Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze hulpacties.

Internationale campagnes om mensen te redden die willekeurig gedetineerd, gemarteld of ter dood veroordeeld zijn, hebben effect, zelfs in Iran.

22 mei 2010: mensenrechtenactivist Kaveh Ghasemi-Kermanshahi en zijn moeder bij zijn vrijlating uit de gevangenis van de west-Iraanse stad Kermanshah.

Resultaten van intensieve internationale inspanningen:

  • Executies werden voorkomen, doodvonnissen opgeheven en er zijn gevangenen vrijgelaten.
  • Gevangenen kregen de mogelijkheid om advocaten te raadplegen, beroepaanvragen werden opnieuw in behandeling genomen, aanklachten werden ingetrokken.
  • Doodvonnissen zijn omgezet in gevangenisstraf, executies werden uitgesteld, gevangenisstraffen verlaagd.
  • Gevangeniscondities zijn verbeterd, mishandeling en foltering stopgezet, eenzame opsluiting omgezet in gemeenschappelijke detentie, medische zorg is toegankelijk gemaakt en contact met familie en de buitenwereld hersteld.