18 oktober 2022 – Raad van de EU: ‘De Europese Unie en haar lidstaten veroordelen het wijdverbreide en onevenredige gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten. Dit is op geen enkele wijze te rechtvaardigen en onaanvaardbaar. Het Iraanse volk heeft, net als overal elders, het recht om vreedzaam te protesteren en dit recht dient onder alle omstandigheden gerespecteerd te worden. De EU verwacht dan ook dat Iran het gewelddadige optreden tegen de vreedzame protesten onmiddellijk stopzet, de arrestanten vrijlaat en ruimte biedt voor een vrij verkeer van informatie, inclusief internettoegang.’

In het persbericht van de Raad van de EU van 17 oktober 2022 staat:

‘Iran: EU-sancties tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van mensenrechten

De Raad heeft vandaag 11 personen en 4 instellingen toegevoegd aan de lijst van personen en instellingen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen in het kader van de geldende sanctieregeling met betrekking tot de mensenrechtensituatie in Iran. Dit besluit houdt verband met hun rol bij de dood van Mahsa Amini en de gewelddadige reactie op recente demonstraties in Iran.

Tot deze groep van personen en instellingen behoren degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Mahsa Amini, namelijk de Iraanse zedenpolitie en twee van haar belangrijkste leden, Mohammad Rostami en Hajahmad Mirzaei. De EU schaart daaronder ook de Iraanse ordetroepen, evenals een aantal van hun lokale leiders, vanwege hun rol bij het brute optreden tegen de protesten. De EU noemt verder Issa Zarepour, de Iraanse minister van Informatie- en Communicatietechnologie, als verantwoordelijke voor de sluiting van het internet.

De vandaag uitgevaardigde maatregelen omvatten een reisverbod en een bevriezing van tegoeden. Bovendien mogen EU-burgers en bedrijven geen geld verstrekken aan beursgenoteerde personen en concerns. Het sanctieregime, dat is ingesteld naar aanleiding van de mensenrechtensituatie in Iran, verbiedt daarnaast de export van apparatuur naar Iran die gebruikt kan worden voor binnenlandse repressie en ter onderschepping van telefoonverkeer.

Op de lijst staan op dit moment in totaal 97 personen en 8 organisaties.

De Europese Unie en haar lidstaten veroordelen het wijdverbreide en onevenredige gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten. Dit is op geen enkele wijze te rechtvaardigen en onaanvaardbaar. Het Iraanse volk heeft, net als overal elders, het recht om vreedzaam te protesteren en dit recht dient onder alle omstandigheden gerespecteerd te worden.

De EU verwacht dan ook dat Iran het gewelddadige optreden tegen de vreedzame protesten onmiddellijk stopzet, de arrestanten vrijlaat en ruimte biedt voor een vrij verkeer van informatie, inclusief internettoegang. Verder verwacht de EU dat Iran melding doet van het aantal doden en arrestaties en alle gevangenen een eerlijk proces geeft. De moord op Mahsa Amini moet goed onderzocht worden en aan allen die verantwoordelijk zijn voor haar dood dient een gerechte straf opgelegd te worden.’