De regeringen van Zwitserland en Noorwegen hebben geprotesteerd tegen de dreigende executies in Iran en geëist dat Iran de executies stopzet en de doodstraf afschaft.

De Iraanse ambassadeur is op het matje geroepen door het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken en op de hoogte gebracht van het protest van de Noorse regering tegen twee aanstaande executies. De twee gevangenen die acuut gevaar lopen geëxecuteerd te worden zijn de 22-jarige Mohammad-Reza Haddadi, die als minderjarige ter dood werd veroordeeld en de 43-jarige Mohammadi Sakineh-Ashtiani, die gestenigd dreigt te worden. De staatssecretaris van het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken, Espen Barth Eide, herhaalde dat Noorwegen steniging beschouwt en veroordeelt als “een onmenselijke en barbaarse straf”.

Iran werd opgeroepen haar internationale verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten, in het bijzonder het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, na te komen.

Ook Zwitserland kwam tussenbeide wegens de dreigende executie van Mohammad-Reza Haddadi. In een persbericht van de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken op 06.07.2010, staat te lezen: “Zwitserland is tegen het executeren van minderjarigen in Iran. Het federale ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Iraanse autoriteiten op om het doodvonnis, dat woensdag voltrokken zal worden, te annuleren.

In dit specifieke geval gaat het om een jonge Iraanse man, die in 2004 op 15-jarige leeftijd ter dood werd veroordeeld wegens roofmoord. De exacte omstandigheden van het misdrijf blijven tot op deze dag onduidelijk, vooral omdat de betreffende persoon zijn bekentenis, die hij in de gevangenis heeft gedaan, heeft ingetrokken. De uitvoering van het doodvonnis is de afgelopen jaren meermaals uitgesteld. Op woensdag 7 juli 2010 zal de jongeman geëxecuteerd worden.

Zwitserland heeft via onze ambassade in Teheran, alsmede via  onze speciale gezant voor de mensenrechten in Bern er bij de Iraanse autoriteiten op aangedrongen om onmiddellijk in te grijpen.”  9 juli 2010