11 maart 2023 – Het regime reageert met geweld op de vreedzame protesten. Op sociale media is te zien dat op grote schaal troepen van het regime worden ingezet, waarbij pepperspray, knuppels en traangas worden gebruikt om demonstranten aan te vallen. Tientallen leraren zijn gearresteerd wegens deelname aan de protesten.

In Iran zijn de afgelopen dagen vergiftigingsaanvallen op meisjesscholen toegenomen. Duizenden schoolmeisjes zijn naar verluidt vergiftigd in het hele land. Volgens Iran-experts zijn de vergiftigingen door de staat georganiseerde aanvallen die tot doel hebben de bevolking angst aan te jagen. Studenten die in het najaar van 2022 bijzonder actief en luid protesteerden voor vrijheid en tegen de hoofddoekplicht, worden geïntimideerd.

Tegelijkertijd protesteerden leraren en ouders herhaaldelijk, waarbij ze het regime de schuld gaven van de aanslagen en beschermende maatregelen eisten voor de scholen. Op 7 maart gingen leraren in veel Iraanse steden in staking en organiseerden ze protestbijeenkomsten.

De coördinatieraad van de Iraanse lerarenvakbonden had opgeroepen tot de staking en actiedag, waaraan ook tal van ouders deelnamen.

Er waren met name demonstraties voor het ministerie van Onderwijs en de schoolautoriteiten. Foto’s en video’s tonen protesten in onder meer Teheran en de provinciehoofdsteden Ahvaz, Tabriz, Mashhad, Isfahan en Shiraz. Studenten demonstreerden tegen de gifaanvallen op de Allameh Universiteit in Teheran.

Het regime reageerde gewelddadig op de vreedzame protesten. Op sociale media is te zien dat op grote schaal regimetroepen worden ingezet, waarbij pepperspray, knuppels en traangas worden gebruikt om demonstranten aan te vallen.

Talrijke leraren zijn de afgelopen dagen gearresteerd wegens deelname aan de protesten. De coördinerende raad van Iraanse lerarenvakbonden is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie waarvan de leden worden vervolgd door het regime.

Education international in solidariteit met de leraren in Iran

Education International toonde solidariteit met de leraren in Iran en veroordeelde elk geweld tegen studenten en vooral schoolmeisjes. Education International is de overkoepelende organisatie van zo’n vierhonderd onderwijsvakbonden uit 170 landen. Het vertegenwoordigt meer dan dertig miljoen leraren en andere onderwijsprofessionals wereldwijd.

Cultuurwerkers eisen opheldering

Culturele arbeiders in Iran hebben ook geprotesteerd tegen de gifaanvallen. 500 beroemdheden ondertekenden een oproep waarin ze zeiden dat de opzettelijke aanvallen op meisjesscholen in het hele land een nieuwe catastrofe zijn, bedoeld om de bevolking te terroriseren. De culturele werkers eisten opheldering en arrestatie en bestraffing van de daders.
Ondertussen zijn Iraanse journalisten en mensenrechtenactivisten gearresteerd voor het publiceren van berichten over de vergiftiging en het oproepen tot onafhankelijk onderzoek. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt hen van “propaganda tegen de staat”. Het hoofd van justitie heeft alle journalisten gedreigd met strafrechtelijke vervolging als hun publicaties over de vergiftigingszaken afwijken van de officiële verklaringen.