Erik Vis biografie
Op 23 januari, een jaar na het overlijden van de heer Erik Vis, de grote medestander van het Iraanse volk en van de mensenrechten, ging een delegatie naar zijn laatste rustplaats om deze edele en grootmoedige nationale held te gedenken door het leggen van bloemen op zijn graf.

Er werd ook een herdenkingsbijeenkomst gehouden op kantoor, waar in aanwezigheid van families van politieke gevangenen en bejaarde moeders een film over hem werd vertoond.
Zijn naam, grootmoedigheid en generositeit zullen voor altijd in de herinnering blijven van ons allen in ballingschap en het Iraanse volk en de geschiedenis van Perzië.

Erik Vis biografie