24-07-2022 – Internationale oproep om deze misdaad tegen de menselijkheid te veroordelen en aangifte te doen van de mensenrechtenschendingen van het Iraanse regime bij de VN-Veiligheidsraad, en de leiders ervan voor de rechter te dagen.

De rechterlijke macht van het klerikale regime heeft de politieke gevangene, Iman Sabzikar, op 23 juli 2022 publiekelijk ter dood gebracht in het zuiden van Shiraz, om het Iraanse volk te intimideren en te terroriseren, en de groeiende sociale onrusten een halt toe te roepen. Zijn ophanging is de eerste openbare executie na twee jaar.

De politieke gevangene Iman Sabzikar
werd vóór de executie op brute wijze gemarteld en zijn arm, been, kaak en tanden werden gebroken

SMV veroordeelt de gruwelijke openbare terechtstelling met klem, en dringt er bij de Verenigde Naties, de gelieerde instanties en alle internationale mensenrechtenorganisaties, evenals de Europese Unie en haar lidstaten, op aan om deze misdaad tegen de menselijkheid onmiddellijk te veroordelen en het klerikale regime en zijn rechterlijke macht aansprakelijk te stellen. De misdaden van dit regime, een grove schande voor de moderne samenleving, moeten worden voorgelegd aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en de leiders moeten worden veroordeeld voor vier decennia van misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord.