voor het verlangen van het Iraanse volk naar een democratische, seculiere en niet-nucleaire republiek van Iran en waarin schendingen van de mensenrechten en door de staat gesponsord terrorisme door het huidige Iraanse regime worden veroordeeld.

“De revolutie mag dan begonnen zijn met het spreken over democratie, maar uiteindelijk is het Iraanse volk gedwongen te leven onder een autocratisch en corrupt regime dat zijn eigen volk uitmoordt en de voornaamste geldschieter is van het internationale terrorisme van Syrië tot Libanon tot Gaza tot Europa en Zuid-Amerika en over de hele wereld,”.

Congreslid Scott Perry (R-PA):

“De revolutie ging over vrijheid voor het Iraanse volk, en dat willen ze nog steeds. Dus laten we, zoveel jaren later, de geest van die revolutie vernieuwen en als het tijd is om die theocratie af te werpen, laten we dat dan niet vergeten.”

 

 

 

Congreslid Tony Cardenas (D-Calif.):

…..”40 jaar lang heeft het Iraanse regime zijn volk onderdrukt en zijn fundamentalisme en terrorisme bij elke gelegenheid geëxporteerd.

 

 

 

Congreslid Raul Ruiz (D-CA):

….”Opkomen voor de mensenrechten van het Iraanse volk is noodzakelijk.” “De meerderheid van het Congres veroordeelt het kwaadaardige gedrag van Iran in het [Midden-Oosten].”

 

 

Congreslid Andy Barr (R-KY)

….: “Ik ben vereerd u toe te spreken en onze gezamenlijke steun voor een vrij Iran te vernieuwen. Dank u voor alle voorvechters van de democratie die zich onvermoeibaar inzetten voor deze zaak”.

“Ik onderneem ook actie om te voorkomen dat de Verenigde Staten weer toetreedt tot het Joint Comprehensive Plan of Action, ook wel bekend als de rampzalige nucleaire deal met Iran.”

 

Congreslid Don Bacon, (R-NE):

…. “Het is mijn overtuiging dat het het beleid van de Verenigde Staten moet zijn om Iraanse functionarissen te onderzoeken en verantwoordelijk te houden voor de buitengerechtelijke executies van Iraanse dissidenten.

“De VS moeten een onderzoek instellen naar de schandelijke acties van president (Ebrahim) Raisi en zijn betrokkenheid bij de massamoord (op politieke gevangenen) in 1988. Hij moet ter verantwoording worden geroepen voor misdaden tegen de menselijkheid.”

Congreslid Lisa McClain, (R-MI) :

…. “Deze maand is het 43 jaar geleden dat de Iraanse revolutie plaatsvond, een revolutie die begon met het verlangen naar godsdienstvrijheid. Helaas werd die revolutie overmeesterd door een radicaal religieus regime. Ik ben een trotse mede-indiener van Huisresolutie 118 en een trotse voorstander van de vrijheid van het Iraanse volk.”

 

 

Congreslid Sheila Jackson Lee (D-TX):

….”Het is zo ontzettend belangrijk om de mensen die van democratie houden te ondersteunen, en in deze verjaardag van de volksrevolutie van 1979, waar mensen opstonden om te kunnen vechten voor democratie, willen we zeggen dat het belangrijk is om die democratie te ontvangen en te kunnen spreken tegen het bloedbad van 1988, de politieke gevangenen, de onderdrukking van vreedzame demonstraties in 1999 en 2009, 2017 en 2019,”

 

 

Congreslid Judi Chu (D-CA):

…. “Met zo’n groot gezamenlijk wetsvoorstel van beide partijen waarin de steun van de Iraanse regering voor terrorisme wordt veroordeeld, wordt een duidelijk signaal afgegeven aan het Iraanse volk dat het niet alleen staat, dat het Iraanse volk het verdient om vrij te zijn van het harde en gewelddadige bewind van de Iraanse moellahs en dat de wereld het verdient om zich veilig te voelen tegen de Iraanse steun voor terreur en geweld. Ik steun uw inspanningen om de droom van 1979 te verwezenlijken en een vrij en democratisch Iran tot stand te brengen dat met de VS en anderen samenwerkt aan een veiliger wereld.”

“Vandaag blijft de dreiging van geweld bestaan en in plaats van gerechtigheid tegemoet te zien, is de man die verantwoordelijk is voor veel van dat geweld, Ebrahim Raisi, tot president verheven waar hij in staat is om democratische aspiraties met geweld te blijven onderdrukken.”

Congreslid Young Kim (R-CA):

…. “Ik veroordeel de schendingen van de mensenrechten van het Iraanse regime tegen zijn eigen volk, waaronder het bloedbad in 1988 en de onderdrukking van politieke demonstraties.

 

 

Congreslid Joe Wilson, (R-SC):

….”Wij zullen de dissidenten die door het regime werden mishandeld of gedood niet vergeten en wij staan achter hen die streven naar een seculier, democratisch Iran.

 

 


Congreslid Blake Moore
(R-UT):

….”De wereldgemeenschap moet waakzaam blijven nu de terreur van de ayatollah zich tot ver buiten haar grenzen uitstrekt. Van Europa tot Zuid-Azië verspreiden Iraanse handlangers over de hele wereld geweld, terreur en religieus extremisme.”

 

 

 

Congreslid Brian Fitzpatrick (R-PA):

…. “Iraniërs verdienen het recht om hun eigen toekomst te kiezen. Het is nu meer dan ooit van cruciaal belang dat wij de democratische aspiraties van het Iraanse volk, die al zo lang worden ontkend, blijven steunen. En daarbij moeten we de mensenrechtenschendingen van het Iraanse regime tegen dissidenten en minderheden veroordelen en ons scharen achter de Iraanse bevolking die legitieme en vreedzame protesten blijft houden tegen het onderdrukkende en corrupte regime.”

 


Congreslid Randy Weber
, (R-TX):

….”Concessies doen aan het Iraanse regime zal hen aanmoedigen om hun eigen volk te doden, terreur te zaaien in de regio en snel op weg te gaan naar een kernbom.” “Ik dring er bij de regering Biden op aan om snel van koers te veranderen met Iran en aandacht te schenken aan wat meer dan 250 leden van beide partijen in het Huis hebben gezegd in H.Res. 118, en dat is ‘wij staan achter de mensen van Iran die doorgaan met het houden van legitieme en vreedzame protesten tegen een onderdrukkend en corrupt regime’. Iran verdient dat.”

 

 

Congreslid Russ Fulcher (R-ID):

….”Het volk van Iran moet het recht hebben om zijn eigen toekomst te bepalen en ervoor te zorgen dat hun recht op meningsuiting, religieuze overtuiging, politieke mening, vergadering en een representatieve regering werkelijk worden gerespecteerd.” “De barbaarse gevangenneming en executie van de moedige voorvechters van de democratie moet eindelijk ophouden.”