24 november 2022 – De VN veroordeelt het brute geweld van het regime in Iran: Sinds half september zijn meer dan 300 mensen gedood, waaronder meer dan 40 kinderen.

Gezien het toenemende geweld van het regime heeft de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Volker Türk, de situatie in Iran als kritiek bestempeld. Het regime moet reageren op de eisen van de mensen voor gelijkheid, waardigheid en rechten in plaats van protesten met geweld te onderdrukken, kondigde het VN-mensenrechtenbureau op 22 november 2022 in Genève aan.

Volker Türk heeft het dodelijke optreden van het regime in Teheran tegen demonstranten aan de kaak gesteld. Sinds half september zijn meer dan 300 mensen gedood, waaronder meer dan 40 kinderen, zei hij. In 25 van de 31 provincies van Iran zijn demonstranten gedood, waaronder meer dan 100 in de zuidoostelijke Iraanse provincie Sistan en Beloetsjistan, voegde Türk eraan toe.

Het VN-mensenrechtenbureau wees erop dat in heel Iran duizenden mensen zijn gearresteerd omdat zij deelnamen aan vreedzame protesten. Ten minste zes mensen die in verband worden gebracht met de protesten zijn ter dood veroordeeld.

De aanwezigheid van regeringstroepen in Koerdische steden in het noordwesten van Iran is de laatste dagen aanzienlijk toegenomen. Alleen al in de afgelopen week zijn daar meer dan 40 mensen gedood.

Met name de weigering van het regime om de lichamen van de gedode personen aan hun familie over te dragen is volgens het VN-Bureau voor de mensenrechten zorgwekkend. Aan de overdracht van de lichamen is de voorwaarde verbonden dat de families niet met de media spreken of ermee instemmen de doodsoorzaak te verzwijgen.

Het regime in Iran is krachtens de internationale mensenrechtenwetgeving verplicht het recht op vreedzame vergadering en het recht op vrije meningsuiting te eerbiedigen en te waarborgen.
Iran: Critical situation | OHCHR