Jafar Azimzadeh, mensenrechtenactivist – vrijgelaten uit de gevangenis

Jafar Azimzadeh, een arbeidsactivist, na zijn vrijlating wil Jafar iedereen die zijn vrijlating uit de gevangenis heeft gesteund bedanken. Jafar Azimzadeh, geboren in 1966, is een vooraanstaand arbeidersactivist en voorzitter van de Iraanse Vakbond voor de Vrije Beroepen. Hij is drie keer aangehouden en heeft meer dan vier jaar in de gevangenis doorgebracht wegens het organiseren van vakbonden en stakinge ...

2021-09-22T12:28:16+01:0011 april 2021|

Mensenrechtenwerk is succesvol: Nasrin Sotoudeh is vrijgelaten

10 november 2020 - De druk op het regime in Teheran heeft effect: de voorlopige vrijlating van advocaat Nasrin Sotoudeh werd afgedwongen. De internationale mensenrechtencampagne gaat nu door om ervoor te zorgen dat zij en de andere politieke gevangenen in Iran eindelijk en definitief worden vrijgelaten.

2021-09-22T12:21:26+01:0013 november 2020|

Een eerste succes door Solidariteit en gezamenlijke inspanninge

Doodvonnissen voor 3 jonge mannen Amir Hossein Moradi, 26 jaar; Saeed Tamjidi, 28 jaar oud, en Mohammad Rajabi, 26 jaar oud, tijdelijk geschorst Op 16 juli 2020 dwong een internationale campagne de religieuze mullah-dictatuur in Iran om de doodvonnissen van drie jonge mannen die deelnamen aan het landelijke burgerprotest in Iran afgelopen november tot nader order op te schorten !!!

2021-09-22T12:16:45+01:008 september 2020|

Berlijn: Duizenden demonstreren voor mensenrechten en tegen de doodstraf in Iran

20 Juli 2019 - Met een grote demonstratie in Berlijn hebben bannelingen en mensenrechtenverdedigers een bemoedigend teken afgegeven voor de vestiging van de democratie en het uitoefenen van Mensenrechten in Iran. Ze riepen de wereldgemeenschap op hun solidariteit te betuigen met de slachtoffers van de dictatuur en de onderdrukking in Iran. Ze eisten dat er een eind komt de Islamitische dictatuur en riepen om de komst van een vrij Iran, zonder onderdrukking, mensenrechtenschendingen en terechtstellingen.

2020-09-11T21:56:35+01:002 augustus 2019|

Vanwege ernstige Mensenrechtenschendingen: De EU verlengt de sancties tegen het regime in Iran

De Europese Unie verlengt het inreisverbod en de toegang tot hun vermogen van 82 functionarissen van het regime in Iran, van wie jarenlange zware overtredingen van de mensenrechten zijn bewezen. Ook blijft de export van goederen, die gebruikt worden om de bevolking onder druk te zetten en te controleren, verboden.

2020-08-29T12:50:40+01:0022 april 2019|

Menschenrechten werk heeft succes: Advocaat Mohammad Najafi in Iran in vrijheid gesteld

Door internationale protesten en door de inzet van de verdedigers van mensenrechten werd de invrijheidstelling van de Iraanse jurist Mohammad Najafi bewerkstelligd. We bedanken u allen hartelijk voor uw steun! Door volhardend mensenrechtenwerk gelukt het ook in Iran steeds weer om de vrijlating van onrechtmatig opgesloten gevangenen te bewerkstelligen.

2020-08-29T13:09:12+01:0022 april 2019|

Internationaal protest heeft succes: Verdedigster van vrouwenrechten in Iran vrijgelaten

Door volhardend mensenrechtenwerk gelukt het ook in Iran steeds weer om de vrijlating van onrechtmatig opgesloten gevangenen te bewerkstelligen. De verdedigster van vrouwenrechten Golrokh Ebrahimi Iraee dankt U allen hartelijk, dat u zich voor haar hebt ingezet.

2020-08-29T14:24:23+01:0022 april 2019|

Internationale protesten hebben succes: Verdediger van mensenrechten Reza Khandan in Iran vrijgelaten

Publieke druk is het beste middel om mensen, die in gevaar verkeren, te redden. Door een wereldwijde protestactie werd bereikt dat de Iraanse mensenrechtenverdediger Reza Khandan werd vrijgelaten. Wij danken U van ganser harte voor uw steun!

2020-08-30T08:47:16+01:002 januari 2019|

Een prachtig campagne van diepe intermenselijke samenhorigheid en solidariteit

Een prachtig campagne van diepe intermenselijke samenhorigheid en solidariteit, die door uw allen die de vlam van de Candlelight Campagne in uw huizen en harten hebben bewaakt. Namens alle leden van de organisatie en betrokkenen willen wij graag u allen bedanken en in het bijzonder lieve Marieke en Nardin voor hun bijzonder waardevolle bijdrage aan deze campagne.

2020-10-07T21:48:32+01:0031 december 2018|

Mensenrecht inspanningen heeft resultaat: Advocaat Abdolfattah Soltani in Iran vrijgelaten

Door de inzet van Mensenrechten verdedigers wereldwijd is de vrijlating van de Iraanse advocaat Abdolfattah Soltani, die de Mensenrechten prijs van de stad Nürnberg heeft gekregen, bereikt. Voor hun hulp daarbij bedanken wij hen hartelijk!

2020-08-30T15:09:19+01:004 december 2018|
Ga naar de bovenkant