Amnesty International 7 januari 2014 -Soennitische Koerden uit Iran, die in hongerstaking zijn, lopen ernstig risico nu hun gezondheid na 64 dagen hongerstaking verslechtert. Ze houden een hongerstaking uit protest tegen hun doodvonnis en de omstandigheden waarin ze worden vastgehouden.
Jamshid Dehghani, zijn jongere broer Jahangir Dehghani, Hamed Ahmadi en Kamal Molayee, die sinds 4 november 2013 een “natte” hongerstaking (d.w.z. wel drinken, maar niet eten) houden, verkeren nu in kritieke toestand. Alle vier hebben ze sinds 30 december herhaaldelijk het bewustzijn verloren. Daarom is hen intraveneus vloeistof toegediend in de kliniek van de Ghezel Hesar gevangenis in Karaj (ten noordwesten  van Teheran). Naar het schijnt hebben ze dat steeds geweigerd als ze weer bij bewustzijn waren.
De vier hongerstakers werden door afdeling 28 van de Revolutionaire Rechtbank van Teheran op 14 november 2010 ter dood veroordeeld op grond van vage aanklachten als “vijandigheid tegenover  God” (moharebeh) en “corruptie op aarde” (ifsad fil-arz).