06 november 2022 – De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 hebben het gewelddadige optreden tegen burgerprotesten in Iran aan de kaak gesteld. In het slotdocument over de tweedaagse beraadslagingen van de G7-groep in Münster staat onder meer: “We veroordelen het brute en onevenredige gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten en kinderen” en “roepen de Iraanse autoriteiten op om gevangenen vrij te laten die zijn onterecht vastgehouden, inclusief de onlangs vastgehouden demonstranten, kinderen, journalisten en mensenrechtenverdedigers.”

In de verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 van 04-11-2022 staat het volgende over Iran:

“Wij, de leden van de G7, betuigen onze steun aan de fundamentele aspiraties van het Iraanse volk voor een toekomst waarin menselijke veiligheid en hun universele mensenrechten worden gerespecteerd en beschermd. We veroordelen de gewelddadige dood van de jonge Iraanse vrouw “Jina” Mahsa Amini na haar arrestatie door de zogenaamde “morele politie” van Iran. We veroordelen ook het brute en onevenredige gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten en kinderen. We dringen er bij de Iraanse autoriteiten op aan hun internationale verplichtingen onder internationaal recht na te komen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

We komen op voor het recht van alle Iraniërs op toegang tot informatie en betreuren de vernietiging door de Iraanse regering van de openbare ruimte en onafhankelijke journalistiek en de vervolging van mensenrechtenverdedigers, onder meer door het internet en de sociale media af te sluiten. We dringen er bij de Iraanse autoriteiten op aan om vrouwen gelijk te behandelen en de universele rechten te respecteren die ze hebben op grond van de relevante internationale mensenrechtenwetgeving. We roepen de Iraanse autoriteiten ook op om onterecht vastgehouden gedetineerden vrij te laten, waaronder onlangs gedetineerde demonstranten, kinderen, journalisten en mensenrechtenverdedigers, en ervoor te zorgen dat degenen die mensenrechtenschendingen en -misbruiken hebben begaan, daarvoor worden berecht. We zullen alle beschikbare diplomatieke maatregelen blijven gebruiken om de Iraanse autoriteiten ter verantwoording te roepen. We roepen Iran op om toegang tot het land te verlenen aan de relevante mandaathouders voor de speciale mechanismen van de VN-Mensenrechtenraad.

Wij verwerpen Irans praktijk van oneerlijke detentie van onderdanen met een dubbele nationaliteit en vreemdelingen en roepen Iran op om een einde te maken aan de weerzinwekkende praktijk van dergelijke onrechtvaardige detentie in de hoop op politiek gewin.

We steunen krachtig de internationale inspanningen om Iran verantwoordelijk te houden voor het neerhalen van PS752, waarbij 176 onschuldige burgers omkwamen. We eisen dat Iran onmiddellijk zijn verplichtingen onder het internationaal recht nakomt.

We veroordelen de voortdurende destabiliserende activiteiten van Iran in het Midden-Oosten en aangrenzende gebieden. Deze omvatten de activiteiten van Iran met ballistische raketten en kruisraketten, evenals onbemande luchtvaartuigen, d.w.z. drones, en de overdracht van dergelijke geavanceerde wapentechnologie aan statelijke en niet-statelijke actoren. Een dergelijke proliferatie van wapens is destabiliserend voor de regio en wakkert de reeds hoge spanningen aan. We dringen er bij Iran op aan zijn steun aan gewelddadige statelijke en niet-statelijke actoren en proxygroepen te staken en volledig te voldoen aan alle relevante resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waaronder UNSCR 2231. We steunen ook de inspanningen van de Verenigde Naties om Rusland en Iran verantwoordelijk te houden voor hun flagrante schendingen van resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad.

We herhalen onze vaste vastberadenheid dat Iran nooit een kernwapen mag ontwikkelen. De G7 zal blijven werken, ook met andere internationale partners, om de nucleaire escalatie van Iran en de ontoereikende samenwerking met de IAEA aan zijn NPV-waarborgovereenkomst aan te pakken.

We blijven diep bezorgd over de onverminderde uitbreiding van het nucleaire programma van Iran, waarvoor geen geloofwaardige civiele rechtvaardiging bestaat. We roepen Iran op om van koers te veranderen en onmiddellijk uitvoering te geven aan zijn wettelijke verplichtingen en politieke toezeggingen inzake nucleaire non-proliferatie. We merken op dat ondanks vele maanden van intense diplomatieke onderhandelingen om de JCPoA te hervatten, Iran nog niet de nodige beslissingen heeft genomen.”

Verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 – Federaal ministerie van Buitenlandse Zaken (auswaertiges-amt.de)

Münster: Mensenrechtenactivisten en verbannen Iraniërs herdenken de slachtoffers van het geweld van het regime in Iran en roepen de G7 op tot actie.