7 januari 2023 – Stop executies! In veel steden over de hele wereld hebben Iraniërs in ballingschap en mensenrechtenactivisten gereageerd op de executies in Iran met protestbijeenkomsten en waken. Tientallen andere demonstranten in Iran worden geëxecuteerd. De internationale gemeenschap moet de druk op het regime aanzienlijk opvoeren om de executies te voorkomen.
Het regime in Teheran executeerde op 7 januari nog twee demonstranten om de protestbeweging, die voor 8 januari nieuwe grootschalige demonstraties had aangekondigd, te intimideren.

De 22-jarige Mohammad-Mehdi Karami (foto links) en de 39-jarige Seyed-Mohammad Hosseini werden opgehangen in de centrale gevangenis in de stad Karaj (ten noordwesten van Teheran). De twee mannen werden op 3 november 2022 gearresteerd in Karaj, waar demonstranten zich hadden verzameld voor een begrafenismars voor de jonge Hadis Najafi, die 40 dagen eerder was vermoord door bewakers van het regime. Mohammad-Mehdi Karami werd bij zijn arrestatie brutaal geslagen en vervolgens met ernstige verwondingen naar een gevangenis gebracht, waar de wrede martelingen voortduurden.

Op 30 november werden de twee gevangenen voor een regeringsrechtbank in Karaj gebracht en korte tijd later ter dood veroordeeld. De rechterlijke macht van het regime, die de heersers in Iran gebruiken als onderdrukkingsinstrument, spreekt snel doodvonnissen uit tegen demonstranten na flinterdunne en verzonnen beschuldigingen.

De rechtsgangen in Iran voldoen nooit aan internationale rechtsregels. De verdachten worden voor de rechter gebracht zonder juridische vertegenwoordiging. De processen duren soms maar een paar minuten. Vooraf worden de gevangenen op brute wijze gemarteld om hen te dwingen zichzelf te beschuldigen met valse “bekentenissen” voor de camera. Deze opnames worden vóór de rechtszittingen in de staatsmedia verspreid. In de showprocessen worden de verdachten vervolgens ter dood veroordeeld op basis van deze gedwongen “bekentenissen”.

Stop onderdrukking en executies in Iran!
Internationale weerzin en protest tegen de executies.

De protestbeweging in Iran heeft zich niet laten intimideren door de executies van Mohammad-Mehdi Karami en Seyed-Mohammad Hosseini. Boze straat- en internetprotesten tegen het regime braken uit.

De executies werden internationaal streng veroordeeld. Politici en activisten hekelden de schijnprocessen in Iran en riepen op tot meer druk op Teheran.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken schreef op Twitter, geschokt te zijn door de vreselijke executies van demonstranten in #Iran. Hij zei, de Iraanse ambassadeur te zullen ontbieden om zijn zorgen nogmaals uit te spreken en alle EU lidstaten op te roepen om hetzelfde te doen.

Mensenrechtenorganisaties hebben het regime in Teheran beschuldigd van het gebruik van executies en dodelijk geweld tegen demonstraties om terreur onder burgers te zaaien. Al vóór de executies had Amnesty International het “overhaaste oneerlijke groepsproces” tegen de twee mannen aan de kaak gesteld. Het heeft “niets gemeen met een zinvolle rechtszaak”.

De EU beschreef de executies als “weer een teken van de gewelddadige onderdrukking van de protesten” in Iran. Ze riep het regime opnieuw op om “onmiddellijk een einde te maken aan de zeer laakbare praktijk van het uitspreken en uitvoeren van doodvonnissen op demonstranten” en om de recente doodvonnissen onverwijld op te heffen, aldus Nabila Massrali, een woordvoerster van Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU.

De EU deed ook een beroep op het regime in Iran om strikt te voldoen aan zijn verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De grondrechten, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering, moeten onder alle omstandigheden worden geëerbiedigd. De EU herhaalde haar krachtige en fundamentele verzet tegen de doodstraf, te allen tijde en onder alle omstandigheden.

In veel steden over de hele wereld hebben Iraniërs in ballingschap en mensenrechtenactivisten met protestbijeenkomsten en waken gereageerd op de executies in Iran. Ze wezen erop dat tientallen andere demonstranten in Iran het risico lopen geëxecuteerd te worden. De wereldgemeenschap moet de druk op het regime aanzienlijk opvoeren om de executies te voorkomen. De Revolutionaire Garde, het belangrijkste repressieve orgaan van het regime, moet eindelijk door de EU worden geclassificeerd als een terroristische organisatie om haar af te sluiten van haar internationale financiële bronnen. Alle onderhandelingen en diplomatieke betrekkingen met het regime in Teheran, zeiden ze, moeten worden opgeschort totdat het geweld tegen demonstranten en de executies zijn gestopt.
Hier zijn foto’s van waken in Amsterdam, Londen, Oslo en Berlijn

Reuters: de krachtigste uitspraken van paus Franciscus tegen executies in Iran sinds het begin van landelijke protesten

Persbureau Reuters: Paus Franciscus veroordeelde het Iraanse regime voor het toepassen van de doodstraf tegen demonstranten.

De opmerkingen van de paus, gemaakt in zijn jaarlijkse toespraak tot geaccrediteerde diplomaten die in het Vaticaan gestationeerd zijn, zijn de krachtigste die hij sinds het begin van de landelijke protesten in Iran heeft gedaan.

Paus Franciscus zei: “Het recht op leven is in gevaar in landen als Iran waar de doodstraf nog steeds wordt toegepast.”

De doodstraf kan niet worden toegepast op basis van de vermeende valse gerechtigheid van de staat, omdat zij de slachtoffers niet afschrikt en geen gerechtigheid verschaft, maar alleen het verlangen naar wraak aanwakkert.

Hij herhaalde zijn verzoek om de doodstraf wereldwijd af te schaffen en zei: “De doodstraf is altijd onaanvaardbaar omdat het de immuniteit en waardigheid van mensen aanvalt en schaadt.”