30 september 2010. De International Campaign for Human Rights in Iran dringt er bij overheden uit de hele wereld op aan om ambtenaren van de Islamitische Republiek Iran betrokken bij ernstige schendingen van de mensenrechten op een zwarte lijst te zetten, om zo hun rol als daders in de ernstige mensenrechtencrisis in Iran te erkennen en het hen onmogelijk te maken om naar het buitenland te reizen en daar activa te bezitten.

De Campaign laat een dringend verzoek uitgaan aan de overheden van Canada, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten, Thailand, en met name leden van de Europese Unie, landen waarin bekende Iraanse schenders van de mensenrechten activa kunnen bezitten of naartoe reizen, om die activa te bevriezen en hen het reizen te beletten.
De Campaign sprak zijn tevredenheid uit over de verklaring van de regering van de Verenigde Staten op 29 September 2010, waarin acht vooraanstaande Iraanse regeringsambtenaren werden genoemd als doelwit van dergelijke financiële sancties en reisverboden.

‘Leden van de internationale gemeenschap kunnen en moeten de Iraanse ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten van hun burgers op de zwarte lijst zetten,’ zei Hadi Ghaemi, woordvoerder van Campaign..

‘Dat maakt op een luide, duidelijke en constructieve manier duidelijk dat die misdaden niet worden getolereerd, en dat de internationale gemeenschap al het mogelijke zal doen om de endemische straffeloosheid in Iran te bestrijden, ‘ voegde hij eraan toe.

In juni 2010 publiceerde de Campaign ‘Men of Violence: Perpetrators of the Post-Election Crackdown’, een rapport waarin de namen worden genoemd van vijftien Iraanse regeringsambtenaren betrokken bij grove schendingen van de mensenrechten van Iraanse burgers.

De regering van de VS heeft sancties opgelegd aan de volgende 8 individuen: Mohammad Ali Jafari, opperbevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC); Sadeq Mahsouli, minister van Welzijn en Veiligheid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken; Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, huidige chef-aanklager van Iran en voormalig minister van Informatie; Saeed Mortazavi, voormalige chef-aanklager van Teheran; Heydar Moslehi, minister van Informatie; Mostafa Mohammad Najjar, huidige minister van Binnenlandse Zaken en voormalig waarnemend opperbevelhebber van de gewapende strijdkrachten voor de wetshandhaving; Ahmad-Reza Radan, waarnemend chef van de Iraanse nationale politiemacht; en Hossein Taeb, huidig waarnemend opperbevelhebber van de IRGC voor Informatie en voormalig opperbevelhebber van de Baseej Veiligheidstroepen van de IRGC.

Naast de bovenstaande personen dringt de Campaign ook aan op het ‘blacklisten’ van onderstaande schenders van de mensenrechten:
• Ismail Ahmadi Moghadam, hoofd van de Iraanse politie,
• Abolghassem Salavati, voorzittend rechter van Branch 15 van de Islamistische Revolutionaire Rechtbank,
• Seyed Hassan Firouzabadi, stafchef van de verenigde strijdkrachten van de Islamitische Republiek Iran,
• Mohammad Moghisseh, voorzittend rechter van Branch 28 van de Islamistische Revolutionaire Rechtbank,
• Ayatollah Ahmad Jannati, secretaris-generaal van de Raad van Hoeders van de Grondwet,
• Ayatollah Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, hoofd van het Khomeini Education and Research Institute in Qom en lid van de Vergadering van Experts,
• Yadollah Javani, hoofd van de politieke afdeling van de IRGC,
• Rouhollah Hosseinian, parlementslid,
• Ali Saeedi, afgevaardigde van de Hoogste Leider in de IRGC,
• Hossein Shariatmadari, eindredacteur van de krant Kayhan,
• Ezatollah Zarghami, hoofd van de omroep van de Islamitische Republiek Iran (IRIS), en
• Mohammad Reza Naghdi, opperbevelhebber van de Baseej Veiligheidstroepen.