In de zomer van 1988 beging Khomeini een van zijn grootste misdaden, namelijk de massamoord van 30.000 politieke gevangenen.
Bijna 50% van hen zijn vermoord onder marteling, kwellingen en door publieke ophanging.
Fatwa van Khomeiny om bloed af te tappen nog voor de executie.

Van: de algemene procureur van de revolutie van de Islamitische Republiek Iran

Aan: alle gevolmachtigden van de revolutie in de departementen en de provincies:

Ten behoeven van in de strijd gewonde pasdaran (Iraanse revolutionaire gardisten) in de ziekenhuizen, die dringend behoefte hebben aan bloedtransfusies en gezien het tekort aan bloed en het onvermogen om dit snel aan te leveren, hetgeen de dood van de gewonden tot gevolg kan hebben…doen wij hierbij de vertrouwelijke aanbeveling om dit probleem op te lossen door net voor de executie van een ter dood veroordeelde bloed af te laten nemen door een medicus en dit zo snel mogelijk naar de dichtsbijzijnde bloedbank te brengen ten behoeve van gewonde strijdmakkers.

U wordt eraan herinnerd dat er voor deze methode geen enkel religieus  beletsel is.

Deze vraag is gesteld aan zijne excellentie Velayat-e-Faghih, imam Khomeiny, leider en stichter van de Islamitische Republiek van Iran – 2 oktober 1981”


Attachments