3 april 2022 – Veel mensenrechtenactivisten en -organisaties hadden opgeroepen tot verlenging van het mandaat van Javaid Rehman, de speciale rapporteur voor mensenrechten in Iran

Vrijdag 1 april 2022 – Volgens een stemming die vandaag is gehouden door de VN-Mensenrechtenraad, is het mandaat van Javaid Rehman met 19 stemmen voor, 12 tegen en 16 onthoudingen verlengd met nog een jaar.

Vorig jaar werd ook het mandaat van Javaid Rehman verlengd met 21 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 14 onthoudingen.

Onder de landen die ‘nee’ hebben gestemd, zijn Rusland, Venezuela, Pakistan en Armenië, en degenen die ‘ja’ hebben gestemd, zijn Oekraïne en Argentinië.

Volgens rapporten van de heer Javaid Rehman over mensenrechtenschendingen in Iran, wilden veel mensenrechtenactivisten en -organisaties de missie verlengen, en nu is deze verlenging een succes voor deze organisaties.

Er zijn twee soorten “thematische verslaggevers” en “speciale rapporteurs” in het mechanisme van de Mensenrechtenraad, en speciale rapporteurs zijn alleen bedoeld voor landen waar de mensenrechtensituatie onaanvaardbaar is.

De speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran van 2011 tot 2016 was de heer Ahmad Shaheed en na hem vanaf 2016 was het mevrouw Asma Jahangir, die helaas in februari 2018 is overleden.

Zij werd vervangen door de heer Javaid Rehman.

Javaid Rehman is een Pakistaans-Britse, moslim, advocaat en mensenrechtenactivist. Hij is ook decaan van de Rechtenstudie aan de Brunel University, Londen, en een professor in islamitisch recht. In juni 2018 benoemde het hoofd van de VN-Mensenrechtenraad hem tot Speciaal Rapporteur voor de mensenrechten in Iran.