De terechtstelling van vijf politieke gevangenen in Iran werd internationaal scherp veroordeeld. In de Koerdische gebieden van Iran protesteerde de bevolking met stakingen en werkonderbrekingen.

De terechtstelling van de politieke gevangenen Farhad Vakili, Shirin Alam Hooli, Mehdi Eslamian, Farzad Kamangar en Ali Heydarian op 9 mei 2010 in de Teheraanse Evin-Gevangenis leidde wereldwijd tot een golf van protesten. Ook in Iran veroordeelden mensenrechtengroeperingen, vakbonden en lerarenbonden de terechtstelling als een afschuwelijke en mensenverachtende daad van het Teheraanse regime.

Nadrukkelijk protest kwam van dreEuropese Unie. In een verklaring van 12 mei toonde de Europese Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Catherine Ashton  zich bezorgd over de toenemende doodvonnissen tegen leden van minderheden en deelnemers aan de protesten in Iran. De EU riep Iran op, in overeenstemmung met de resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, een moratorium voor alle terechtstellingen in te stellen.

In een verklaring van 14 mei spreekt de Duitse vakbond Onderwijs en Wetenschap (GEW) van “moord in opdracht van de staat“. Daarin staat o.a.:
„Met verontwaardiging, woede en bezogdheid hebben vakbonden en mensenrechtenorganisaties wereldwijd op de terechtstelling van de leraar Farzad Kamangar gereageerd. De Koerdisch-Iraanse vakbondsfunctionaris Kamangar en zijn vier medegevangenen Ali Heydarian, Farhad Vakili, Shirin Alam-Houli en Mehdi Eslamian werden terechtgesteld, omdat zij tegen het heersende regime in Iran opponeerden. …

De GEW-Voorzitter Ulrich Thöne, die zich in het verleden meermaals bij de Iraanse regering en de Iraanse ambassadeur  in Berlijn tegen de voltrekking van het doodvonnis en voor de mensenrechten van Farzad Kamangar ingezet had, veroordeelde de terechtstelling scherp: ‚Het regime in Teheran minacht systematisch mensen- en vakbondsrechten en deinst ook niet voor moord in opdracht van de staat terug. De terechtstelling Farzad Kamangars is een afschuwelijke daad.’

De Algemeen Secretaris van de Onderwijsinternationale, Fred van Leeuwen, toonde zich bezorgd over het lot van andere vakbondsmensen, die in Iraanse gevangenissen vastzitten. De Onderwijsinternationale eist van Iran een onmiddellijk moratorium voor de terechtstellingen, de erkenning van vrije vakbonden alsmede de eerbiediging van de fundamentele mensenrechten zoals het recht op lichamelijke integriteit en het recht op vrije meningsuiting.“

Terwijl het in meerdere Europese steden tot protestdemonstraties voor Iraanse ambassades kwam, protesteerde de bevolking in de Koerdische gebieden van Iran, uit dewelke de terechtgestelden kwamen, met stakingen en werkonderbrekingen. Op 13 mei bleven in meerdere Koerdische steden de winkels gesloten, de binnensteden waren verlaten. In enkele steden zoals Kamyaran, uit dewelke de terechtgestelde leraar Farzad Kamangar kwam, staakten ook de leerlingen.15 mei 2010