Ik schrijf geen “transitionele geschiedenis”, een overlevering die van generatie op generatie wordt gekruid met een vleugje politiek in overeenstemming met het thema van de heersers van de tijd! Ik schrijf “wetenschappelijke geschiedenis”, waarbij ik onderzoek verricht en wetenschappelijke feiten en bewijzen gebruik  als grondslag voor mijn documenten. Wetenschappelijke geschiedenis is de enige manier om geschiedenis in de 21e eeuw te onderzoeken en bestuderen.

Verschillen tussen transitionele geschiedenis en wetenschappelijke geschiedenis

 • De “transitionele geschiedenis” verandert door de heersende politieke macht. De “wetenschappelijke geschiedenis” daarentegen wijzigt door wetenschappelijke bewijzen
 • De “transitionele geschiedenis” is dogmatisch, maar de wetenschappelijke geschiedenis is progressief
 • De “transitionele geschiedenis” is mythisch, maar de wetenschappelijke geschiedenis is praktisch.

Ik ben geen historicus van beroep en heb geen geschiedenis gestudeerd, maar ik ben een amateur historicus die de geschiedenis al een lange tijd bestudeert en onderzoekt. Ik bestudeer de geschiedenis al vanaf mijn 10de jaar, en ik heb tientallen jaren onderzoek gedaan. Het belangrijkste is dat ik de geschiedenis beschouw als een wetenschap, die steeds moet worden bijgewerkt.
U krijgt nu het nieuwste en meest accurate historische onderzoek van de 21sth eeuw over de geschiedenis van de Iraanse vlag te zien. Dit is de tweede editie van mijn boek met bijgewerkte informatie en veel nieuwe vlaggen. Ik hoop dat u plezier beleeft aan mijn onderzoek.
Iran, Perzië en Pars
Perzië is de Latijnse naam voor Iran, daarom betekent Perzië Iran. Pars is ook de Perzische naam voor Iran. Vóór 1935 werd Iran Pars genoemd. In maart 1935 heeft Reza Shah de Grote de Latijnse naam “Perzië” en de Perzische naam “Pars” officieel veranderd in Iran, wat betekent “Land van de Ariërs “. Dus Iran, Perzië en Pars zijn benamingen voor hetzelfde land.
8000 jaar Iraanse geschiedenis
In mijn geschriften zult u veel verwijzingen aantreffen naar “8000 jaar Iraanse geschiedenis”. De logica is dat elke beschaving binnen de grenzen van het huidige Iran wordt beschouwd als Iraans, daarom heeft Iran 8000 jaar geschiedenis, de oudste beschaving op aarde.
Periodes van de Iraanse geschiedenis
8000 Jaar Iraanse geschiedenis:

 1. Tijdperk van oude beschavingen: 6000 v.Chr. – 2000 v.Chr.
 2. Vedai tijdperk: 2000 v.Chr. – 850 v.Chr.
 3. Pre-Avesta tijdperk: 850 v.Chr. – 728 v.Chr.
 4. Tijdperk van het Koninkrijk: 728 v.Chr. – 559 v.Chr.
 5. Het eerste Imperiale tijdperk: 559 v.Chr. – AD 651
 6. Tijdperk van de eerste Arabisch-Islamitische invasie/bezetting: AD 651 – AD 873
 7. Het tweede Imperiale tijdperk: AD 873 – AD 1979
 8. Tijdperk van de tweede Arabisch-Islamitische invasie/bezetting: AD 1979 – heden

Meer informatie over 8000 jaar Iraanse geschiedenis:
8000 Years of the Iranian History
Monarchs and Dynasties of Iran throughout the 8000 years of history
Pictorial History of Iranian Military Uniforms
Atlas of Iran Maps
Oude Perzische beschavingen
Perzische stadstaat
Susa oorlogspaard standaard embleem

Susa (Shush) Perzische stadstaat (6000 v.Chr – 3750 v.Chr)
Iran is met haar 8000 jaar geschiedenis de oudste beschaving op aarde. De stadstaat Susa lag in Iraans Khuzestan. Van 6000 voor Christus tot 3750 voor Christus werd de stadstaat Shush (Susa), de eerste beschaving in Iran, geregeerd door gouverneurs. Sommige gouverneurs waren afhankelijke heersers, sommige waren  autonoom, en sommige onafhankelijk. Shimbi-ish-Khuk was een beroemde gouverneur van Susa [onder Babylon] (vóór 3750 v.Chr.)

Het Susa oorlogspaard was een embleem van de pre-Achaemeniden en de post-Achaemeniden van Susa
Het Susa oorlogspaard was de officiële top van de standaard (top van de lans), het Koninklijke helmteken en het bestuursembleem van Susa.
Het embleem van het Susa oorlogspaard werd populair tijdens het Koninkrijk tijdperk van Susa (3750 v.Chr. – 539 v.Chr.) en bleef dat natuurlijk tijdens de hele periode van de Achaemeniden ( 559 v.Chr. – 330 v.Chr.)
Het Oude Perzische Koninkrijk
Susa (Shush), het Oude Perzische Koninkrijk (3750 v.Chr. – 539 v.Chr.)
Het Koninkrijk Shush (Susa), het eerste Koninkrijk van Iran (oude Perzische Koninkrijk) lag in Iraans Khuzestan. Karibu-Sha-Shushinak, ook bekend als Shushinak (3750 voor Christus), zoon van Shimbi-ish-Khuk (patesi van Susa, gouverneur van het land van Elam), was in eerste instantie een van Babylon afhankelijke heerser, en werd daarna een onafhankelijke Sha (Sjah), de Sjah van Susa [eerste Sjah van Iran]. Vóór deze periode regeerden er in Susa gouverneurs, geen Sjahs. Shushinak bouwde veel  tempels en schreef veel inscripties. Met Shushinak begon het Koninkrijk Iran. Karibu Sha was de eerste Sha (Sjah) van Iran. Na hem hebben veel Susa dynastieën Iran geregeerd. Het Susa Koninkrijk eindigde toen het Achaemenidische Rijk begon.
Iraans embleem Perzische gevleugelde stier
Iraans embleem Perzische gevleugelde stier

Gekleurd Iraans embleem Perzische gevleugelde stier
Gekleurd Iraans embleem Perzische gevleugelde stier

De Perzische Gevleugelde Stier
De Perzische gevleugelde stier is een van de “Perzische Gevleugelde Hoeders”.
Het embleem van de Perzische gevleugelde stier stamt uit het tijdperk van de Oude beschavingen (6000 v.Chr. – 2000 v.Chr.) en nog langer geleden. De Perzische gevleugelde stier is een oud heilig Iraans symbool. De Perzische gevleugelde stier is heilig in de oude Arische, Vedai en Zoroastrische filosofieën. In de toekomst zal ik een verhandeling schrijven over de Perzische Gevleugelde Stier en over de “Perzische Gevleugelde Hoeders”.

Het Perzische Rijk
Eerste Pars : eerste Perzische Rijk 539 v.Chr. – 651 AD (Achaemeniden – Sassaniden)
Tweede Pars : tweede Perzische Rijk 1501 AD – AD 1797 (Safawiden – Kadjaren)
Derde Pars : het toekomstige herstel van het Perzische Rijk
Eerste Pars (539 v.Chr. – 651 AD)
De eerste Pars (het eerste Perzische Rijk ) werd gesticht door Cyrus de Grote (de eerste Perzische keizer) in 539 voor Christus en eindigde door de eerste Arabisch-islamitische bezettingsregering in AD 651. Het bewind van Cyrus de Grote van de Achaemenidische dynastie duurde van 559 voor Christus tot 530 voor Christus, maar in 539 v.Chr. heeft hij het Perzische Rijk gesticht. Dus de officiële startdatum van de “eerste Pars” was het stichten van het Perzische Rijk door Cyrus (539 v.Chr.), terwijl de einddatum ligt bij Yazdgird III, de laatste keizer van de Sassanidische dynastie (AD 651 ). Deze periode omvat de Iraanse geschiedenis tijdens de Iraanse dynastieën van de Achaemeniden, de Arsaciden (Ashkaniden) en de Sassaniden.
Tweede Pars (1501 AD – 1797 AD)
De tweede Pars (het tweede Perzische Rijk) werd gesticht door Sjah Ismail I Safavid in 1501 AD en eindigde met het bewind van Aqa Mohammad Khan Qajar (de laatste Perzische keizer) in 1797 AD. Sjah Ismail I (1501 – 1524 AD) deed het Perzische Rijk weer opleven. Aqa Mohammad Khan (1794 – 1797 AD) was een waardige Shahanshah die de integriteit van het Perzische Rijk gehandhaafd heeft. Aqa Mohammad Khan was de laatste Perzische keizer. Na zijn bewind veroorzaakten de onwaardige Sjahs van Qajar de ondergang van het Perzische Rijk en haar transformatie tot het Koninkrijk van Pars. Deze periode omvat de Iraanse geschiedenis tijdens de dynastieën van de Iraanse Safaviden, de Afshariden, de Zand en de Qajar (Kadjaren).
Derde Pars (toekomstig)
De derde Pars (het derde Perzische Rijk) moet en zal verwezenlijkt worden. Pan-Iranisten over de hele wereld geloven dat het voor het overleven van het Iraanse volk cruciaal is een “Perzische Unie” te creëren en nogmaals alle Iraanse gebieden te verenigen, waaronder Tadzjikistan, Afghanistan, Turkmenistan, Oezbekistan, een klein deel van Rusland (Ossetië), Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, delen van Irak, waaronder Koerdistan en meer, Bahrein, deel van Pakistan (Baluchistan), en Iran. We moeten met onwrikbare vastberadenheid afrekenen met de tweede Arabisch-islamitische bezettingsregering (ofwel de Islamitische Republiek Iran) en hun extreme vooroordelen. Vernietiging van de tweede Arabisch-islamitische bezettingsregering is cruciaal voor de wedergeboorte van Iran. Er moet voor eens en voor altijd en voor de laatste keer in de geschiedenis mee worden afgerekend. Ongetwijfeld zal het Perzische Rijk weer opbloeien.

Meer informatie over de derde Pars en Pan-Iranisme:
Vision for Iran of Tomorrow
Pan Iranism and Islam (Pan Arabism)!

Faravahar Embleem

Faravahar Embleem
Het tijdperk van het Koninkrijk: 728 BC – 559 BC
Stamt uit de tijd van Zarathoestra Spitmata, de grote Perzische filosoof.

Goede Gedachten, Goede Woorden, Goede Daden
Pendare Nik, Goftare Nik, Kerdare Nik (Modern Perzisch)
Humata, Hukhta, Hvarshta (Avestaans Perzisch)
Faravahar Embleem Kleur

Perzisch Faravahar Embleem (Faravahar in kleur)
Goede Gedachten, Goede Woorden, Goede Daden zijn de drie elementen van de Oude Zoroastrische leer van Zarathoestra. Faravahar is een Zoroastrisch symbool en een oud Arisch symbool van de Zuivere Perzische Fierheid. De originele Zoroastrische filosofie verschilt met de huidige leer van de Zoroastrische vuurtempels. Door de eeuwen heen heeft de hiërarchie van de vuurtempels de originele Zoroastrische Doctrine herzien. De originele Zoroastrische filosofie leert ons dat de Faravahar half mens (Ahuramazda) en half dier (Ahreeman) is, wat overeenkomst vertoont met de factor dualiteit in alle bestanddelen van het universum. Ahuramazda en Ahreeman zijn twee kanten van dezelfde medaille. Er bestaat geen absoluut goed of kwaad. Er bestaan helemaal geen absoluten. Alle mensen en elementen van het universum hebben zowel goed als kwaad in zich en zij moeten een evenwicht tussen de twee handhaven, anders stort het systeem van het universum in.
Meer informatie over zoroastrisme : Zoroastra and Zoroastrianism, The Real Story

Meer informatie over Faravahar:
Meaning of Faravahar, Derafsh Kaviani and Persian Colors
Persian Mythology, Gods, Goddesses and ……
Perzisch Faravahar Embleem
Perzisch Faravahar Embleem (Faravahar in zwartwit)
Faravahar houdt De Ring van Macht vast, die werd geschonken aan de Perzische keizers om de Arische Landen te regeren.
De Heilige Zon is het symbool van licht, vruchtbaarheid en intelligentie. Het Heilig Vuur is het symbool van gezondheid, warmte, licht en intellect. Moge het Heilige Vuur onze wegen beschijnen en verlichten opdat we de waarheid kunnen zien met wijsheid en intellect.
Perzisch Faravahar Embleem – moderne blauwe variant

Perzisch Faravahar Embleem – moderne blauwe variant

Perzisch Faravahar Embleem – zwarte Faravahar
Meer informatie over De Ring van Macht:
Pictorial History of Iranian Military Uniforms: Chapter 5: Achaemenian Uniforms 4
Pictorial History of Iranian Military Uniforms: Chapter 12: Sassanian Uniforms 2
Persian Mythology, God, Goddesses and ……
Simorq - Perzisch feniks embleem van Iraanse banier
Simorq – Perzisch feniks embleem van Iraanse banier
Simorq is opgestaan uit de as van de nederlaag en heeft zichzelf nieuw leven ingeblazen terug naar de glorie.
Meer informatie over Simorq: Persian Mythology, God, Goddesses and ……
De oorspronkelijke betekenis van Leeuw en Zon
De Leeuw vertegenwoordigt: de Arische beschermer, Arische fundamentele kracht, Arische vindingrijkheid en Arische macht.
De Zon staat voor: licht, warmte en wijsheid, die schijnen op de Ariërs.

Oorspronkelijk Leeuw en Zon embleem

Meer informatie over de Zon en Mitra (oude Perzische zonnegodin):
Persian Mythology, Gods, Goddesses and ……
Goud, purper en rood waren oorspronkelijke Iraanse kleuren.

Tijdperk van Oude beschavingen: 6000 v.Chr. – 2000 v.Chr.
Ook gebruikt tijdens de periodes van zowel: Susa Perzische stadstaat (6000 v.Chr.  – 3750 v.Chr.) en Susa oude Perzische Koninkrijk (3750 v.Chr.  – 2000 v.Chr.).
Het Leeuw en Zon embleem is het oudste niet-Arische Iraanse logo, gaat 8000 jaar terug.
Het Leeuw en Zon embleem is het oudste Perzisch Arische logo, gaat 8000 jaar terug.
Het Leeuw en Zon embleem laat hier zien: De Leeuw waakt over de Ariërs vanuit zijn verblijf binnen de Heilige Zon.
Goud, purper en rood waren originele Iraanse kleuren die dateren van voor het Derafsh Kaviani symbool. Deze kleuren gaan duizenden jaren terug tot in de prehistorie.

Leeuw en Zon embleem, Zwarte versie en grijze versie
Vedai Tijdperk: 2000 v.Chr. – 850 v.Chr.
Ook gebruikt tijdens deze periodes van Susa oude Perzische Koninkrijk (2000 v.Chr. – 850 v.Chr.)
Het Leeuw en Zon embleem laat hier zien:
De Arische Leeuw reikt naar de Zon en grijpt de Heilige Wijsheid van de Zon.
Volgens sommige historici vertegenwoordigt de Zon “Mitra”, de oude Perzische Godin van de zon.

Originele Derafsh Kaviani
Pre-Avesta tijdperk: 850 v.Chr. – 728 v.Chr.
Tijdperk van het Koninkrijk: 728 v.Chr. – 559 v.Chr.
De originele Derafsh Kaviani gaat terug tot het Pre-Avesta tijdperk.

Volgens de legende heeft de mythische Kaveh Ahangar (Perzische vrijheidsstrijder) de Derafsh ingezet bij de onderdrukking van Zahak (Arabische bezetter). verhogen Het inzetten van de Derafsh Kaviani Banier door Kaveh was het uitgangspunt van de Perzische Nationalistische opstand bij het omverwerpen van de Arabische bezetter. Volgens sommigen was Kaveh dezelfde persoon als Cyrus van de Achaemeniden en Zahak was dezelfde als Azhidahak (Astiyak) de koning van de Meden. Cyrus (Keveh) kwam in opstand tegen de onderdrukking van Astiyak (Zahak) en beeindigde het bewind van het Koninkrijk der Meden door het Perzische Rijk te stichten. Anderen geloven dat Yaqub Leis Saffarid (bevrijder van Iran) in feite de legendarische “Kaveh” is, die Iran bevrijdde van de Arabische kalief Al Mu’tamid-ol bi- Allah van de Abbasiden die “Zahak” vertegenwoordigde.

Feit of fictie, de legende van Kaveh leeft, en vandaag strijden de Perzische vrijheidsstrijders tegen de Arabisch-islamitische bezettingsregering van de Islamitische Republiek Iran. Misschien bestonden er echt een Kaveh en een Zahak in het pre-Avesta tijdperk, maar het enige feitelijke bewijs vertelt ons dat de oorspronkelijke Derafsh Kaviani teruggaat tot het pre-Avesta tijdperk.
Meer informatie over de Derafsh Kaviani banier: Meaning of Faravahar, Derafsh Kaviani and Persian Colors

Vlag van Cyrus de Grote
Achaemenidische dynastie: 559 v.Chr. – 330 v.Chr.
De allereerste officiële “Keizerlijke Vlag” van Iran, het embleem van de Gouden Arend, zoals gebruikt door Cyrus I in 559 voor Christus. Toen het Perzische Koninkrijk (Koninkrijk der Meden) het Perzische Imperium van de Achaemeniden werd, werd deze banier de officiële vlag van het Perzische Rijk. Deze vlag werd de standaard vlag van het Achaemenidische Rijk.


De Gouden Adelaar banier van Cyrus
Achaemenidische dynastie: 559 v.Chr. – 330 v.Chr.
De officiële banier van het keizerlijke hof van de Achaemeniden


Gouden Arend staatsstandaard van de Achaemeniden

Achaemenidisch Perzische Gouden Arend standaard van Cyrus de Grote – 6 v.Chr. – Iraanse vlag
De staatsbanier van het Achaemenidisch Perzische Imperium


Achaemenidische gevechtsstandaard
Achaemenidische gevechtsstandaard van Cyrus de Grote
Achaemenidische dynastie: 559 v.Chr. – 330 v.Chr.
Achaemenidische militaire eenheden voerden deze banier mee.


Achaemenidische Homa  – purperen banier
Achaemenidisch Perzische Homa van het Gerechtsgebouw  – Gouden Arend standaard vlag van Iran


Achaemenidisch Perzisch Gouden Leeuw embleem
Het Koninklijke Achaemenidische Zegel en het embleem van de Gouden Leeuw
Het Gouden Leeuw logo werd ook gegrift in de Achaemenidische gevechtsschilden en werd geschilderd op de Achaemenidische strijdbanieren.


Achaemenidisch Leeuw embleem
Achaemenidische dynastie: 559 v.Chr. – 330 v.Chr.
Dit embleem werd vaak gebruikt bij Achaemenidische architectonische monumenten.


Darius Leeuw
De Perzische Leeuw van Darius de Grote van het Susa Paleis (Museum het Louvre)
Dit is een Leeuw in de Darius stijl. Hij wordt aangeduid als “Darius Leeuw” omdat hij ten tijde van Darius de Grote (522 v.Chr.  – 486 v.Chr.) in de Perzische architectuur en steenhouwerij verscheen.


Leeuw, Zon en Anahita embleem
4e eeuw voor Christus, Op het oudste overblijfsel van dit embleem zien we Shahanshah Artaxerxes II van de Achaemenidische dynastie (404 v.Chr. – 359 v.Chr.), die bidt tot Anahita (een oude Perzische Godin) op de rug van de Arische Leeuw met achter haar de Heilige Zon (Mitra, de Oude Perzische Zonnegodin).


Leeuw, Zon en Anahita logo
4e eeuw voor Christus, op het oudste overblijfsel van dit embleem zien we Shahanshah Artaxerxes II van de Achaemenidische dynastie (404 v.Chr. – 359 v.Chr.), die bidt tot Anahita (een oude Perzische Godin) op de rug van de Arische Leeuw met achter haar de Heilige Zon (Mitra, de Oude Perzische Zonnegodin).


Moderne Anahita en Mitra banier
Arische Leeuw, Mitra (Zon) en Anahita, 4e eeuw voor Christus
Op het oudste overblijfsel van dit embleem zien we Shahanshah Artaxerxes II van de Achaemenidische dynastie (404 v.Chr. – 359 v.Chr.), die bidt tot Anahita (een oude Perzische Godin) op de rug van de Arische Leeuw terwijl achter haar de Heilige Zon (Mitra, de Oude Perzische Zonnegodin) schijnt. Op de achtergrond wappert de Perzische driekleur.
Meer informatie over Anahita, Mitra en Perzische Godinnen: Persian Mythology, Gods, Goddesses and ……


Azhidahak – militaire standaard van de Parthen
Dynastie der Arsaciden: 238 v.Chr. – 224 AD
De officiële militaire standaard van de Parthen van Azhidahak (Draak). Deze versie van Azhidahak (Draak) had een hoorn.


Derafsh Kaviani met juwelen
Dynastie der Arsaciden: 238 v.Chr. – 224 AD en Sassanidische dynastie: 224 AD – 651 AD
Vlag van Derafsh-e Kaviani, Arsacidische dynastie en Sassanidische dynastie
Dit beroemde symbool van Perzische vrijheid en onafhankelijkheid werd gebruikt tussen 238 v.Chr. en 651 AD. Keizers zoals Shapour de Grote, Anushirvan en Khosrow Parviz zwaaiden deze banner en grote militaire leiders zoals de Trots van Iran, generaal Arteshbod “Rostam-e Farokhzad”, de grote Perzische held vochten en stierven onder deze banier. Rostam Farokhzad en zijn mannen vochten tot hun laatste druppel bloed om Iran te verdedigen tegen de woeste Arabisch-islamitische indringers.


Derafsh Kaviani
Sassanidische dynastie: AD 224 – AD 651
Derafsh was de officiële banier van de Sassanieden. Goud, Purper, Rood en Wit waren de kleuren van de Derafsh van de Sassanieden. De originele Sassanidisch Perzische kleuren waren goud, purper en rood. Gaandeweg waren goud en purper de kleuren en het handelsmerk geworden van de Perzische Koninklijke familie. Vandaag zijn goud en purper zijn nog steeds Perzische Koninklijke kleuren en Perzische symbolen.


Derafsh Kaviani
Faravahar top Derafsh Kaviani banier, Sassanidische dynastie: AD 224 – AD 651
Andere versie van Derafsh.


Derafsh Kaviani standaard
Sassanidische gevechtsstandaard, Sassanidische dynastie: AD 224 – AD 651
De legendarische banier van Kaveh was het officiële Sassanidische erekleed. Dit is de officiële versie van de gevechtsbanier van de Sassanieden.


Faravahar top Derafsh Kaviani
Moderne versie van de Faravahar top Derafsh Kaviani standaard