22 februari 2023 – Vanwege de ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran heeft de Europese Unie op 20 februari besloten verdere strafmaatregelen te nemen tegen het regime in Teheran. 32 regeringsambtenaren en twee staatsorganisaties werden op de sanctielijst geplaatst. Deze omvatten rechters en openbare aanklagers van de rechterlijke macht van het regime, die fungeert als een repressie-instrument, gevangenisdirecteuren, evenals minister van Cultuur Mohammad Mehdi Esmaeili en minister van Onderwijs Yousef Nouri.

Het Publicatieblad van de EU van 20 februari 2023 zegt over Mohammad Mehdi Esmaeili:
„Mohammad Mehdi Esmaeili is de Iraanse minister van Cultuur en Islamitische Leiding.
Onder zijn leiding heeft het ministerie artiesten/muzikanten die de lijn van de overheid niet volgen, bedreigd met reis- en werkverboden. Hij heeft persoonlijk en publiekelijk filmmakers bedreigd met arrestatie en werkverbod voor het publiceren van een verklaring waarin zij de veiligheidstroepen vragen om terughoudendheid te betrachten tegen vreedzame demonstranten. Sinds hij minister werd, is een aanzienlijk aantal artiesten en journalisten gearresteerd op basis van flinterdunne beschuldigingen, wat suggereert dat repressieve bedreigingen zijn opgevolgd door repressieve acties. Esmaeili werkt ook aan het nog verder inperken van de vrijheid van meningsuiting, aangezien hij momenteel een wet in het parlement promoot die de verspreiding van informatie of vormen van rapportage die kritiek op het regime worden geacht, strafbaar zou stellen. Onder de verantwoordelijkheid van Mohammad Mehdi Esmaeili, en met zijn uitdrukkelijke toestemming, zijn tientallen Iraanse artiesten, muzikanten, filmmakers en journalisten bedreigd, gearresteerd en vervolgd op basis van flinterdunne beschuldigingen, en hun recht op vrijheid van meningsuiting is verder ernstig beknot.

Hij is daarmee verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Iran.“

Het officiële EU-blad zegt over Yousef Nouri:

„Yousef Nouri is sinds november 2021 de Iraanse minister van Onderwijs.
Onder zijn verantwoordelijkheid wordt het Iraanse school- en universitair onderwijs voortdurend aangepast aan de standpunten van de regering en aan de leer van Ayatollah Khamenei. In september en oktober 2022 werden veiligheidstroepen gezien die Iraanse studenten vasthielden wegens vermeende deelname aan anti-hijab-protesten. Als minister van Onderwijs is Nouri verantwoordelijk voor de opsluiting van studenten in penitentiaire inrichtingen. Nouri heeft bevestigd dat er al enkele studenten zijn opgepakt. Hij legde uit dat ze naar ‘GGZ-instellingen’ waren gebracht om ze te ‘hervormen en heropvoeden’, zodat ze geen ‘asociaal’ gedrag zouden vertonen. Hij voegde eraan toe dat studenten pas weer naar school mogen als ze ‘hervormd’ zijn.
Aangezien hij verantwoordelijk is voor de willekeurige detentie van studenten om zo kritiek op de regering te weerleggen, schendt Nouri het fundamentele mensenrecht op onderwijs, waarin staat dat onderwijs gericht is op de volledige ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op het versterken van het respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden moet gericht zijn.
Hij is daarmee verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Iran.“

De EU eist de vrijlating van gearresteerde demonstranten en een einde aan de executies

In totaal worden nu 196 functionarissen van het Iraanse regime en 33 instellingen getroffen door de EU-sancties. De strafmaatregelen omvatten o.a.:

  • bevriezing van tegoeden en visumverboden voor personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen
  • het verbod op de export van apparatuur die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie en apparatuur voor het onderscheppen van telecommunicatie

De EU en haar lidstaten roepen het Iraanse regime andermaal op een einde te maken aan het geweld tegen vreedzame protesten, een einde te maken aan willekeurige arrestaties en alle onwettig vastgehouden personen vrij te laten. Verder eist de EU een onmiddellijke stopzetting van de executies van demonstranten en de opheffing van de doodvonnissen die reeds zijn opgelegd.