11 november 2010 – De advocate Nasrin Sotoudeh protesteert in Teheran d.m.v. een hongerstaking tegen haar onrechtvaardige detentie en verslechterde omstandigheden in de gevangenis.

De gevolmachtigde voor de Mensenrechten van de Bondsregering, Markus Loening, heeft Iran opgeroepen om de in Teheran vastgehouden advocate Nasrin Sotoudeh vrij te laten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de advocate sinds 31 oktober in hongerstaking als protest tegen haar detentie en de omstandigheden in de gevangenis.

In een verklaring van 10 november van de gevolmachtigde voor de mensenrechten en humanitaire hulp van de Bondsregering staat o.a.:

“Met grote bezorgdheid volg ik het nieuws over de verslechtering van de gezondheid van Nasrin Sotoudeh.

Haar arrestatie maakt deel uit van een systematische aanpak tegen de verdedigers van de mensenrechten in Iran die al een aantal maanden aan de gang is. Dat omvat, ook in dit geval, de schending van fundamentele rechten.

Ik verzoek de Iraanse rechterlijke macht dringend om Nasrin Sotoudeh onmiddellijk vrij te laten. Iran wordt opgeroepen om de internationale verplichtingen inzake het beschermen van burgerlijke en politieke rechten, waartoe het land zich verplicht heeft, eindelijk  te eerbiedigen.”

Nasrin Sotoudeh heeft herhaaldelijk de constitutionele tekortkomingen in Iran in het openbaar aan de kaak gesteld. Ze werd begin september gearresteerd wegens “propaganda tegen de staat” en “gevaar voor de nationale veiligheid” en zit sindsdien in de Evin-gevangenis in Teheran in bewaring. De advocate behartigde de belangen van minderjarige ter dood veroordeelden en activisten van de oppositie die in verband met de protesten van 2009 gearresteerd werden.