De commissie buitenlandse zaken van het Belgische parlement heeft na twee spannende sessies op dinsdag en woensdag eindelijk het “Overdrachtsverdrag voor veroordeelden” tussen het moellahsregime en de Belgische regering goedgekeurd met 10 stemmen voor en 1 onthouding van de regeringscoalitie en 5 stemmen tegen en het werd verwezen naar de algemene vergadering van het parlement voor de stemming en het bepalen van de eindopdracht.

In de tweede vergadering van de commissie buitenlandse zaken, die op woensdagochtend 6 juli werd gehouden, bekritiseerde een aantal vertegenwoordigers, waaronder ook vertegenwoordigers van de coalitiepartijen die uiteindelijk voor stemden, het beschamende wetsvoorstel in hun toespraken. Hier vestigen wij uw aandacht op een selectie van de verklaringen van de vertegenwoordigers tijdens de vergadering van de buitenlandcommissie op woensdag.

Peter de Roover, de leider van de minderheid in het Belgische parlement zei: “Er zijn internationale reacties, zelfs van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.”

Hij voegde eraan toe: “Waarom is de minister van Buitenlandse Zaken niet aanwezig? Normaal gesproken moeten de leden van de regering hun wetsvoorstel komen verdedigen. Vreemd dat er een andere minister als bemiddelaar is aangesteld. We maken ons zorgen over de reputatie en het imago van België. Ik denk dat onze minister van Buitenlandse Zaken deze vergadering had moeten bijwonen. Hij zou aanwezig moeten zijn op het toneel waar het onderwerp een internationale kwestie is, en om deze reden is zijn afwezigheid voor ons vreemd. Hier ben ik getuige van een regering die haar standpunten niet verdedigt met het gewicht van de premier en de minister van Buitenlandse Zaken, en dit is een vreemde kwestie. Op het internationale toneel mijdt de premier het debat.”

Peter de Roover richtte zich tot de minister van Justitie van België en zei: “In de afgelopen uren zijn er veel protestgeluiden gehoord. In hoeverre zal deze overeenkomst de Belgische aanwezigheid op het internationale toneel helpen in de strijd tegen het terrorisme? Zou dit betekenen dat de immuniteit tegen de misdaad toeneemt? En u hebt daar geen antwoord op!!! Welke criteria zullen worden gebruikt? Kondigt u aan wanneer Assadi naar Iran wordt overgebracht of zullen we het te weten komen wanneer ze daar zijn aankomst vieren? Degenen die zijn veroordeeld voor terrorisme mogen niet in dit wetsvoorstel worden opgenomen. Dat heeft u niet gezegd. De basisverklaring die u gisteren deed, was dat u niet kunt garanderen dat Asadi niet wordt vrijgelaten. Dus u zoekt zijn vrijheid…”

Samuel Cogolati, lid van het Belgisch parlement: “We hebben het over de vraag of België toegeeft aan terroristische chantage of niet. Als we toegeven, betekent dit dat we deze boodschap naar de criminele landen zullen sturen, dat u elke misdaad kunt plegen, maar dan zullen wij de daders van de misdaad vrijlaten. In dat geval zullen we morgen in België met gevaar worden geconfronteerd, en dit betekent dat de volgende terroristen zich voorbereiden om aan de slag te gaan. U probeerde uw doel te bereiken door media-aandacht voor dit verhaal te vermijden, wat vreemd is. U maakt veel lawaai over de VAE, maar u houdt zich stil over het Iraanse regime.
U wilt een blanco cheque voor de uitlevering van criminelen, bijvoorbeeld, zal Assadollah Assadi vanuit de gevangenis naar Iran gaan en zult u een aankondiging doen? Dat wil zeggen, u geeft de boodschap aan het Iraanse regime om zich in de toekomst niet in te houden, omdat we samen kunnen praten en 17 jaar strafvermindering kunnen geven.”

Wouter de Vriendt, vertegenwoordiger van de meerderheid van het Belgische parlement: “We zijn geen stemmachine in het parlement, we moeten praten. We willen uitleg. Meneer de minister van Justitie, welke Iraanse gevangene in België is bereid te accepteren dat hij door België wordt uitgeleverd aan Iran, waar de situatie niet goed is, tenzij hij wacht op vrijlating? Als Assadi wordt uitgeleverd, staat het hem vrij om meer operaties tegen het Westen te plannen. Dat is gevaarlijk. We hebben meer om ons zorgen over te maken. U zei dat Belgen die in Iran wonen in gevaar zijn. Zal dit niet het tegenovergestelde resultaat hebben? En het opent de weg voor gijzelingsdiplomatie. Vrijheid voor terroristen is onaanvaardbaar. Onze e-mails zijn overspoeld met brieven van de Iraanse oppositie waarin de verwerping van deze deal wordt geëist.”

François de Smet, lid van de meerderheid van het Belgische parlement: “Door dit wetsvoorstel aan te nemen, zullen we een boodschap sturen naar het Iraanse regime dat ze in de toekomst elke Belg kunnen arresteren en zo hun terroristen kunnen terugnemen.” Tot nu toe is dit contract niet acceptabel. Justitie is in ons land niet te koop.”

Kattrin Jadin, lid van het Belgische parlement van de meerderheidsfractie: “Het Iraanse regime is een rebellenregime en een exporteur van terrorisme in de wereld. Onze burgers zijn niet veilig. Wij geloven dat we nooit zaken kunnen doen met terrorisme.”

Steven de Vuyst, Belgisch parlementariër: “Dit verdrag is heimelijk vermengd met andere kwesties en heeft veel vragen doen rijzen. We weten dat als gevolg van de stijging van de energieprijzen, de kwestie van de Iraanse olie en gas ook op tafel komt, en dit betekent dat als we dit doen, sommige sancties zullen worden opgeheven.
We hebben ook veel brieven ontvangen van verschillende plaatsen en van het Amerikaanse Congres en anderen. We moeten eerlijk zijn en zeggen dat dit verdrag het probleem niet zal oplossen.”

François de Smet, lid van het Belgische parlement: “Er is een andere Belgische burger gearresteerd en dit werd in het dossier verborgen gehouden. Nu willen ze dat we dit wetsvoorstel ondertekenen zonder ons alle problemen te vertellen. We worden geconfronteerd met chantage en verhulling, maar nu is deze verhulling verdwenen. De minister van Justitie heeft niet gezegd dat dit verdrag niet zal leiden tot de vrijlating van Assadi. Ik kan niet geloven dat we toegeven aan chantage omdat dit een zwakke boodschap is. Assadi moet blijven en zijn gevangenisstraf uitzitten, en het Iraanse regime moet onze gevangene vrijlaten, en als dat niet gebeurt, zullen we het veroordelen. We mogen de Iraanse oppositie niet in de steek laten.
Willen we een betrekking hebben met een regering die burgers gijzelt en bommen legt? Geven we niet het verkeerde signaal af met deze wet die immuniteit geeft voor de misdaad?”

De minister van Justitie van België zei in antwoord op de vragen van de afgevaardigden:
“Toen de diplomaat van het Iraanse regime in 2018 werd gearresteerd, werd door de Iraanse regering druk uitgeoefend op ons en de Belgische ambassade in Teheran en Belgische burgers in Iran. Om deze bedreigingen te doen afnemen, moeten we volgens de internationale normen de onderhandelingen en dit verdrag volgen.”

Peter de Roover, minderheidsleider van het Belgische parlement zei:
“U zegt dat volgens de veiligheidsdiensten die u vertrouwt, we niet bedreigd werden en dat België veilig was en dat de druk is begonnen nadat Assadi werd gearresteerd. Heeft Assadi in die periode niet de terroristische kern voorbereid? U bent naïef als u denkt dat u een vertrouwensband kunt bereiken met het Iraanse regime en een goede vriendschappelijke relatie kunnen hebben. Over het Iraanse regime kan maar één ding worden gezegd: ze moeten een duidelijk en beslissend standpunt van onze kant zien. Niet dat ze met België kunnen praten als een van hun terroristen wordt gearresteerd.
U zegt dat na de arrestatie van Assadi de situatie in hoog tempo is gekomen en sindsdien heeft het Iraanse regime de druk opgevoerd. Kortom, zeg maar gewoon dat we toe moeten geven aan chantage. “

Peter de Roover, verwijzend naar de wereldwijde internationale protesten tegen de schandalige overeenkomst tussen België en het Iraanse regime, zei: “De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Ned Price heeft vandaag gezegd dat zij ook hun gevangenen vrij willen zien, maar ze willen niet dat regeringen die onder druk staan, als zodanig handelen. Dit was de woordvoerder van de regering Biden. Maar er zijn ook andere verklaringen onder andere van John Bercow, over wie ik gisteren zei dat hij een gerespecteerd en beroemd persoon was die duidelijke uitlatingen doet. Hij zei dat hij wil dat het Belgische parlement het Iraanse volk volgt.

Evenzo een voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Italië, Canadese minister en ministers van Polen en IJsland, een voormalige Canadese minister van Landbouw en ministers en collega’s uit andere landen, die geen rechtse parlementariërs zijn. Dit verdrag trekt al ons antiterroristische beleid in twijfel en stuurt een slecht signaal.
Mevrouw Ingrid Betancourt, die zelf jarenlang een gijzelaar was, zie wat ze schreef. Ook schreef het Iraanse persbureau Mehr gistermiddag dat het er in de onderhandelingen van het parlement toe zou kunnen leiden dat Assadollah Assadi terugkeert naar Iran.

Een andere brief zegt dat de vrijlating van Assadi het terrorisme van het Iraanse regime in Europa zal aanmoedigen. Er zijn academische experts, rechters, enz., en ze hebben expertise in deze kwestie en ze hebben dit allemaal geschreven.

De resolutie van de Veiligheidsraad zegt dat alle landen moeten helpen om zorgen dat wie terrorisme voorbereidt of terroristische daden steunt, wordt berecht en zwaar gestraft. Dit is de resolutie van de Veiligheidsraad, dus deze rechters zeggen dat de regering dit verdrag moet intrekken, en we vragen het parlement te verklaren dat dit verdrag een storing is van de strijd tegen het terrorisme, en er is een aanzienlijke groep internationale en beroemde rechters en academische experts, ik zal u geen 300 brieven voorlezen. Ook Amnesty International heeft een brief geschreven. …….

U ziet dat het u niet gelukt is een brede lijst van academici en rechters en Amnesty International te overtuigen. U kunt alleen maar Teheran overtuigen. We willen artikel 5 schrappen en we hebben een wijziging aangebracht, en het zijn de beginselen van de rechtsstaat die ons ertoe brengen dit verdrag te verwerpen, omdat het toegeven aan chantage betekent en de weg vrijmaakt voor meer chantage. En na goedkeuring zullen de levens van burgers in gevaar komen. Het Iraanse regime streeft naar de immuniteit van deze terrorist.”

De toespraak van Els van Hoof, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Belgische parlement, over het schandelijke verdrag inzake de uitwisseling van gevangenen:

“Ik heb zelf gezien wat terrorisme kan doen. Ik heb deelgenomen aan een conferentie in Parijs met de parlementariërs van de meerderheid en de minderheid, we waren niet alleen, er waren parlementariërs uit Europa, er waren er ook van het Amerikaanse Congres, voormalige staatshoofden, tien- tot twintigduizend medestanders, zelfs meer dan vijftigduizend mensen, een groot aantal mensen, ik kan me alleen maar voorstellen wat er gebeurd zou zijn als ze op deze plek een bom hadden kunnen plaatsen, wat voor rampzalige gevolgen dat gehad zou hebben.

Ik moet u zeggen dat het Iraanse regime geen moreel besef heeft, het wist heel goed wie daar was, hier heeft het de dekmantel van de staat gebruikt, deze staat had een terroristische aanslag in Parijs voorbereid. Wanneer deze overeenkomst eenmaal is goedgekeurd, moet er iets gedaan worden, dit is nog maar het begin. We weten wie allemaal van over de hele wereld daar aanwezig waren. Ik zou graag willen weten hoe u met deze overeenkomst wilt omgaan. Wat andere landen niet gedaan hebben?

Ik ben eerlijk tegen jullie. De meerderheid in dit parlement zal deze ochtend, denk ik, voor dit afschuwelijke verdrag stemmen. De partijdiscipline zal ertoe leiden dat ze zich achter het voorstel van de regering zullen scharen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit vandaag gaan gebeuren, en dan zullen we zien hoe de eindstemming in het parlement zal verlopen.

We zullen er in het parlement alles aan doen om hen ervan te overtuigen van gedachte te veranderen. Maar we kunnen dit niet alleen. Daarom hebben we jullie hier nodig, jullie volledige steun en protestdemonstraties. We hebben de steun van de Iraanse gemeenschap in ballingschap over de hele wereld nodig.”

Darya Safai, lid van het Belgische parlement, tweette het volgende:
“Een zwarte dag voor België.
U ondermijnt onze veiligheid door toe te geven aan de chantage van de moellahs.
Deze deal maakt van België een veilige haven voor terroristen.
De regering moet zich schamen.
Kunnen degenen die deze overeenkomst met het regime hebben goedgekeurd nog steeds in de spiegel kijken?”

Demonstratie voor het Belgische parlement om de goedkeuring van de schandelijke overeenkomst met het religieuze fascisme in Iran te voorkomen.

Wereldwijde associatie van meer dan 100 internationale persoonlijkheden en wetgevers met de campagne om de rechtsstaat in België te beschermen.

Filip Dewinter, de eerste vicevoorzitter van het Vlaams Parlement van België zei in de bijeenkomst van Iraniërs in ballingschap die uit heel Europa voor het Belgische parlement kwamen: ik wil mijn solidariteit betuigen met u en het volk van Iran en u meedelen dat we zijn erg bezorgd over wat er gebeurd is. We moeten aan jullie kant staan. Jullie willen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid voor iedereen die onderdrukt wordt door zulke regimes.

Filip Dewinter: We moeten regimes zoals het Iraanse regime veroordelen en hun ambassades sluiten en dit regime boycotten. We zijn met u en we zullen tegen de uitlevering van deze terrorist die gevangenis verdient stemmen, zowel in onze eigen partij als met andere partijen. Deze terrorist moet in ons land in de gevangenis blijven.

Bij deze demonstratie bedankte de vertegenwoordiger van de verenigingen van Iraniërs in ballingschap al degenen die hebben deelgenomen aan de demonstratie van vandaag, onder wie de parlementariërs en advocaten en hun standpunt tegen het opofferen van gerechtigheid, democratie en mensenrechten en prees de wereldwijde solidariteit, demonstraties en protesten van de aanhangers van rechtvaardigheid en recht systeem In België, Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Amerika, Duitsland, Noorwegen, Italië, Canada, Nederland, Denemarken, Engeland, Australië, Roemenië en Luxemburg en beschouwd hun steun als de beslissende factor in het verhelderen en opwinden van de publieke opinie tegen de samenzweringen en benadrukte de noodzaak van het voortzetten van hun steun.

En zal ook in overleg met advocaten en parlementariërs in verschillende landen, vooral België, verschillende politieke en juridische manieren onderzoeken om de uitwisseling van de terroristische diplomaat van het regime te voorkomen en zal niet alles opgeven wat in hun macht ligt. Indien nodig staat een verwijzing naar het Belgisch Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de agenda om te voorkomen, zoals de advocaten aan de Belgische premier schreven, “het belachelijk maken van de rechtsstaat en de immuniteit van het Iraanse regime en zijn functionarissen die zijn betrokken bij terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid.”

Darya Safai’s interview met ” Voice of America Radio”:
“Dit is niet de eerste keer dat de Islamitische Republiek Iran op welke manier dan ook probeert haar terroristen en agenten te redden, die ze naar het buitenland stuurt voor terreuroperaties, en Assadi is eigenlijk het hele doel van dit regeringsvoorstel.

Wat de Belgische regering denkt te doen om levens van onschuldige gevangenen en gegijzelde mensen in Iran te redden, zal leiden tot “meer gijzelaars” in de Islamitische Republiek en “meer terroristen naar Belgische bodem sturen”, want met dit wetsvoorstel zal België een “veilige plek” voor terroristen worden.

Het is heel erg jammer om te horen dat met dit wetsvoorstel onder het mom van het produceren van veiligheid, onveiligheid wordt gepromoot. Wat voor soort veiligheid is dit als we de achterdeur van een huis voor terroristen openen om u en mensen heel gemakkelijk te vermoorden, om te bommen te leggen, om een gerechtelijk vonnis te krijgen, voor de politie om hun leven te riskeren om hen te arresteren, en uiteindelijk zonder elk respect voor onze regering en onze eigen wet hier in België deze terrorist met een retourticket en een rode loper naar Iran te sturen.”