4 maart 2023 – Volgens Iran-experts zijn de vergiftigingen door de staat georganiseerde aanvallen die tot doel hebben de bevolking angst aan te jagen. Studenten die in het najaar van 2022 bijzonder actief en luid protesteerden voor vrijheid en tegen de verplichte hoofddoek, moeten volgens de staat worden geïntimideerd.

Zorgwekkende berichten over vergiftigingen in meisjesscholen stapelen zich op in Iran. Tot nu toe zijn meer dan 1.000 schoolmeisjes in 15 steden in het hele land vergiftigd. De meisjes melden dat ze eerst de geur van rottend fruit of rotte eieren opmerkten voordat vergiftigingsverschijnselen zoals misselijkheid, braken, ademhalingsproblemen, hoofdpijn en flauwvallen optraden. Sommige reddingswerkers zouden ook zijn flauwgevallen. Veel studenten werden bewusteloos naar ziekenhuizen gebracht. Op video’s op sociale media is te zien dat de ziekenboeg overvol is.

Vakbonden van ouders en leerkrachten protesteren

Steeds meer ouders demonstreren voor scholen of voor overheidsgebouwen. Familieleden van de getroffen schoolmeisjes houden het Iraanse regime verantwoordelijk voor de aanslagen. Er circuleren honderden filmpjes online waarin ouders hun bezorgdheid en woede uiten.
Iraanse lerarenvakbonden hebben opgeroepen tot landelijke protesten volgende week. Ze eisen beschermende maatregelen voor de meisjesscholen en een duidelijke veroordeling van de aanvallen door de regeringsleiding. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden moeten ter verantwoording worden geroepen.

Regime-terreur tegen de bevolking: georganiseerde gewelddaden tegen vrouwen en meisjes

Het regime in Teheran ontkende aanvankelijk de aanvallen en veinst nu onwetendheid terwijl het “buitenlandse mogendheden” ervan beschuldigt de vergiftiging te hebben veroorzaakt. Tegelijkertijd worden onafhankelijke internationale onderzoeken tegengehouden. Tijdens de landelijke protesten in het najaar van 2022 werden al meldingen gedaan van vergiftigingen in studentenkamers. Deze werden echter gebagatelliseerd en in de doofpot gestopt door regeringsfunctionarissen.

In het najaar van 2022 protesteerden Iraanse schoolmeisjes bijzonder actief en luid tegen het regime.

Volgens Iran-experts wijzen alle aanwijzingen erop dat het regime zelf achter deze gewelddaden zit. Volgens hen zijn de vergiftigingen door de staat georganiseerde aanvallen die tot doel hebben de bevolking angst aan te jagen. Studenten die in het najaar van 2022 bijzonder actief en luid protesteerden voor vrijheid en tegen de verplichte hoofddoek, moeten volgens de staat worden geïntimideerd. Het verzet van de studenten tegen de dictatuur is ongebroken en het regime vreest dat er opnieuw grote protesten zullen komen.


Degenen die bekend zijn met de situatie in Iran wijzen erop dat de eerste vergiftigingsaanvallen plaatsvonden op meisjesscholen in de stad Qom, een centrum van extremisten die loyaal zijn aan het regime. De eerste meldingen hiervan kwamen naar voren in november 2022, toen de landelijke protesten tegen het regime in volle gang waren. In die tijd waren er ook protestacties op veel meisjesscholen.
Mensenrechtenactivisten herinneren eraan dat dergelijke aanvallen op vrouwen en meisjes, georganiseerd door het regime in Teheran, niets nieuws zijn. De huidige vergiftigingen in de meisjesscholen zijn vergelijkbaar met de zuuraanvallen waaraan talloze Iraanse vrouwen de afgelopen jaren zijn blootgesteld omdat ze zich niet aan de verplichte sluier hebben onderworpen. In 2014 werden tientallen vrouwen aangevallen met zuur en ernstig gewond in de stad Isfahan. Deze georganiseerde aanvallen werden ook in de doofpot gestopt door regimes en niemand werd ter verantwoording geroepen.

De internationale gemeenschap roept op tot opheldering van de gifaanvallen

Het kantoor van de Amerikaanse president heeft ook zijn bezorgdheid geuit over de vergiftiging. De woordvoerder van de Amerikaanse National Security Council, John Kirby, zei op 3 maart in Washington dat deze “zeer verontrustend” zijn en dat de wereld moet weten waarom.
Een woordvoerster van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten sprak haar diepe bezorgdheid uit over de aanvallen op schoolmeisjes in Iran op dezelfde dag. Ze riep op tot een inzichtelijk onderzoek, waarvan de resultaten openbaar zouden moeten worden gemaakt. De daders moeten voor de rechter worden gebracht.
Mensenrechtenorganisaties hebben de internationale gemeenschap opgeroepen om het geweld tegen vrouwen en meisjes in Iran in de krachtigste bewoordingen te veroordelen. De speciale VN-rapporteur voor geweld tegen vrouwen moet ter plekke onderzoek doen naar de gifaanslagen.

2 middelbare scholieren worden het slachtoffer van biologische terreuraanslagen

De recente reeks biologische terreuraanslagen op middelbare schoolmeisjes hebben, volgens berichten op sociale media die op vrijdag 3 maart 2023 zijn vrijgegeven, een tweede leven geëist. Het slachtoffer is geïdentificeerd als Sanaz Jamshidi, hoewel geen verdere details over haar leeftijd of school beschikbaar zijn.

Dit volgt op de dood van Fatemeh Rezaei, een 11-jarige student in Qom, die als eerste het slachtoffer werd van deze tragische gebeurtenissen.

Veel ouders van studenten die protesteerden tegen de vergiftiging van hun dochters werden geslagen en gearresteerd door agenten van het regime. Ook zijn de journalisten die schreven over de vergiftiging van vrouwelijke studenten gearresteerd