19 juni 2016-Oproep aan de EU: de betrekkingen met Iran moeten afhankelijk worden gemaakt van “duidelijke vooruitgang inzake mensenrechten en het stopzetten van executies”!

Meer dan 270 leden van het Europees Parlement hebben op 14 juni de ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran veroordeeld in een gezamenlijke verklaring. De Europarlementsleden roepen de EU en haar lidstaten op om verdere betrekkingen met Iran afhankelijk te maken van “duidelijke vooruitgang inzake mensenrechten en het stopzetten van de executies”.

De verklaring werd gesteund door parlementsleden uit alle 28 lidstaten en van alle fracties. Onder de ondertekenaars zijn zes vicevoorzitters van het Parlement en een aantal commissievoorzitters.

Brussel – 14-06-2016: De Belgische Europarlementariër Gérard Deprez (tweede van links) en andere parlementariërs geven een verklaring uit over de mensenrechten in Iran.

In de verklaring van de Europarlementariërs staat o.a.:

We zijn zeer bezorgd over het toenemende aantal executies in Iran. Sinds de zogenaamd “gematigde” president Rohani vanaf augustus 2013 in functie is, zijn er in Iran duizenden mensen opgehangen.

In juli 2015 verkondigde Amnesty International dat het aantal executies in Iran “een angstaanjagend beeld weergeeft van een staatsmoordmachine”. Internationale mensenrechtenorganisaties verklaren dat Iran wereldwijd aan kop ligt betreffende het aantal executies van minderjarigen.

In maart 2016 berichtte de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran dat het aantal executies in Iran in 2015 gestegen is tot bijna 1.000, het hoogste aantal sinds bijna een kwart eeuw. Het land heeft daarmee wereldwijd het hoogste aantal executies per hoofd van de bevolking.

In een toespraak op de Iraanse televisie omschreef president Rohani het executeren als “een goede regeling” en “de wet van God!” Hij bracht ook zijn volledige steun voor de Syrische dictator Bashar Assad en Hezbollah tot uitdrukking.

Discriminatie en vervolging van etnische en religieuze minderheden, het arresteren van critici en de systematische censuur van het internet gaan in Iran gewoon door.

Vrouwen krijgen geen leidinggevende functies en kunnen geen enkel ambt uitoefenen binnen de rechterlijke macht en op vele andere gebieden. Zij worden vervolgd als ze niet voldoende gesluierd zijn en veel activistes zijn gearresteerd. Meisjes kunnen op de leeftijd van 9 jaar al trouwen, zelfs met hun eigen stiefvader.

De Iraanse verkiezingen van februari waren noch vrij, noch eerlijk. De oppositie was verboden. Alle kandidaten moesten verklaren te geloven in de suprematie van de geestelijkheid. Een niet-gekozen orgaan, de “Raad van Wachters”, benoemd door de “Opperste Leider” Ayatollah Khamenei, heeft duizenden kandidaten van de verkiezingen uitgesloten. Degenen die toegelaten werden verschilden qua repressie niet van hun voorgangers, en velen waren betrokken bij mensenrechtenschendingen.

Gezien deze feiten vragen wij aan de EU en haar lidstaten om verdere betrekkingen met Iran afhankelijk te maken van duidelijke vooruitgang inzake mensenrechten en het stopzetten van de executies.