10 december Internationale Dag van de Mensenrechten: versterking van de mensenrechtenbeweging in Iran!

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten, die elk jaar op 10 december wordt gevierd, herinneren we de mensen eraan dat het regime in Teheran een van de ergste mensenrechtenschenders ter wereld is.

2021-09-22T12:11:13+01:0010 december 2020|

Internationale Dag van de Mensenrechten: situatie van de mensenrechten in Iran is hopeloos

10 december 2014- Mensenrechtenactivisten bekritiseren het feit dat de westerse landen de hopeloze situatie van de mensenrechten in Iran, in verband met de nucleaire onderhandelingen,  steeds meer negeren, en eisen dat de internationale gemeenschap doeltreffend optreedt om een eind te maken aan de executies en de overtredingen van de mensenrechten in Iran. 

2020-09-09T17:24:21+01:0015 december 2014|

Internationale dag van de Mensenrechten

10 december 2012 - Mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen protesteren tegen het schenden van de mensenrechten en de executies in Iran. Stil protest bij het VN hoofdkwartier in Geneve: Stop executies in Iran! Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december hebben mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen in verschillende steden met wakes de aandacht gevestigd op het schenden van de mensenrechten in Iran. Zij eisten het stopzetten van de massa-executies in Iraanse gevangenissen.

2020-09-28T10:15:29+01:0014 december 2012|

Internationale Dag van de Mensenrechten: conferentie voor het beschermen van de Iraanse dissidenten in Kamp Ashraf

14 december 2011 - Patrick Kennedy: "Het gaat om 3.400 mensenlevens, en het is onze taak niet om over politiek te discussiëren. Dit gaat niet over politiek, het gaat over mensenrechten. Het gaat om onschuldige mensen die met de dood bedreigd worden als wij niets doen." Tijdens een conferentie, die op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, in Parijs werd gehouden, hebben politieke leiders, parlementariërs, juristen en mensenrechtenactivisten uit verschillende landen een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om de gedwongen uitzetting van Iraanse dissidenten uit Kamp Ashraf in Irak te voorkomen en zich in te zetten voor het opheffen van de deadline van eind december voor de ontruiming.

2020-09-22T08:13:34+01:008 januari 2012|

10 december: Internationale Dag van de Mensenrechten

Duitse Bondspresident Christian Wulff: "Waar we schendingen van de mensenrechten zien, mogen we onze ogen niet sluiten maar moeten we vastbesloten optreden." Op 10 december is de jaarlijkse Internationale Dag van de Mensenrechten. Hierbij wordt de Universele Verklaring van de rechten van de mens herdacht, die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde naties werd aangenomen. Dit jaar is het motto van de Internationale Dag van de Mensenrechten "verdedigen van de mensenrechten - optreden om discriminatie te beëindigen."

2020-09-27T19:09:22+01:0028 december 2010|
Ga naar de bovenkant