We roepen op tot onmiddellijke actie door de internationale gemeenschap en de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran om de dreigende executie van Hamidreza Ajdari, een minderjarige delinquent, te voorkomen.

5-5-2022 – Hamidreza Ajdari, die momenteel in de dodencel zit in de Shiraz-gevangenis, is tot de dood veroordeeld, ondanks procedurele fouten in de zaak, o.a. wat zijn geboorteakte betreft.

Het vonnis van Hamidreza Ajdari zal naar verwachting eind deze week worden uitgevoerd door de afdeling uitvoering vonnissen van de zevende afdeling van Shiraz. Uit documenten en andere bescheiden blijkt dat zijn echte leeftijd tijdens het vermeende delict 16 jaar was, terwijl officiële bescheiden zeggen dat hij 19 jaar was!

Volgens Hamidreza’s ouders hebben ze vóór zijn geboorte een ander kind gehad dat op 30 december 2000 was geboren maar kort na geboorte was overleden. Toen Hamidreza in de winter van 2003 geboren werd hebben ze voor hem geen geboorteakte aangevraagd maar de geboorteakte van het overleden kind voor hem gebruikt.

Uit rapporten blijkt dat de tiener werd gearresteerd op grond van het foute dossier dat door de agenten van het regime is opgemaakt en gedurende drie weken zwaar gemarteld werd in de gevangenis. Dat diende om hem te dwingen, over vermeende misdaden een valse bekentenis af te leggen.

We veroordelen het doodvonnis van Hamidreza en roepen de internationale gemeenschap op, te helpen om de doodstraf op kinderen in Iran te stopen. Het Europees Parlement heeft in 2022 tijdens zijn eerste zitting een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen een einde te maken aan de doodstraf.

In 2021 executeerden de moellahs minstens twee minderjarige delinquenten, genaamd Arman Abdul Ali en Sajjad Sanjari.

En sinds de regering van Ibrahim Raisi in augustus 2021 aan de macht kwam, is het aantal executies in Iran dramatisch toegenomen.
Javid Rahman, de speciale VN-rapporteur voor Iran, verklaarde in zijn jaarverslag dat als gevolg van systematische schendingen van het rechterlijke proces en het ontbreken van een eerlijk proces, evenals ernstige tekortkomingen in het kader van wetgeving binnen de rechterlijke macht van de Islamitische Republiek, de meeste executies in Iran zijn op een willekeurige basis uitgevoerd.