30 mei 2016-SMV verzoekt dringend een respons van de Verenigde Naties en buitenlandse overheden op de recente toename van executies en de onthutsende staat van de mensenrechten in Iran.

Irans fundamentalistische regime zou voornemens zijn om een man ter dood te brengen voor een vermeende misdaad, begaan toen hij pas 15 was, en wel morgen, 31 mei.

Mohammad-Reza Haddadi, geboren op 17 maart 1988 en inmiddels 28 jaar oud, zit al 13 jaar in de gevangenis in Iran. Momenteel wordt hij gedetineerd in een gevangenis in Shiraz, zuidelijk Iran.

De uitvoerende autoriteiten hebben tegen zijn familie verklaard dat zij van plan zijn om hem op dinsdag 31 mei te executeren.

Zijn vader vertelde de internationale media ook dat zijn zoon zijn familie had gebeld om te waarschuwen dat het regime hem vanavond naar de afdeling wil overplaatsen die de vonnissen uitvoert.

Mohammad-Reza Haddadi zou tijdens een rechtszaak op 30 oktober 2003 hebben verklaard dat hij had iemand had gedood tijdens een poging tot beroving. In een brief aan het gerechtshof van 7 november 2003 schreef hij echter dat een andere verdachte hem geld had geboden om de moord te bekennen, omdat Haddadi gezien zijn minderjarigheid een minder streng vonnis zou kunnen verwachten. In zijn brief herhaalde hij dat hij door de andere verdachte was bedrogen, en dat hij geen rol had gespeeld bij de moord.

Sinds 10 april jongstleden zijn er ten minste 118 mensen geëxecuteerd in Iran. Drie van de geëxecuteerden waren vrouwen, en twee van hen waren naar verluidt minderjarige delinquenten.

Tijdens het presidentschap van Hassan Rouhani zijn er meer dan 2300 executies uitgevoerd. De Speciaal Rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Iran kondigde in maart aan dat het aantal executies in Iran in 2015 hoger lag dan in enig ander jaar sinds 1990. Rouhani heeft de executies expliciet goedgekeurd als voorbeelden van ‘geboden van God’ en ‘wetten van het parlement dat behoort aan het volk’.

Ahmed Shaheed, Speciaal Rapporteur voor de mensenrechten in Iran, verklaarde tijdens een persconferentie in Geneve op 10 maart dat het regime in Iran wereldwijd de meeste kinderen ter dood veroordeelt en executeert. Dit is ‘streng en ondubbelzinnig verboden krachtens internationaal recht,’ zei hij.

‘Het aantal minderjarige delinquenten dat ter dood gebracht is tussen 2014 en 2015 – naar verluidt gaat het om 16 jongeren – was hoger dan ooit gedurende de afgelopen vijf jaar,’ verklaarde Shaheed.