16 augustus 2016 – Het International Committee In Search of Justice heeft dinsdag een nieuw, 21 pagina’s tellend rapport gepubliceerd over de massale executie van politieke gevangenen in 1988 in Iran, met als titel: ‘Afschuwelijk audiobestand van Iraanse topfunctionaris bevestigt de massale executie van politieke gevangenen in 1988.’

De recente publicatie van een schokkende geluidsopname van Hossein-Ali Montazeri, de voormalige aangewezen opvolger van Khomeini als opperste leider van het Iraanse regime ten tijde van het massaal ter dood brengen van politieke gevangenen in de zomer van 1988, heeft een nieuwe dimensie van deze wandaad aan het licht gebracht en onderstreept nog maar eens dat deze gruwelijke gebeurtenis nader onderzocht dient te worden, heeft het in Brussel gevestigde ISJ gezegd.

Meer dan 30.000 politieke gevangenen, voornamelijk van de belangrijkste oppositiegroep, zijn destijds geëxecuteerd.

Het ISJ wees erop dat de functionarissen die in 1988 leiding gaven aan de executies nog steeds hoge posities bekleden binnen het regime en betrokken zijn bij de onderdrukking en destructie van de Iraanse samenleving.