25 mei 2016-Een leider van de vakbond voor leraren in Iran heeft gewaarschuwd voor een intensievere campagne van treiteren en gevangenzetten tegen leden van de leraren vakbond door het regiem in Iran.

Hashem Khastar, wonend in Mashad in noordoost Iran, heeft aan de BBC verteld dat er hongerstakingen zijn georganiseerd als protest tegen gevangenzetting en het negeren van mensenrechten.

De BBC heeft in het rapport, dat op dinsdag 24 mei werd gepubliceerd, gezegd dat:  “de heer Khastar, van de leraren vakbond in Khrasan Razavi provincie, heeft verklaard dat hij drie keer gevangen heeft gezeten.”

Hij zegt dat de gevangenschap het gevolg was van zijn verdediging  van het recht van leraren op het lidmaatschap van een onafhankelijke vakbond en dat hij werd gevangen gezet voor “het verwoorden van de stem van de onschuldige leraren van Iran”.

Hij vertelde de BBC dat: “de leraren door deze beweging democratie hopen te bereiken”.

De heer Khasar zei, bij het bespreken van de bedreiging van de leraren, dat hij zich bewust is van de risico’s en dat hij “altijd voorbereid is op het luiden van de deurbel en dat er iemand kan komen die hem naar de gevangenis voert”.

“Ze hadden me allang opgeruimd als ik niet de steun van veel leraren had gehad”.

Hij zegt dat de leraren zich in het geheim hebben verenigd om hun gevangen gezette collega’s te helpen, bijvoorbeeld door het inzamelen van geld voor de ondersteuning van hun familieleden.

De problemen zijn ook naar voren gebracht door “Education International”, een internationale vertegenwoordiging van onderwijsvakbonden.

“Wij weten dat een hele reeks mensen is gearresteerd” zegt de secretaris-generaal van de organisatie, Haldis Holst.

De internationale organisatie had de vertegenwoordiger van de vakbond in Teheran uitgenodigd om te spreken op een conferentie, eerder dit jaar. De organisatie liet weten dat dat de leraar was gearresteerd en opgesloten.

De heer Khasar zegt, dat niettegenstaande de groeiende banden tussen Iran en het Westen, – met signalen van groeiende economische openheid-, de situatie voor de lerarenvakbond niet verbetert.

Hij zegt dat er geen tekenen zijn van verbetering van de rechten van vakbondsleden.

“Er is een diepe kloof tussen de overheid en de geestelijke leiders, maar het doel van beiden is het redden van het regiem in zijn geheel”, zegt hij.

Verder zegt hij dat als het regiem onder meer druk komt, het de onderdrukking laat toenemen.

“Ze willen een leider, – één persoon is de herder en de rest zijn de schapen- . In dit systeem moet het volk volgen zonder vragen”.

De heer Khasar zegt dat leraren constant worden gevangen gezet, maar dat in vele gevallen de vakbond dat pas later te weten komt. Hij zegt dat geheime diensten de familie van de leraren onder druk zet geen ruchtbaarheid te geven aan wat er is gebeurd.

Maar, zegt hij, de leraren voeren nog steeds actie voor het uitvoeren van hun vakbondsactiviteiten en het naar voren halen van hun burgerlijke vrijheden, zonder inmenging van veiligheidsdiensten.

“We willen dat het de leraren wordt toegestaan hun activiteiten uit te voeren, zoals het hun recht is”.

Hij gelooft dat er een wijdverbreide steun is voor hun zaak. “De natie Iran is veranderd”, zegt hij.

Het “UK Trades Union Congress” heeft het Iraanse regiem opgeroepen de rechten van leraren te respecteren en heeft het gevangenzetten van hun hun vakbondsleiders bekritiseerd.

Bovendien hebben zij aandacht gevraagd voor de protesten van de leraren tegen “armoede lonen”, armzalige leefomstandigheden en het gebrek aan beroepszekerheid.