20-11-2010 – De internationale gemeenschap oefent druk uit op Iran inzake mensenrechtenkwesties: executies, foltering en geweld tegen vrouwen worden scherp veroordeeld.

De Verenigde Naties hebben gereageerd op de schendingen van de mensenrechten in Iran: ze veroordelen de “ernstige, aanhoudende en regelmatige voorkomende schendingen van de mensenrechten” in Iran scherp. In de voor de mensenrechten verantwoordelijke Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN werd op 18 november een resolutie aangenomen waarin onder andere foltering en andere wrede straffen die in Iran toegepast worden, zoals geseling, steniging en amputatie, worden veroordeeld als crimineel. De resolutie, waarvan de formele goedkeuring in december in de Algemene Vergadering van de VN zal plaatsvinden, stelt  ook een “dramatische toename van de doodstraf in Iran” vast. In veel gevallen werden veroordeelden geëxecuteerd die ten tijde van het vonnis onder de 18 jaar waren. Sommige van de doodvonnissen werden uitgevoerd door steniging. In de resolutie wordt tevens de onderdrukking van vrouwen in Iran aan de kaak gesteld.

De VN beschuldigt het regime in Teheran van het systematisch toepassen van marteling, het vervolgen van mensenrechtenactivisten, de “diep gewortelde ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en het geweld tegen vrouwen” en de discriminatie van religieuze en etnische minderheden.

Door deze resolutie benadrukt de internationale gemeenschap de bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Iran, die de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, uitte in zijn eind oktober gepubliceerde jaarverslag. Daarin bekritiseerde de secretaris-generaal het toenemende gebruik van foltering en de doodstraf, de discriminerende behandeling van vrouwen en de herhaaldelijke schending van de grondwettelijke rechten zoals het recht op vrijheid van vergadering en godsdienstvrijheid.

Het Iraanse regime heeft de afgelopen weken geprobeerd om het stemgedrag van verschillende landen door politieke en economische beloften te beïnvloeden om zo hun goedkeuring van de resolutie te voorkomen. De eenstemmigheid van het mensenrechtencomité van de VN voor de resolutie is een tegenslag op internationaal niveau voor het regime in Teheran. Iraanse mensenrechtenactivisten en de internationale mensenrechtenorganisaties zijn verheugd over de resolutie, maar dringen aan op verdere acties van de internationale gemeenschap om kracht bij te zetten aan de eisen van de VN.