Stop de verzoening van dictators en oorlogsstokers!

De conferentie wees erop dat de oorlog in Oekraïne aantoont dat het beleid van appeasement, dat ook jegens Iran bestaat, heeft gefaald. Je moet dictators duidelijke grenzen laten zien voordat het te laat is. Dit was verzuimd in het geval van Oekraïne en nog meer in het geval van Iran. De verzoening met het Iraanse regime, het toegeven aan chantage en bedreigingen is verkeerd.
Solidariteit met het verzet tegen het vrouwenhatende regime in Iran

In de in Internationale Vrouwendag conferentie werd opgeroepen tot internationale solidariteit met de vrouwen die strijden voor vrijheid en gelijkheid in Iran. De protesten van Iraanse vrouwen moeten wereldwijd worden gesteund.

In Iran waren vrouwen de eersten die in opstand kwamen tegen de islamitische dictatuur, en hun moedige verzet tegen onrecht en despotisme gaat tot op de dag van vandaag door. Bij alle burgerprotesten voor vrijheid en sociale rechtvaardigheid staan vrouwen dapper op de eerste rij, hoewel ze het meest brute geweld verwachten van de troepen van het regime. Vrouwen spelen een leidende rol in de Iraanse mensenrechtenbeweging. Ze combineren deze missie met hun strijd voor gelijke rechten en tegen de anti-vrouwenwetten van het regime.

Oekraïne: vrouwen verzetten zich tegen een wrede agressie-oorlog

Met het oog op de oorlog in Oekraïne hebben de deelnemers aan de conferentie van Internationale vrouwendagconferentie opnieuw hun solidariteit bevestigd met de Oekraïense vrouwen die hun land dapper verdedigen tegen de agressie-oorlog. Twee leden van het Oekraïense parlement deden via videoverbinding verslag van het verzet tegen de Russische invasie. Ze spraken over vrouwen die vechten, angst trotseren en zich verzetten tegen de troepen van een heerser die raketten afvuurt op burgers en honderdduizenden dwingt te vluchten.

Oekraïens parlementslid Kira Rudik

Mijn leven veranderde tien dagen geleden nadat de oorlog in ons land kwam en Rusland Oekraïne binnenviel. Dit was met een reden. Alles wat we deden, maakte ons sterker. Tien dagen geleden was ik parlementslid. Het bleek dat mijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Er zijn mensen die ons land, ons huis willen afpakken. Ik heb besloten dit niet te laten gebeuren. Ik besloot dat ik wapens zou dragen en mijn land zou verdedigen. Ik pakte mijn Kalashnikov en richtte mijn verzetseenheid op. Ik train elke dag om mezelf en mijn dierbaren te beschermen.
Alle landen van de wereld zeiden dat we geen schijn van kans zouden hebben en dat Kyiv binnen 24-48 uur zou vallen. Het is nu tien dagen en we houden nog steeds stand. Dit is gelukt dankzij ons leger en dankzij de moed van het verzet. Er zijn mensen op elke centimeter Oekraïense bodem die niet zullen toestaan dat ze ons land innemen.
Als vrouw kan ik u vertellen over ons lijden. Onze kinderen leren wat oorlog is en het is verschrikkelijk. Waarom moeten kinderen dit doormaken? Kinderen moeten elke dag naar de schuilkelders.
Dit geeft me de moed om elke dag te trainen, om mezelf en mijn land te beschermen. Het Russische leger rukt op naar Kyiv en ze zeggen dat er een belegering komt. Wij bereiden ons voor. We zullen laten zien dat verzet er altijd zal zijn, en dat we het niet zonder slag of stoot zullen opgeven. Verzet is de enige manier om ons land te beschermen.
Ik ben zo trots dat hier in Oekraïne vrouwen klaar zijn om dit te doen en zich bij mij hebben aangesloten in mijn verzetsteam. Toen hij Oekraïne wilde aanvallen, telde Poetin alleen de mannen. Hij misrekende zich. Hij had niet gedacht dat de vrouwen zouden vechten, hun land zouden beschermen. We zullen overwinnen. We zullen vechten voor onze waarden en voor onze vrijheid.

Oekraïens parlementslid Lisa Yasko

In Oekraïne is er oorlog. Onze broers, vaders en zonen zijn in de oorlog. Vrouwen werken heel hard. Velen van ons hebben de wapens opgenomen. Anderen verlenen humanitaire hulp. Anderen zijn betrokken bij de politiek om de aandacht te vragen van de hele wereld.
Als we het geloof verliezen zullen we nooit winnen. Het is heel belangrijk om het geloof te behouden. Aan iedereen die luistert, geef je land niet op. We vechten voor jullie allemaal. Als we onze vrijheid nu niet verdedigen zal de geschiedenis nooit meer hetzelfde zijn. Ik ben erg trots op mijn land en ik zend mijn liefde naar jullie allemaal. We hebben vrede nodig in Oekraïne. We hebben vrede nodig in de wereld.
Helle Thorning Schmidt, voormalig premier van Denemarken

Zij herhaalde de oproep tot solidariteit met vrouwen in Iran:
“Vrouwenhaters aan de macht zijn bang voor vrouwelijke zelfbeschikking en vrouwelijke keuzevrijheid. Ze proberen ons ervan te overtuigen dat het beter is om niet mee te doen en thuis te blijven. Ze beweren dat we de moed, het verstand of het uithoudingsvermogen niet hebben.
Iraanse vrouwen en meisjes zijn de belangrijkste slachtoffers van de vrouwenhatende machine. Het zou voor hen makkelijker zijn geweest om thuis te blijven. Maar dat deden ze niet. Iraanse vrouwen hebben een ander pad gekozen. Ze hebben zich niet aan het regime onderworpen. U bent naar voren gekomen als een kracht voor verandering in Iran. Ze weten dat hun rechten alleen kunnen worden bereikt door politieke verandering in Iran. Ze weten dat ze hun leven niet kunnen leven onder een vrouwonvriendelijk regime. De vrouwen van Iran maken deel uit van het verzet voor vrijheid. Uw bijdrage is uniek, niet alleen in Iran maar in de hele wereld.
De internationale gemeenschap moet achter het verlangen van het Iraanse volk naar een democratische, seculiere republiek staan. De wereld moet achter het Iraanse volk staan!”
Urška Bačovnik Janša, Echtgenote van de Sloveense premier

Het is mij een grote eer en genoegen om deze conferentie bij te wonen met zoveel vooraanstaande gasten …. ……
Wij, vrouwen over de hele wereld, kunnen trots zijn op hen allemaal. Maar ondanks al hun heldhaftige inspanningen blijft de Islamitische Republiek Iran de rechten van Iraanse vrouwen inperken en hen uit alle lagen van de maatschappij verwijderen.
Iraanse vrouwen zijn nog steeds de eerste slachtoffers van het regime. Zij worden nog steeds geconfronteerd met voor de 21e eeuw onvoorstelbare discriminerende wetten. Vrouwen kunnen niet naar het buitenland reizen of een paspoort krijgen zonder de schriftelijke toestemming van hun mannelijke voogden. Vrouwen mogen niet zingen of dansen en vrouwen kunnen tot vijftien jaar gevangenisstraf en zweepslagen krijgen voor de zogenaamde slechte hijab.
Ik ben nog steeds diep getroffen door de talrijke berichten over seksueel misbruik waarvan Iraanse vrouwen in gevangenissen getuigd hebben. Talrijke vrouwen worden nog steeds terechtgesteld. Er bestaat ernstige bezorgdheid over een rigide rechtssysteem.
Vrouwen worden geëxecuteerd voor moord maar in werkelijkheid zijn zij slechts het slachtoffer van afschuwelijk huiselijk geweld. Zij doden om zichzelf of hun kinderen te verdedigen omdat zij geen wettelijke middelen hebben om een einde te maken aan een gewelddadig huwelijk. Helaas zou ik nog meer voorbeelden kunnen geven van de schandelijke situatie van vrouwen in Iran, maar mijn tijd is beperkt.
Daarom wil ik van de gelegenheid van vandaag gebruik maken om een zeer krachtige boodschap over te brengen aan mijn mede-westerse vrouwen en westerse regeringen. We moeten ons samen sterk maken tegen het beleid van het Iraanse regime dat de vrijheden van vrouwen in een wurggreep houdt. Woorden van westerse vrouwenorganisaties en regeringen moeten in daden worden omgezet. We moeten er zijn voor Iraanse vrouwen.
Rita Süssmuth, voormalig voorzitter van de Duitse Bondsdag (1985-1988)

“Vrouwen zijn meer dan ooit nodig om het vrouwelijke gezicht weer zichtbaar te maken in alle landen van de wereld. We geven niet op. We moeten de wereld naar een betere staat leiden.” Oorlog heeft geen vrouwelijk gezicht, het komt van mannen. De centrale eis die uit Internationale Vrouwendag moet komen is dan ook: “Laten we een wereld creëren waarin mannen als Poetin geen stem meer hebben.”
Met betrekking tot de situatie in Iran legde Rita Süssmuth uit: “De rapporten van Iraanse vrouwen die al vier decennia onder een vrouwenhatend regime lijden, zijn altijd schokkend, hoewel ik al heel lang betrokken ben bij humanitair werk en bekend ben met veel rapporten. Want achter elke wet, elke richtlijn, elke ‘eerwraak’ en elk kindhuwelijk ligt een persoonlijk lot. Maar in Iran worden ook mannen die zich niet onderwerpen aan de voorschriften van het regime van de mullahs onderdrukt en doodgemarteld in gevangenissen. Waarden als vrijheid, democratie, mensenrechten en waardigheid raken alle mensen – mannen, vrouwen, kinderen. Een algemene heroverweging moet beginnen als we deze wereld willen veranderen in een andere, betere, meer leefbare orde.”

Annegret Kramp-Karrenbauer, Duits minister van Defensie (2019-2021)

We hebben het over sterke vrouwen in Iran. Als we het over vrouwenrechten hebben, hebben we het over de rechten van de helft van de wereldbevolking. Als we fundamentalisten en hun interpretaties accepteren, dan hebben we helemaal geen mensenrechten.
Daarom is uw congres belangrijk voor vrouwen over de hele wereld. De internationale gemeenschap heeft duidelijk gemaakt dat vanaf het begin van het fundamentalistische regime in Iran de rechten van vrouwen systematisch zijn ingeperkt.
Het is belangrijk om elke vrouw sterk te maken, ervoor te zorgen dat ze zelfvertrouwen heeft. Tweederde van de studenten in Iran is vrouw, een derde van de beroepsbevolking is vrouw. Als we dit niet politiek kunnen waarmaken in Iran en het fundamentalistische systeem veranderen zullen hun successen gemarginaliseerd worden.
Aan de ene kant zien we een fundamentalistisch regime en aan de andere kant zien we vrouwen als een kracht die gelooft dat ze het systeem kunnen veranderen. Veel vrouwen vechten voor hun vrijheid, ook al moeten ze daarvoor hun leven geven voor een beter Iran. ….
We moeten vrouwen helpen om vrijheid en gelijke rechten te bereiken. We moeten strijden met de vrouwen over de hele wereld. We hebben solidariteit nodig.

Íngrid Betancourt, Colombiaanse politica, voormalig senator en anticorruptieactiviste

De strijd van vrouwen over de hele wereld verenigt ons. We zijn allemaal vrijheidsstrijders. We hebben geleerd ons te verzetten en nooit op te geven. Als vrouwen niet veilig zijn is niemand veilig. Als we vechten voor onze rechten vechten we voor een wereld die de mensenrechten respecteert. Elke seconde, overal op de planeet, vechten vrouwen tegen tirannie. Elke dag riskeren vrouwen hun leven om vrijheid en gelijkheid te verdedigen en om op te komen voor hun rechten en die van hun kinderen.
Onze zusters in Iran leven onder tirannie. De nieuwe generaties hebben geen enkele ervaring met wat een democratische omgeving betekent. Zij zetten alles op het spel; deze jonge vrouwen hebben de vlag gehesen tegen de dictatuur van de moellahs. Zij hebben op hardhandige wijze geleerd dat tolerantie voor tirannie onaanvaardbaar is.
De Iraanse vrouwen zijn tot een zeer belangrijke conclusie gekomen: zij kunnen hun rechten alleen verwezenlijken met een verandering van het regime in Iran. Daarom moeten zij hun rol spelen in het verzet tegen het regime. Maar zij zijn nog een stap verder gegaan. Zij beseffen dat zij, om hun doel te bereiken, op alle niveaus verantwoordelijkheid moeten nemen, ook op politiek niveau.

Tienduizenden vrouwen van het Iraanse verzet zijn gemarteld en geëxecuteerd. … . We hebben het hier over een generatie vrouwen die nu de strijd voor vrijheid leidt.
Vrouwen spelen een leidende rol in de protesten tegen het regime. Het is tijd voor de wereldgemeenschap om zich te verenigen en op te treden.
Wij roepen de VN-Veiligheidsraad, de regering van de VS en de Europese regeringen op om hun toegeeflijke beleid ten aanzien van het Iraanse regime te wijzigen. In het geval van Iran moet de wereld een einde maken aan de schanddaden.

Michèlle Alliot-Marie, Europees Parlementslid, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie van Frankrijk

Vrouwen geven de wereld aan iedereen. Dit is wat Maryam Rajavi al zovele jaren doet. Vrouwen geven leven, dragen hoop voor vrede, voor vrijheid, voor meer respect.
U vertegenwoordigt die waarden voor het Iraanse volk en voor alle vrouwen en alle mensen. De wereld is nog nooit zo gevaarlijk geweest. Het aantal crises neemt toe in het Midden-Oosten, Oekraïne, Azië en Afrika. Een grotere rol voor vrouwen is een sleutelfactor. Vrouwen moeten hun volledige potentieel en creativiteit tonen.
Ik wil de Iraanse vrouwen bedanken. Geef nooit op tegenover onderdrukkers. Ik sta aan uw zijde, Maryam Rajavi. Ik sta aan de kant van alle Iraanse vrouwen. Maryam Rajavi heeft de waarden van vrijheid en democratie verdedigd.

Frances Townsend, voormalig Adviseur voor de Binnenlandse Veiligheid van de President van de Verenigde Staten (2004-2007)

De vrouwen van de wereld leiden het verzet voor vrijheid over de hele wereld, of het nu in Koerdistan, Oekraïne of Iran is. Ik voel me nederig door de moed van vrouwen in Iran die strijden voor keuzevrijheid, voor vrijheid, of het nu gaat om vrije meningsuiting of om de omverwerping van het vrouwenhatende regime van Iran.
Ik denk aan de risico’s die de vrouwen van het Iraanse verzet elke dag blijven nemen, door deel te nemen aan boerenprotesten en lerarenprotesten in heel Iran. De rangen van vrouwen in het verzet groeien. Meer vrouwen sluiten zich aan bij de strijd. Zij moedigen iedereen in Iran aan om hun steentje bij te dragen. De benarde situatie van vrouwen in Iran heeft hen gemotiveerd om deel te nemen aan de strijd. Ik blijf schouder aan schouder met jullie staan in deze strijd.
Het is helemaal niet verwonderlijk dat de scherpe kant van het discriminerende beleid van het regime gericht is tegen vrouwen. Wij moeten erkennen dat de betrekkingen van de VS met Ebrahim Raisi, die verantwoordelijk is voor zovele misdaden tegen de menselijkheid, beledigend zijn. We mogen geen nucleaire besprekingen met hem aangaan. We kunnen niet langer werkeloos toezien bij het zien van verontrustende beelden van vrouwen die in Iran worden mishandeld, geslagen en doodgeschoten, en denken dat dit een op zichzelf staande kwestie is. We moeten ervoor zorgen dat vrouwen in Iran gelijk worden behandeld. Ik blijf me nederig voelen door jullie moed en kracht.

Linda Chavez, voormalig directeur van het Bureau voor publieksvoorlichting van het Witte Huis

Het is belangrijk te begrijpen en te verbinden wat er vandaag in Oekraïne gebeurt en wat dat in de toekomst voor Iran kan betekenen. Poetin terroriseert Oekraïne omdat hij kernwapens heeft. Er is nog een land dat kernwapens probeert te verkrijgen en dat is Iran. Kunt u zich voorstellen wat het Iraanse regime zou doen als het kernwapens had? Het Iraanse verzet weet wat oorlog is. Toen ze in Irak waren, regende het raketten op hen.
Jullie zijn samengekomen om over vrouwenrechten te praten. Maar vrouwenrechten zijn niet te onderscheiden van mensenrechten. Geen enkel land kan beweren de mensenrechten te verdedigen als het de rechten van de helft van zijn bevolking niet respecteert. Iraanse vrouwen worden gevangen gehouden door een regime dat de menselijke waardigheid niet respecteert.
Maar zij zijn in de grote en kleine steden opgestaan om in verzet te komen. Vele malen worden zij gevangen gezet. Khamenei is een man die met het volk van Iran en de wereld nastreeft wat Vladimir Poetin met het volk van Oekraïne doet. We moeten ons verzetten tegen de oorlogen die tegen onze mensen worden gevoerd.
In Iran zullen we pas vrouwenrechten zien als het regime wordt veranderd. Dit zal niet gebeuren zonder de steun van mensen over de hele wereld. Ga door met de strijd voor vrijheid, voor vrouwen, voor onze kinderen.

Dominique Attias, voorzitter van de Europese Federatie van Juristenverenigingen

Sinds maart 2021 voorzitter van de Europese Federatie van Juristenverenigingen. Vanaf januari 2016 was zij vicedecaan van de Orde van Advocaten in Parijs en de eerste vrouw die deze functie bekleedde. Zij ontving in 2011 het Franse Légion d’Honneur.
Iraanse vrouwen spelen een belangrijke rol in een vrij Iran. Sinds vele jaren weten de Iraanse vrouwen dat gelijkheid onmogelijk is zonder rechtvaardigheid en democratie. Zij zijn in actie gekomen met de kracht van verandering, dankzij die moedige vrouwen die ik hier groet. We hebben dat in alle demonstraties in Iran gezien.
Ondanks hun lijden hebben Iraanse vrouwen nooit opgegeven en zijn zij blijven opkomen voor gerechtigheid. …
Vanaf het allereerste begin van deze strijd heeft ze gezegd: we kunnen en we moeten. Geef nooit op. Vrouwen zijn de kracht van verandering over de hele wereld. De moedige vrouwen van Oekraïne staan op om hun land te verdedigen en betalen daar vandaag de prijs voor. Wij staan aan de zijde van die vrouwen. Zij weerspiegelen de strijd van Iraanse vrouwen. Ik zie de dageraad van een nieuwe wereld in Iran, dankzij u, Maryam Rajavi, en al deze Iraanse vrouwen.

Mimi Kodheli, minister van Defensie van Albanië (2013-2017)

Voorzitter van de Albanese parlementaire commissie buitenlandse zaken, minister van Defensie (2013-2017), vicevoorzitter NAVO PA (parlementaire assemblee).
Het belangrijkste gebied waarop vrouwen worden benadeeld is politiek leiderschap. De versterking van de rol van vrouwen is een belangrijke prioriteit. Discriminatie van Iraanse vrouwen komt neer op genderapartheid. Iran wordt geleid door een vrouwenhatend regime. In de afgelopen 40 jaar heeft het extreme druk op vrouwen uitgeoefend. Iraanse vrouwen zijn totaal afwezig op ministerposten. Dit is te wijten aan het heersende regime dat de deelname van vrouwen op belangrijke gebieden belemmert. Het is niet omdat vrouwen niet bekwaam zouden zijn. We zien een heel ander beeld als we kijken naar de rol van vrouwen in het Iraanse verzet.
Iraanse vrouwen staan in de voorste gelederen van alle protesten in Iran. Wat betekent dat voor vrouwen die overal ter wereld te lijden hebben onder genderapartheid? Het veroordelen van de onderdrukking van vrouwen in Iran is niet genoeg. We moeten deze vrouwen in Iran en wereldwijd steunen.
Ik betuig mijn solidariteit met onze zusters in Oekraïne. Wij staan aan de zijde van die lieve, dappere en heldhaftige vrouwen die opstaan om hun kinderen, land en rechten te beschermen. Uw Albanese vrienden zullen u bijstaan in al uw inspanningen om te strijden voor mensenrechten, gelijkheid, vrijheid en de rechten van vrouwen.

Rosa DeLauro (D-CT), Voorzitter van de Commissie voor toewijzing van kredieten van het Huis van Afgevaardigden van de VS

Ik ben vereerd dat ik vandaag samen met u Internationale Vrouwendag mag vieren. Deze dag is elk jaar een wereldwijde feestdag om de culturele, politieke en sociaaleconomische successen van vrouwen te herdenken. Dit jaar is het thema van de Internationale Vrouwendag “Doorbreek het vooroordeel”, een beweging die ons vooruit wil helpen naar een wereld waarin mannen en vrouwen gelijk zijn. Om het vooroordeel te doorbreken moeten we het vooroordeel erkennen.
Het bestaat in onze scholen en op onze werkplekken, in onze gemeenschappen en zelfs bij ons thuis. Of het nu opzettelijk of onbewust is, het vooroordeel maakt het voor vrouwen niet alleen moeilijk maar soms ook onmogelijk om vooruit te komen. Ondanks de grote vooruitgang die vrouwen in landen over de hele wereld hebben geboekt zijn er verschillende plaatsen waar de onderwerping van vrouwen meer is dan een vooroordeel. Het is een ingesleten praktijk, een geaccepteerde sociale norm. Dit is waar Iraanse vrouwen elke dag mee te maken hebben. Toch zijn er, zelfs in het aangezicht van een dergelijke tirannie, velen die opgestaan zijn en blijven en vechten voor hun gelijkheid en vrijheid.
Hun verzet wordt vaak beantwoord met agressie, geweld en nog meer onderdrukking. En daarom moeten wij hen bijstaan in hun strijd. Laten we vandaag, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, onze stemmen bundelen in solidariteit. Laten we een boodschap van kracht en hoop sturen naar die dappere Iraanse vrouwen die niet alleen voor zichzelf strijden, maar ook voor hun medezusters en toekomstige generaties vrouwen en kinderen.

Amerikaans congreslid Marilyn Strickland (D-WA)

Ik heb de eer en het voorrecht om het vierde congresdistrict in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te vertegenwoordigen. Elk jaar op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag om de vooruitgang en de prestaties van vrouwen over de hele wereld te erkennen en ons in te zetten om een einde te maken aan de ongelijkheden die nog steeds bestaan, omdat we alleen gelijkheid kunnen bereiken als we de ongelijkheden erkennen en samenwerken om ze weg te werken. Dit jaar wil ik een speciale boodschap sturen aan de steunende vrouwen van de Iraanse beweging, die een voortrekkersrol hebben gespeeld in deze beweging voor gelijkheid en vrijheid. Uw verzet tegen tirannie en uw leiderschap komen uw gemeenschappen en uw natie ten goede.

We moeten samenwerken om hier in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld een beleid tot stand te brengen waarin vrouwenrechten prioriteit krijgen. Weet dat ik solidair ben met Oekraïense vrouwen en vrouwen in de hele wereld die onder onderdrukkende regimes leven, waaronder onze Oekraïense zusters, die op dit moment voor hun eigen vrijheden vechten. Maar jullie werken elke dag en brengen offers om de kansen voor vrouwen en meisjes te vergroten en een pad uit te stippelen naar een betere toekomst en daarvoor wil ik jullie bedanken

Amerikaans congreslid Betty McCollum (D-MN)

Dit jaar wil ik een speciale boodschap sturen aan de ondersteunende vrouwen van de Iraanse beweging, die een voortrekkersrol hebben gespeeld in deze beweging voor gelijkheid en vrijheid. Uw verzet tegen tirannie en uw leiderschap komen uw gemeenschappen en uw natie ten goede.
We moeten samenwerken om hier in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld een beleid tot stand te brengen dat voorrang geeft aan vrouwenrechten. Weet dat ik solidair ben met Iraanse vrouwen en vrouwen in de hele wereld die onder onderdrukkende regimes leven, waaronder onze Oekraïense zusters, die op dit moment voor hun eigen vrijheden vechten. Maar jullie werken elke dag en brengen offers om de kansen voor vrouwen en meisjes te vergroten en een pad uit te stippelen naar een betere toekomst, en daarvoor wil ik jullie bedanken.

Amerikaans congreslid Deborah Ross (D-NC)

Hartelijke groeten voor uw jaarlijkse vrouwenconferentie, ter ere van vrouwen die strijden voor hun rechten in Iran. Het is zo belangrijk dat we de strijd van vrouwen voor mensenrechten over de hele wereld steunen en in het bijzonder in Iran, waar zoveel onrust is geweest. Ik prijs u voor wat u doet om uw zusters in Iran te helpen. En ik prijs de Iraanse vrouwen die elke dag in de gevarenzone staan om voor hun rechten te vechten. Geniet van uw conferentie en weet dat ik aan uw kant sta.

Amerikaans congreslid Jennifer Wexton, (D-VA)

Nu we Internationale Vrouwendag vieren, vieren we in het bijzonder de moed, de veerkracht en het leiderschap van de Iraanse vrouwenbeweging in Iran. Vandaag de dag zijn vrouwen het slachtoffer van alarmerend veel geweld in hun eigen huis en in de Iraanse samenleving. Het is zeer verontrustend om de tragische verhalen te horen van geëxecuteerde, vermoorde en mishandelde vrouwen zonder dat de staat verantwoording aflegt.
Het beleid en de praktijken van het Iraanse regime hebben al veel te lang de veiligheid en het welzijn van vrouwen niet beschermd. Het resultaat is dat vrouwen in angst en wanhoop leven, en dat is onaanvaardbaar. Het geweld tegen vrouwen en meisjes is tijdens de COVID-pandemie alleen maar erger geworden, wat de dringende noodzaak onderstreept om het bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen. Daarom wil ik de tijd nemen om mijn bewondering uit te spreken voor de heldhaftige Iraanse vrouwen die zijn opgekomen voor hun rechten en waardigheid. Al tientallen jaren nu. De vrouwen van Iran hebben geholpen de leiding te nemen voor meer ongelijkheid in de vrijheden in Iran en de rest van de wereld.
Jullie hebben de aandacht gevestigd op het geweld dat Iraanse vrouwen ondergaan, gerechtigheid geëist voor degenen die ten onrechte gevangen zijn gezet vanwege hun politieke activisme, en duidelijk gemaakt dat Iraanse vrouwen niet alleen gelijke rechten verdienen, maar daar ook actief voor zullen vechten. Het is inspirerend om te zien en ik wil dat jullie weten dat ik er trots op ben om me aan te sluiten bij de beweging voor de vrijheid van vrouwen in Iran en over de hele wereld. Of u nu deel uitmaakt van deze beweging vanuit Iran of een lid bent van de Iraanse gemeenschap wereldwijd, of hier in de VS en in mijn thuisstaat Virginia, ik wens u het allerbeste en bied u nogmaals mijn steun aan voor deze belangrijke en dringende zaak.

Maria da Graca Carvalho, minister van Wetenschap en Hoger Onderwijs van Portugal (2003-2005)

In Iran is de braindrain zeer ernstig en omvat veel vrouwen en meisjes. Veel meisjes verlaten Iran, waaronder wetenschappers, ingenieurs en artsen.
Ik zou willen dat Iran meer kansen creëert voor jongere generaties, en dat Iraanse vrouwen en meisjes niet worden gediscrimineerd. Ik betuig mijn solidariteit met vrouwen in de hele wereld, in het bijzonder de vrouwen van Iran en de moeders van Iran, die de sleutel zijn voor vooruitgang in Iran.

Marianne Binder-Keller, lid van de Zwitserse Bondsvergadering

Ik bewonder uw motivatie, uw beweging, en waar u voor vecht. U toont moed en werkt veel in de strijd voor gelijkheid. Ik bewonder de vrouwen die vechten voor gelijkheid.
Desinformatie beschermt diegenen die oorlogen steunen en regeringen die onderdrukken. De islam kan hand in hand gaan met het moderne leven. Na de revolutie van 1979 was ik geschokt toen ik de situatie van de vrouwen in Iran zag. Het is heel belangrijk te weten wat er nu in Iran gebeurt. Ik zie foto’s van een jonge vrouw die door haar man is geëxecuteerd, van een sportman die is vermoord omdat hij kritiek had op het regime, van mensen die in het openbaar zijn geëxecuteerd. Dit raakt me.
Het is belangrijk om deel te nemen aan deze strijd. Wij als internationale gemeenschap, als parlementariërs, moeten actief zijn in elk land, om actief te zijn voor alle mensen die gelijke rechten willen. Ik dank alle vrouwen die bijdragen aan deze strijd, en ik bewonder uw engagement.

Sylvia Lehmann, lid van de Duitse Bondsdag

“Het Iraanse regime onderdrukt vrouwen op vele manieren en berooft hen van hun rechten. De Duitse Bondsdag heeft de federale regering opgeroepen om er bij de Iraanse regering op aan te dringen een einde te maken aan de vervolging van activisten en vrouwen.
Voor ons burgers in het westen is de omvang van het lijden van Iraanse vrouwen en meisjes onvoorstelbaar. Meisjes worden vanaf hun negende wettelijk verantwoordelijk gehouden. Minderjarige meisjes worden gedwongen te trouwen. Activisten lijden onder de erbarmelijke omstandigheden in de Iraanse gevangenissen.
Internationale Vrouwendag is een dag waarop vrouwenrechten wereldwijd erkend moeten worden. Veel moedige Iraanse vrouwen vechten voor deze rechten en riskeren hun leven. Het idee van gelijkheid maakt geen deel uit van de Iraanse regering. De meeste moslimvrouwen zijn tegen fundamentalistische interpretaties van de islam omdat ze het imago van de religie vernietigen. We moeten deze vrouwen steunen in hun strijd voor gelijkheid.” Iran. De meeste moslimvrouwen zijn tegen fundamentalistische interpretaties van de islam omdat dit het imago van de godsdienst vernietigt. Wij moeten deze vrouwen steunen in hun strijd voor gelijkheid.

Åse Kleveland, voormalig Noors minister van Cultuur

Dit jaar vieren we Internationale Vrouwendag op een moment dat vrouwen van twee naties strijden voor rechtvaardigheid en menselijkheid, en voor het lot van hun volk. Allereerst de dappere vrouwen van Oekraïne die vechten voor hun onafhankelijkheid en tegen de onwettige en nooit uitgelokte agressie van Rusland tegen hun land. Het is een schande.
En ten tweede de vrouwen van Iran, die strijden tegen de religieuze dictatuur en voorop lopen bij alle protesten om de mensenrechten en de democratie in hun land te vestigen. Bij deze gelegenheid wil ik tegen al deze vrouwen zeggen: jullie staan er niet alleen voor. Wij zijn met jullie. Alle vrouwen van de wereld zijn deze dagen met jullie.
Ik grijp deze gelegenheid aan om mijn diepste solidariteit te betuigen met de vrouwen van Oekraïne en Iran en alle andere vrouwen ter wereld die strijden voor gerechtigheid en voor de mensenrechten. …

Christina-Maria Bammel, proost van de Evangelische Kerk Berlijn-Brandenburg-Silezië Oberlausitz (EKBO),  plaatsvervangend bisschop van Berlijn

“Op Internationale Vrouwendag richten Iraanse vrouwenverenigingen ook de publieke schijnwerpers op de meedogenloze onderdrukkende omstandigheden voor vrouwen in Iran. Op dit moment zijn we in Europa slechts marginaal op de hoogte van het land in verband met de onderhandelingen over het nucleaire programma. En allemaal erg afhankelijk en onder druk van Poetins aanval op Oekraïne. De waanzin van deze oorlog en de nucleaire belangen van Iran laten ons niet vergeten dat er in Iran een regime aan het werk is dat steunt op diepgewortelde vrouwenhaat. Zo diep dat de wereld duidelijk moeite heeft om te merken hoe vaak moedige en sterke vrouwen hun leven riskeren bij protesten, acties en netwerken.
Door uitlatingen op sociale media of via folders worden ze veroordeeld tot meer dan tien jaar cel. Families worden in hechtenis genomen. Marteling, isolatie en het weigeren van operaties in geval van ziekte behoren tot de onuitsprekelijke omstandigheden in de notoir overvolle Iraanse gevangenissen. Hoe weinig weten we over het verzet van de vrouwelijke politieke gevangenen, hoe weinig over de vrouwelijke leraren, van wie de meesten deelnamen aan de protesten in meer dan 100 steden in Iran. Hoe weinig weten we van de hoge prijs die vrouwen betalen in de strijd tegen gedwongen huwelijken, in de strijd om zelf te beslissen over hun echtgenoot, hun baan, hun kleding. Ik denk aan vrouwen als Atena Daemi, die vijf jaar in de politieke gevangenis heeft gezeten, een activiste die zich bijzonder actief had ingezet voor kinderrechten.
Iran is een van de landen die systematisch de rechten van vrouwen en meisjes schenden met walgelijke praktijken. Dit is waar de meeste executies van vrouwen plaatsvinden. Vrouwen die zich verzetten tegen huiselijk en gewelddadig geweld, worden vermoord door familieleden. Onder het huidige regime zullen vrouwenhatende wetten waarschijnlijk niet zomaar verdwijnen.
Een democratische verandering heeft internationale steun nodig, niet alleen van vrouwen voor vrouwen en een hechte solidariteit met de vele vrouwen die in ballingschap worden gedreven. Het respecteren van de mensenrechten en de rechten van vrouwen staat centraal in de Iraanse politiek. Het elfde punt dat de Bondsdag vorig jaar van de federale regering eiste, was om te werken aan het beëindigen van discriminatie van vrouwen en meisjes en de systematische vervolging van vrouwenrechtenactivisten in Iran. Punt één van de internationale vrouwennetwerken moet zijn om het wereldpubliek en dit regime niet alleen te laten met het feit dat de schending van vrouwenrechten het einde van de mensheid is.”

Yuta Kasav, woordvoerder van de Duitse Onderwijzersvakbond

Wij betuigen onze solidariteit met de Iraanse vrouwen. Wij veroordelen wat er in Iran gebeurt. Veel arbeiders zijn gevangen genomen. In deze situatie riskeren zij hun leven.
Wij zijn zeer ontdaan over de situatie van de vrouwen in Iran. De kracht van vrouwen inspireert ons. Wij betuigen onze solidariteit met Iraanse vrouwen en vrouwen over de hele wereld

Ines Schmidt, lid van het Berlijnse Huis van Afgevaardigden

Wij volgen uw situatie in Iran al vele jaren. We weten dat u erg sterk bent. We horen over vrouwenrechtenactivisten in Iran. Ebrahim Raisi is een dictator.
De politici in Iran vertrappen de rechten van de vrouw en de vrouwen in Iran worden onderdrukt door het beleid van het regime.

Elona Gjebrea, Albanees parlementslid, voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken

De internationale gemeenschap, en in het bijzonder de beweging voor gelijkheid van vrouwen en mannen, kan en mag haar ogen niet sluiten voor de kolossale en voortdurende schending van de fundamentele rechten van de vrouw door de religieuze dictatuur in Iran.
De beweging voor gelijkheid van vrouwen zet zich meer dan ooit in om de inspanningen van alle vrijheidslievende en toegewijde vrouwen en anderen, vooral die in kritieke besluitvormingsposities, onder één paraplu te brengen met de nadruk op het voorkomen van alle vormen van discriminatie bij het bereiken van het doel van vrijheid, democratie en gelijkheid.

Susanna Ceccardi, Italiaans lid van het Europees Parlement

“U ziet hoe de afhankelijkheid – ook op energiegebied – van de westerse wereld in staat is monsters te creëren.”
Ik dring er bij u op aan om door te gaan. Vrijheid is een essentieel recht en de prijs die jullie betalen is erg zwaar. Jullie hebben de kracht om Iran te veranderen. Het Iraanse regime is corrupt. Het wordt tijd dat het Westen zich achter de Iraniërs schaart en zich tegen deze dictatuur verzet. Anders zal opnieuw gebeuren wat er met Rusland gebeurt.
Dit regime is een bedreiging, ook nucleair. We kunnen niet zwijgen. Vechten tegen de Iraanse dictatuur betekent de wereld veiliger maken. Vandaag moeten de Iraanse vrouwen grote offers brengen, maar zij kiezen de weg van de verandering. Samen zullen we in staat zijn om de felbegeerde beloningen te verkrijgen.

Theresa Villiers, Brits parlementslid voor Chipping Barnet en voormalig staatssecretaris voor Noord-Ierland

Al vele jaren spreek ik me uit tegen de schendingen van de mensenrechten in Iran. Vrouwen lijden dubbel in Iran. Vele vrouwen werden gedood tijdens het bloedbad van 1988 onder politieke gevangenen. Vrouwen worden door het Iraanse rechtssysteem als tweederangs burgers behandeld. Maar vrouwen spelen ook een hoofdrol in het protest en de dissidentie in Iran. Ik breng hulde aan hun moed. Zij namen enorme risico’s om deel te nemen aan de protesten. Ik weet dat veel vrouwen het tienpuntenplan voor een betere toekomst voor Iran steunen. Ik hoop dat er ooit een einde komt aan de theocratische dictatuur en aan het vrouwenhatende regime in Iran.

Els Ampe, Belgisch senaatslid

Ik sta achter jullie allen voor vrijheid en democratie. Vrouwen in Iran lijden omdat de Iraanse despoot hen neerslaat. (…) Alle mensen zijn verenigd in hun verlangen naar democratie. Ik sta achter alle mensen die zich uitspreken tegen tirannen. Niemand kan de kracht van jullie stem vernietigen.

Valentina Leskaj, voormalig plaatsvervangend voorzitter van het Albanese parlement

Het is een menselijke plicht om bij vrouwen te zijn die lijden onder het meest verschrikkelijke regime. Duizenden vrouwen zijn in de gevangenis gestopt, op straat vermoord of met zuur verbrand, alleen omdat ze vrijheid willen. De revolutie in Iran ging over vrijheid voor het Iraanse volk. Dat willen en verdienen ze nog steeds. Vrouwen in het Iraanse verzet hebben alles opgeofferd voor vrijheid van de religieuze dictatuur.
Door het verzet van mensen in Oekraïne is dit offer duidelijker en betekenisvoller geworden voor leiders in Europa. Iraanse vrouwen zijn grote symbolen van opoffering. Jullie hebben de verantwoordelijkheid genomen om verandering te brengen in jullie land. Jullie hebben niet opgegeven in deze donkere jaren.
De nieuwe president Raisi is verantwoordelijk voor de executies van duizenden Iraniërs. We moeten duidelijk maken dat het Iraanse regime niet alleen een bedreiging is voor het Iraanse volk, maar ook voor de internationale veiligheid en vrede.
…. Het is tijd voor het regime om te vertrekken. Iraanse vrouwen verdienen het om hun toekomst te kiezen. Vrijheid en gelijkheid zijn het enige antwoord op de problemen van het Iraanse volk.

Ingjerd Schou, Noors parlementslid

Ik ben Noors parlementslid in het Noorse parlement, lid van de vaste commissie voor buitenlandse zaken en defensie en voorzitter van de delegatie naar de Raad van Europa in Straatsburg.
Geachte mevrouw de Voorzitter, geachte panelleden. Dames en heren, het is een eer om samen met u een krachtige boodschap van steun en solidariteit uit te zenden aan vrouwen en mensenrechtenactivisten in Iran. De situatie van vrouwen in Iran is zeer alarmerend en verdient meer internationale aandacht. Dit zou een dringende zaak moeten zijn voor de Noorse regering, omdat Noorwegen een cruciale rol kan spelen en omdat het geweld tegen vrouwen en meisjes prioriteit geeft.

Maryscott Greenwood, voormalig stafchef van de Amerikaanse ambassadeur in Canada

Wij weten dat wanneer vrouwen samenkomen en elkaar steunen wij de wereld kunnen veranderen. We weten dat we samen moeten optrekken, vooral vandaag. Er zijn allerlei bewijzen voor hoe goed het is voor de wereld, voor de economie, wanneer vrouwen invloedrijke en leidinggevende posities innemen. Hier zijn slechts een paar voorbeelden. Als vrouwen volgens de Boston Consulting Group op gelijke voet zouden deelnemen als ondernemers, zou het mondiale bruto binnenlands product tot 6% kunnen stijgen, waardoor de wereldeconomie onmiddellijk een impuls zou krijgen van 5 biljoen dollar.
Bedenk eens wat we voor de economie zouden kunnen doen als we gewoon vrede, rechtvaardigheid en gelijke participatie van vrouwen over de hele linie zouden hebben. Als vrouwen op de arbeidsmarkten een even grote rol zouden spelen als mannen, zou het jaarlijks binnenlands product tegen 2025 met 28 biljoen dollar of 26% kunnen toenemen. Dat is volgens McKinsey and Company. We weten dat wanneer regeringen, diplomaten en bedrijven de handen ineenslaan en vrouwen in besluitvormingsposities krijgen, de wereld een betere plek is voor bedrijven in de particuliere sector. In mijn land weten we dat Fortune 500-bedrijven met ten minste drie vrouwen in de raad van bestuur een rendement op eigen vermogen behaalden van meer dan 53%.
Het is het juiste om te doen voor de mensheid. Het is goed voor de economie, en het is nuttig voor het bedrijfsleven. Wij zijn solidair met u op Internationale Vrouwendag. Hartelijk dank dat ik mocht komen, en ik wens u veel succes met uw conferentie.

Michèle de Vaucouleurs, Frans parlementslid van de Democratische Beweging

Het Iraanse regime is vrouwvijandig. Iraanse vrouwen zijn het slachtoffer van de onderdrukking door de moellahs. Zij die opkomen voor hun rechten worden bedreigd en gevangen gezet. Iran is het land met de meeste executies van vrouwen. Deze situatie is onaanvaardbaar en we moeten samen optreden tegen dit regime.
Een democratisch Iran zal alleen haalbaar zijn als de rechten van vrouwen worden gerespecteerd. Vrouwen in Iran strijden al 40 jaar voor hun rechten. De vrouwen van het Iraanse verzet hebben laten zien hoe zij tegen de vrouwenhatende moellahs kunnen opkomen. Ik breng hulde aan de Iraanse vrouwen die strijden voor gelijkheid. Wij steunen hen in hun strijd en delen hun hoop om te leven in een land waar hun rechten worden geëerbiedigd.

Ranjana Kumari, Indiase sociaal activiste

Dr. Ranjana Kumari is directeur van het Centrum voor Sociaal Onderzoek (India). Zij werkte als senior professional bij de Verenigde Naties. Ze behoorde in 2019 tot de 100 meest invloedrijke mensen in het genderbeleid.
Onze dappere, veerkrachtige en opstandige zusters in Iran zijn nooit bezweken onder de ellende van het leven onder het religieuze bewind van de moellahs. In tegenstelling tot de wens van de moellahs om hen in eigen land te isoleren en hun basisrechten te ontzeggen hebben Iraanse vrouwen nooit toegegeven aan het vrouwenhatende regime. Zij zijn bij elke gelegenheid de straat op gegaan en hebben hun stem verheven tegen de onderdrukking door het klerikale regime.
Moeders wier kinderen tijdens de protesten door veiligheidstroepen werden gedood, zijn uitgesproken geweest, op zoek naar gerechtigheid voor hun geliefden, zonder te vrezen voor arrestatie, opsluiting of marteling. Ik groet alle moedige moeders!
Tegenover de geïnstitutionaliseerde discriminatie, die hen berooft van politieke participatie en besluitvorming, namen Iraanse vrouwen het voortouw in vrijwel elk protest, staking en demonstratie om hun rol te spelen in het bepalen van het lot van hun land. Zij vormden hun verzetseenheden en voerden de opstanden aan. Hun rol is van groot belang geweest bij het doorbreken van de ketenen van onderdrukking. Ik groet alle vrouwen in de verzetseenheden van hier! Salam! …

Suzana Turku, dirigent van het Albanese koor

Wij eren alle vrouwen van de wereld, in het bijzonder de pioniersvrouwen van het Iraanse verzet (…), en de heldinnen van Oekraïne, die vandaag in de wereld voor vrijheid opkomen.
(…) Zusters, jullie hebben je leven, je families en je vrienden opgeofferd voor een vrij Iran. Wij respecteren de heldinnen die hun leven verloren in het bloedbad van 1988.
Mijn relatie met jullie is heel bijzonder. Door muziek, jullie prachtige liederen, jullie motieven, en de prachtige Albanese liederen. Dit is de boodschap en de stem van vrouwen voor vrede in de hele wereld.

Elenor Norden, Congreslid

Er moet nog veel werk worden verzet om een einde te maken aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Discriminatie op grond van geslacht komt op alle gebieden van de Iraanse wetgeving voor. Er worden belangrijke levensbeslissingen genomen voor vrouwen en meisjes.

Mensenrechtenactivisten en vrouwenrechtenactivisten hebben bescherming nodig

De conferentie in Internationale Vrouwendag riep de wereldgemeenschap op om dringend actie te ondernemen om de mensenrechtenschendingen tegen vrouwen in Iran een halt toe te roepen. De internationale publieke druk moet aanzienlijk toenemen om een einde te maken aan de vervolging van mensenrechtenactivisten en vrouwenrechtenactivisten.

De dictatuur in Iran toont haar extreme vrouwenhaat door vreedzame protesten voor vrouwenrechten gewelddadig te onderdrukken. Activisten die in opstand komen tegen discriminatie en de verplichte sluier worden op brute wijze vervolgd en gestraft. De rechterlijke macht van het regime fungeert als een instrument van onderdrukking en treedt uiterst streng op tegen vrouwenrechtenactivisten. Ze worden gearresteerd, gemarteld en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Repressie blijft toenemen onder regime-president Ebrahim Raisi, die sinds augustus 2021 in functie is. Raisi is al tientallen jaren betrokken bij het onderdrukken van kritische stemmen over het regime. In de jaren tachtig speelde hij een cruciale rol bij massa-executies van politieke gevangenen.

Iraniërs van over de hele wereld namen online deel aan de in Internationale Vrouwendag conferentie en brachten verslag uit over de onderdrukking van vrouwen in Iran.
Record van meeste executies ter wereld: regime in Iran verantwoordelijk voor de meeste executies van vrouwen

Sinds de dictatuur in Iran aan de macht kwam, zijn duizenden vrouwen die campagne voerden voor democratie en vrouwenrechten geëxecuteerd. De doodstraf is een instrument van onderdrukking voor het regime. In geen ander land worden zoveel vrouwen geëxecuteerd als in Iran. Volgens de wetten van het regime kunnen zelfs negenjarige meisjes ter dood worden veroordeeld. Vaak worden vrouwen geëxecuteerd nadat ze zijn gemarteld om valse bekentenissen af te leggen. Het zijn uitsluitend mannen die de doodvonnissen over hen uitspreken. Veel gevangengenomen vrouwen in Iran lopen het risico geëxecuteerd te worden.