1 mei 2016- Deskundigen in het Internationaal Recht wijzen erop dat de gedetineerde asielzoekers in Camp Liberty het slachtoffer zijn van volkenrechtmisdaden als plundering. Zo worden ze geleidelijk beroofd van hun privé-eigendommen. De Iraakse troepen staan niet toe dat de Iraanse ballingen hun eigendom verkopen, en brengen derhalve hun evacuatie naar veilige landen in gevaar, hetgeen van essentieel belang is omdat de vluchtelingen in Camp Liberty het risico lopen van terrorisme.

In Camp Liberty in de buurt van Bagdad worden ongeveer 2000 kwetsbare Iraanse vluchtelingen blootgesteld aan zware repressie en mensenrechtenschendingen door de Iraakse troepen. Camp Liberty staat onder controle van militairen, die al eerder met gewapend geweld zijn opgetreden tegen de Iraanse vluchtelingen.

Oproep om hulp aan de internationale gemeenschap: Iraanse ballingen in Camp Liberty na de laatste terroristische aanslag in oktober 2015

De Iraanse asielzoekers, waaronder honderden vrouwen, zijn door het Iraakse leger in 2012 onder dwang uit de nederzetting Ashraf, waar ze tot dan toe hadden geleefd, verdreven en geïnterneerd in het verlaten Amerikaanse militaire kamp Camp Liberty.

Camp Liberty is hetzelfde als een gevangeniskamp. In VN-rapporten wordt bevestigd dat het gaat om illegale, willekeurige detentie, want er is geen enkele juridische reden om de Iraanse asielzoekers vast te houden. Hun gevangenschap is een schending van het internationaal humanitair recht, de mensenrechten en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Deskundigen in het Internationaal Recht wijzen erop dat de gedetineerde asielzoekers in Camp Liberty het slachtoffer zijn van volkenrechtmisdaden als plundering. Zo worden ze geleidelijk beroofd van hun privé-eigendommen.

De Iraanse ballingen hadden in Ashraf een goed functionerende gemeenschap gecreëerd met onafhankelijke faciliteient en alle nutsvoorzieningen uit eigen middelen opgebouwd. Bij de gedwongen overplaatsing moesten ze de meeste van hun privé-eigendommen in Ashraf achterlaten. In strijd met het recht op privé-eigendom, heeft het Iraakse leger niet toegestaan dat de Iraanse ballingen hun achtergelaten bezittingen konden verkopen. De asielzoekers zijn daardoor in een levensbedreigende noodsituatie beland.

De gebouwen in Ashraf waren verzegeld door de VN, die de Iraanse ballingen hadden verzekerd ervoor te pleiten dat hun privé-eigendom alsnog verkocht of naar het buitenland gebracht zou worden. In de nasleep van de onrust in Irak hebben Teheran-getrouwe Iraakse milities de nederzetting Ashraf intussen bezet en de bezittingen van de Iraanse ballingen geplunderd.

De vluchtelingen in Camp Liberty proberen nu de weinige bezittingen die ze mee konden nemen te verkopen om hun evacuatie naar veilige landen te kunnen financieren. Wederom wordt verkoop door de Iraakse troepen voorkomen, ​​doordat ze de potentiële kopers niet in het kamp toelaten. Verschillende pogingen van handelaren om de eigendommen van de Iraanse ballingen te verwerven faalden de afgelopen weken, omdat de troepen het niet goedkeurden.

Het gaat hier om een welbewuste represaille tegen de vluchtelingen met de bedoeling om hen zelfs van hun laatste privébezit te beroven. Doordoor schenden de troepen niet alleen het recht van de Iraanse ballingen op privé-eigendom, maar ze brengen ook de evacuatie naar veilige landen in gevaar, hetgeen van essentieel belang is omdat de vluchtelingen in Camp Liberty het risico lopen van terrorisme.

De schending van het recht op privé-eigendom is een overtreding van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn kwetsbare politieke vluchtelingen die door de Verenigde Naties als asielzoekers erkend zijn. Daardoor is de internationale gemeenschap verplicht om hen te beschermen. De asielzoekers hebben een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om ervoor te zorgen dat de verkoop van hun eigendommen wordt toegestaan ​​om de financiering van de evacuatie van het kamp mogelijk te maken.