29 oktober, Internationale dag van Cyrus de Grote

Cyrus (580-529 v.C.) was de eerste bevrijder ter wereld. Hij was een groot veroveraar die heerste over een van de grootste rijken die ooit hebben bestaan. Maar wat hem vooral uitzonderlijk maakte, was zijn ongekende verdraagzaamheid en grootmoedigheid jegens degenen die hij versloeg.

29 oktober, Internationale dag van Cyrus de GroteNa de verovering van Babylon werd hij toegejuicht door de Joodse gemeenschap, die hem verwelkomde als een bevrijder. De Joden kregen van hem toestemming om terug te keren naar het Beloofde Land. Hij gaf blijk van diep respect voor de geloofsovertuigingen en culturele tradities van andere volken. Dankzij deze eigenschappen verwierf hij het respect en eerbetoon van alle volken waarover hij heerste.

Hij presenteerde zich niet als een veroveraar, maar als een bevrijder. Daarnaast introduceerde hij het eerste mensenrechtenhandvest in de geschiedenis van de mensheid. Hij voerde de titel ‘koning van Babylon en koning van het land’. Cyrus deed geen moeite om veroverde volken in een bepaald keurslijf te dwingen en had de wijsheid om het stelsel van de koninkrijken die hij aan de Perzische kroon toevoegde ongewijzigd te laten. In 539 v.C. gaf hij meer dan 40.000 Joden toestemming om vanuit Babylon terug te keren naar Palestina. Dit besluit was in overeenstemming met zijn beleid om de mensheid vrede te brengen. Vanuit het oosten waaide een nieuwe wind, die de kreten en vernedering van de verslagen en vermoorde slachtoffers wegnam, de branden in geplunderde steden uitdoofde en naties bevrijdde van slavernij.

Cyrus was een rechtschapen man, een groot leider, genereus en edelmoedig. De oude Grieken, die hij aan zich onderwierp, beschouwden hem als ‘wetgever’ en de Joden als ‘de gezalfde van de Heer’.

29 oktober, Internationale dag van Cyrus de Grote