2 juli 2023 – Op de sanctielijst van de EU staan onder andere rechters en aanklagers van het gerechtelijk apparaat van het regime, commandanten van de Revolutionaire Garde en gouverneurs die verantwoordelijk zijn voor het executeren en doden van demonstranten, waaronder kinderen.
In een persbericht van de Raad van de EU van 26 juni 2023 staat onder andere:
Iran: Raad legt sancties op aan zeven personen wegens ernstige mensenrechtenschendingen
De Raad heeft vandaag besloten een negende reeks beperkende maatregelen op te leggen aan nog eens zeven personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in Iran.
Nieuw op de lijsten zijn de procureur-generaal en de revolutionaire aanklager van de provincie Isfahan en de plaatsvervangende rechter van het strafhof van de provincie Isfahan, die verantwoordelijk zijn voor de processen tegen de betogers Saleh Mirhashmi, Majid Kazemi en Saeid Yaqoubi, die in mei 2023 werden geëxecuteerd. De vandaag aangenomen sancties zijn ook gericht tegen de commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde in de provincie Isfahan, die toezicht hield op de operaties van soldaten van de Iraanse Revolutionaire Garde en andere veiligheidstroepen tijdens de protesten tegen de regering.
De Raad richt zich ook tegen de gouverneur en het hoofd van de veiligheidsraad van Rezvanshahr in de provincie Gilan, die ambtenaren opdracht gaf om te schieten op demonstranten in verband met de landelijke protesten in Iran in 2022-2023, waarbij veel doden en gewonden vielen, onder wie kinderen, en tegen de commandant van de politie van Rezvanshahr in de provincie Gilan, die de bevelen uitvoerde.
Tot slot werden sancties opgelegd aan de gouverneur van de stad Amol, die verantwoordelijk is voor de moord op ten minste twee jonge Iraanse demonstranten, en aan de commandant van de Imam Hussein-divisie van de Revolutionaire Garde in Karaj voor de arrestatie en moord op Mohammad Reza Ghorbani en de arrestatie en verkrachting van Amrita Abbassi door de veiligheidstroepen van Karaj.
Dit betekent dat er nu beperkende maatregelen gelden voor in totaal 223 personen en 37 organisaties. Het gaat om een bevriezing van tegoeden, een reisverbod naar de Europese Unie en een verbod om tegoeden of economische middelen te verstrekken aan de op de lijst vermelde personen, organisaties en instellingen. Een verbod op de uitvoer naar Iran betreft apparatuur die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie en apparatuur voor het onderscheppen van telecommunicatie.
De Europese Unie en haar lidstaten dringen er bij de Iraanse regering op aan een einde te maken aan het brute optreden tegen vreedzame protesten, een einde te maken aan willekeurige detenties om kritische stemmen het zwijgen op te leggen en alle illegaal vastgehouden personen vrij te laten.
De Europese Unie roept Iran op om een einde te maken aan de praktijk van het opleggen en uitvoeren van doodvonnissen tegen betogers, om de opgelegde doodvonnissen in te trekken en om een eerlijke rechtsgang toe te staan aan alle gedetineerden. De EU roept Iran ook op een einde te maken aan de zorgwekkende praktijk om buitenlandse burgers op te sluiten voor politiek gewin.