14 juli 2016 – “Rapporten van de secretaris-generaal van de VN, van de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran en van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wijzen er allemaal op dat de onderdrukking van christenen onder president Hassan Rohani niet alleen doorgaat, maar ook is toegenomen.”

Bij de steunbetuigers van de oproep voor de bescherming van christenen in Iran zijn John Pritchard (foto), voormalig bisschop van Oxford, Adrian Newman, bisschop van Stepney en Rachel Treweek, bisschop van Gloucester en de eerste vrouwelijke bisschop van Engeland.

Naar aanleiding van een grote manifestatie in Parijs, waarbij in het tweede weekend van juli de aandacht gevestigd werd op de mensenrechtenschendingen in Iran, hebben 80 bisschoppen en pastors uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hun diepe bezorgdheid geuit over de toenemende onderdrukking van christenen in Iran.

In een gezamenlijke verklaring hebben de kerkleiders erop gewezen dat de onderdrukking van christenen in Iran is verslechterd sinds het begin van de ambtsperiode van de president van het regime, Hassan Rohani. Zij riepen westerse regeringen op om elke uitbreiding van de betrekkingen met het Iraanse regime afhankelijk te maken van een verbetering van de situatie van de mensenrechten, met inbegrip van de situatie van christenen in Iran.

John Pritchard met andere deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk tijdens de Iran-manifestatie in Parijs

In de oproep staat o.a.: “De in Iran heersende theocratie geeft alle reden tot bezorgdheid voor mensenrechtenorganisaties en instellingen die actief zijn voor de bescherming van de rechten van christenen. Rapporten van de secretaris-generaal van de VN, van de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran en van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wijzen er allemaal op dat de onderdrukking van christenen onder president Hassan Rohani niet alleen doorgaat, maar ook is toegenomen.”

“Onder dergelijke omstandigheden verzoeken we alle Westerse landen om bij hun betrekkingen met Iran de deplorabele situatie van de mensenrechten in Iran in acht te nemen, met name de verontrustende situatie van christenen en de intensivering van hun onderdrukking. We doen een beroep op hen om de uitbreiding van deze betrekkingen afhankelijk te maken van het beëindigen van de onderdrukking van christenen en het stoppen met de executies in Iran.”