Met ons werk slagen we er heel vaak in om mensen te redden van executie of jarenlange gevangenisstraf. In Iran zijn bijvoorbeeld verschillende leraren vrijgelaten die zich inzetten voor mensenrechten. Hier zijn voorbeelden van gevangenen voor wie we met succes campagne hebben gevoerd:

Leraren Eskandar Lotfi, Masoud Nikkhah en Shaban Mohammadi (foto: kort na hun vrijlating) werden respectievelijk op 17 en 20 augustus 2022 vrijgelaten uit de Evin-gevangenis in Teheran. Het regime moest toegeven onder druk van de internationale gemeenschap en de leraren vrijlaten, die uitsluitend werden vastgehouden vanwege hun vakbondswerk en betrokkenheid bij vreedzame protesten voor vrijheid en sociale rechtvaardigheid.

Versterk burgerprotesten voor vrijheid!

Het volk van Iran verzet zich tegen de islamitische dictatuur met een landelijke vreedzame protestbeweging. Elke dag zijn er demonstraties en stakingen, waar burgers uit alle lagen van de bevolking dapper opkomen voor hun rechten. De protestbeweging eist democratie, vrijheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

Leraren Iran

Leraren strijden voortdurend tegen de onderdrukking met grote protestdemonstraties georganiseerd door lerarenvakbonden in het hele land. De lerarenprotesten worden gesteund door studenten, academici en veel mensen uit de onderwijs- en culturele sector.

Stop de terreur van het regime tegen de bevolking!

Het regime van Teheran heeft op de vreedzame protesten gereageerd met geweld, arrestaties, martelingen en executies. De Iraanse mensenrechtenbeweging heeft dringend bescherming en solidariteit nodig van de wereldgemeenschap. De inzet tegen marteling en executies en voor de vrijlating van politieke gevangenen moet enorm worden opgevoerd. De internationale publieke druk moet aanzienlijk toenemen om de mensenrechten in Iran te handhaven.