27 mei 2016-Choquerende golf van executies in Iran: de internationale gemeenschap moet onmiddellijk maatregelen nemen en het stopzetten van de executies en van de mensenrechtenschendingen tot voorwaarde maken voor iedere uitbreiding van de betrekkingen met Iran.

Volgens rapporten van mensenrechtenactivisten en Iraanse staatsmedia blijven de massa-executies in Iran toenemen. Daarmee negeert het regime in Teheran nog steeds alle internationale oproepen om te stoppen met de executies en de doodstraf in Iran af te schaffen.

17 mei 2016: openbare terechtstelling op het Mofatteh-plein van de stad Mashhad in noordoost Iran

Sinds medio april zijn er in Iran minstens 112 mensen geëxecuteerd. Alleen al op 25 mei werden 11 gevangenen in de leeftijd van 22 tot 25 jaar door opknoping terechtgesteld in de Gohardasht gevangenis in de stad Karaj vlakbij Teheran. Op 17 en 18 mei werden in de gevangenissen van de Iraanse steden Urumieh, Tabriz, Yazd, Yasouj, Sari en Mashhad 23 gevangenen geëxecuteerd.

Tientallen minderjarigen lopen het risico geëxecuteerd te worden

Volgens een rapport van Amnesty International van januari 2016 lopen in Iran ten minste 49 personen, die bij hun veroordeling nog geen 18 jaar oud waren, het risico geëxecuteerd te worden. Het werkelijke aantal kan nog veel hoger zijn. Hieruit blijkt de “schandelijke minachting voor de rechten van kinderen” in Iran, aldus een woordvoerder van Amnesty. Het regime handhaaft wetten die het mogelijk maken om zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood te veroordelen. Jongeren, die op het moment van hun vermeende overtreding minderjarig waren, zitten jaren in de dodencel en worden vervolgens gedood als ze meerderjarig zijn.

Alarmerende stijging van het aantal executies

Een verslag van de Italiaanse mensenrechtenorganisatie “Hands Off Cain” (HOC) spreekt ook over een alarmerende toename van het aantal executies in Iran. Sinds de benoeming van de president van het regime, Rohani, zijn er in Iran minstens 2277 personen geëxecuteerd. Het dagelijks terroriseren van de eigen bevolking door het regime gaat onverminderd door. De regering Rohani heeft zijn houding ten opzichte van het toepassen van de doodstraf niet veranderd. De aantallen van 2015 behoren tot de hoogste in de recente geschiedenis van Iran.

Volgens Amnesty International werden er in 2015 ten minste 977 mensen geëxecuteerd in Iran, dat is goed voor 82 procent van alle bevestigde executies in de regio. In verhouding tot het bevolkingsaantal, is er geen land ter wereld met meer executies dan Iran. De internationale gemeenschap moet onmiddellijk maatregelen nemen en het stopzetten van de executies en van de mensenrechtenschendingen tot voorwaarde maken voor iedere uitbreiding van de betrekkingen met Iran.