21 januari 2023 – Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot harde sancties tegen het regime in Teheran. Daarin wordt de EU onder meer verzocht de Revolutionaire Garde, het belangrijkste orgaan van de repressie in Iran, als terroristische organisatie te beschouwen. Alle landen moeten alle betrekkingen met de Iraanse Revolutionaire Garde beëindigen en verbieden. Mensenrechtenactivisten dringen hier al lange tijd op aan en zien de resolutie van het EU-parlement als een belangrijke stap om actie te ondernemen tegen het brute repressieve apparaat in Iran.

In een persmededeling van het Europees Parlement van 19.01.2023 staat onder meer het volgende:

Parlement roept op tot verdere sancties tegen het Iraanse regime

  • De Iraanse autoriteiten moeten stoppen met het optreden tegen hun eigen burgers
  • Opperste leider Ali Khamenei en president Ebrahim Raisi moeten worden toegevoegd aan EU-sanctielijst
  • De Islamitische Revolutionaire Garde moet worden toegevoegd aan de EU-lijst van terroristen

Het Parlement wil sancties tegen alle verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen en de Islamitische Revolutionaire Garde op de EU-terroristenlijst plaatsen.

De EP-leden zijn van mening dat de “flagrante minachting van het Iraanse regime voor de menselijke waardigheid en de democratische aspiraties van zijn eigen burgers, alsmede zijn steun aan de Russische Federatie verdere aanpassingen van het EU-standpunt ten aanzien van Iran noodzakelijk maken”. Dat staat in de resolutie die donderdag bij handopsteking is aangenomen.

Het Parlement roept de EU op de EU-sanctielijst uit te breiden tot alle personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen en hun familieleden, met inbegrip van de Opperste Leider, Ali Khamenei, de president, Ebrahim Raisi, en de procureur-generaal, Mohammad Jafar Montazeri, alsmede alle stichtingen die banden hebben met de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

De EP-leden roepen de Raad en de lidstaten ook op om de IRGC en haar ondergeschikte strijdkrachten, waaronder de paramilitaire Basij-militie en de Quds-eenheid, op de EU-terroristenlijst te plaatsen. Alle landen waar de IRGC militaire, economische of informatie-operaties uitvoert, moeten hun betrekkingen met de IRGC beëindigen en verbieden.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord op de demonstranten moeten voor het gerecht worden gebracht.

Het Parlement veroordeelt “in de meest krachtige bewoordingen de doodvonnissen tegen en executies van vreedzame demonstranten in Iran” en roept de Iraanse autoriteiten op een einde te maken aan het harde optreden tegen hun eigen burgers. De EP-leden eisen dat de autoriteiten van de Islamitische Republiek “zorgen voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle demonstranten die ter dood zijn veroordeeld” en veroordelen het gebruik door het Iraanse regime van strafvervolging en de doodstraf als wapen om afwijkende meningen te onderdrukken en mensen te straffen voor het uitoefenen van hun fundamentele rechten. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het doden van honderden demonstranten moeten worden berecht, zeggen ze.

Militaire hulp aan Rusland en repressie tegen de diaspora

In de resolutie wordt opgeroepen tot uitbreiding van de beperkende maatregelen tegen Iran, dat onbemande luchtvaartuigen blijft leveren aan de Russische Federatie en van plan is oppervlakte-grondraketten te leveren voor gebruik tegen Oekraïne.

Tot slot spreken de leden van het Europees Parlement hun diepe bezorgdheid uit over de “structurele grensoverschrijdende repressie door de staatsorganen van de Islamitische Republiek tegen de Iraanse diaspora die in de EU woont”, met inbegrip van spionage en moordaanslagen. Zij roepen de EU en de lidstaten op de bescherming van de Iraanse diaspora tegen grensoverschrijdende repressie door de Islamitische Republiek uit te breiden.