15 januari 2023 – Volgens de VN zijn de executies in Iran onwettige en willekeurige moorden door de staat. Het regime gebruikt executies om de bevolking te intimideren en afwijkende meningen te onderdrukken.

Na de executie van twee demonstranten in Iran op 7 januari heeft Volker Türk (foto), de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, de executies scherp veroordeeld. De executies in Iran zijn “door de staat gesanctioneerde moorden”, zei Volker Türk in een verklaring op 10 januari. Hij zei dat het regime de executies gebruikt om de bevolking te intimideren en afwijkende meningen te onderdrukken. De uitvoering van alle doodvonnissen moet worden opgeschort.

Volgens de VN-mensenrechtencommissaris voldoen de processen in Iran niet aan de minimumgaranties voor een eerlijk proces en zijn de aanklachten tegen de beschuldigden altijd vaag. Vermeende bekentenissen worden afgedwongen door marteling. De processen zijn bedoeld om angst en terreur te zaaien. In Iran worden mensen gestraft omdat ze hun grondrechten hebben uitgeoefend. Dit schendt de internationale normen inzake mensenrechten.

Woordvoerders van het VN-mensenrechtenbureau in Genève beschreven de executies in Iran ook als onwettige en willekeurige moorden door de staat. Het bureau meldde dat onder de gevangenen in Iran ook een vrouw ter dood is veroordeeld wegens deelname aan protesten. Hij zei dat er nog twee executies op handen zijn, verdere informatie

De VN onderzoekt het geweld van het Iraanse regime onder leiding van drie gerenommeerde vrouwelijke advocaten

De VN-Mensenrechtenraad heeft op 24 november 2022 al besloten een onderzoekscommissie in te stellen naar het geweld tegen demonstranten in Iran. De commissie zal bewijzen verzamelen van mensenrechtenschendingen in Iran die voor de rechter kunnen worden gebruikt – als voorbereiding op internationale strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken. Duitsland had het voortouw genomen bij het bepleiten van dit besluit.

In december benoemde de voorzitter van de VN-Mensenrechtenraad drie internationaal gerespecteerde vrouwelijke advocaten tot voorzitter van de onderzoekscommissie. Shaheen Sardar Ali uit Pakistan, Viviana Krsticevic uit Argentinië en Sara Hossain uit Bangladesh zullen het onderzoek leiden. Zij zijn gekwalificeerde deskundigen op het gebied van mensenrechten, internationaal recht en relevante procedures voor internationale mensenrechtentribunalen.