28 juli 2016 – Ad Melkert, voormalig hoofd van de VN-bijstandsmissie in Irak, heeft een beroep gedaan op de secretaris-generaal van de VN om persoonlijk in te grijpen en speciale maatregelen te bewerkstelligen voor de bescherming van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty (Irak). De internationale gemeenschap moet haar inspanningen opvoeren om alle mensen van Camp Liberty in veiligheid te brengen.

Ad Melkert (foto) was twee jaar hoofd van de VN-bijstandsmissie in Irak en Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de VN. Hij is betrokken bij de internationale humanitaire campagne voor de bescherming van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad. Op 4 juli 2016 zijn de mensen in Camp Liberty bestookt door meer dan 50 raketten. De raketaanval eiste geen dodelijke slachtoffers, maar ruim 50 personen raakten gewond.

In Camp Liberty zijn momenteel meer dan 1.500 politieke vluchtelingen uit Iran, waaronder honderden vrouwen, geïnterneerd. Er zijn meerdere keren terreuraanslagen op de asielzoekers in het kamp gepleegd, waarbij vele doden en gewonden vielen. Ze zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het regime in Teheran en Iraakse milities, omdat ze zich resoluut verzetten tegen het  islamitische extremisme.

Ad Melkert riep de secretaris-generaal van de VN op om persoonlijk in te grijpen en speciale maatregelen voor de bescherming van de vluchtelingen in Camp Liberty te bewerkstelligen. De internationale gemeenschap moet haar inspanningen opvoeren om alle mensen van Camp Liberty in veiligheid te brengen.

Het voormalige hoofd van de VN-bijstandsmissie in Irak had ook al op de internationale solidariteitsbijeenkomst in Parijs gewezen op de gevaren waarmee de in Camp Liberty geïnterneerde Iraanse ballingen bedreigd worden. In het tweede weekend van juli kwamen duizenden mensen uit verschillende landen samen in Parijs om een ​​duidelijk signaal af te geven voor de mensenrechten en de bescherming van vluchtelingen.

In zijn speech in Parijs wees Ad Melkert op de recente raketaanval op de Iraanse ballingen in Camp Liberty en kenschetste deze als een ​​”wrede misdaad die door de internationale gemeenschap veroordeeld moet worden.”

Over de evacuatiecampagne voor de inwoners van Camp Liberty naar Albanië zei de voormalige speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN: “Gelukkig hebben we het afgelopen jaar gezien dat het voor een aantal bewoners van Camp Liberty mogelijk was hun ellende achter zich te laten en asiel te krijgen in een land dat respect en dankbaarheid voor zijn gastvrijheid verdient, namelijk Albanië. De gastvrije cultuur van Albanië is een lichtend voorbeeld in een tijd waarin het in vele delen van de wereld niet meer als morele of wettelijke verplichting wordt beschouwd om vluchtelingen op te nemen. Ik wil graag de regering en de bevolking van Albanië daarmee gelukwensen.”

Ad Melkert heeft opgeroepen om de inspanningen voor het uitvoeren van de evacuatie te continueren tot de laatste bewoners van Camp Liberty in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse ballingen die zich daar nog steeds staande houden zijn in groot gevaar. Hij bekritiseerde de internationale gemeenschap dat er in deze kwestie niet kordater, overtuigender en effectiever opgetreden wordt.

“Als voormalig speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN weet ik,” aldus Ad Melkert, “hoezeer de VN beperkt wordt door tegengestelde krachten en belangen. Als echter fundamentele mensenrechten worden geschonden onder de ogen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming daarvan, dan verwachten we van de VN meer dan alleen de rol van bemiddelaar. Dan is het de tijd voor de secretaris-generaal om zich persoonlijk in te zetten en van alle partijen blijvende garanties te eisen zodat het recht op leven en bezit van alle personen in Camp Liberty beschermd wordt en ze ongedeerd het kamp kunnen verlaten en veilig asiel kunnen krijgen.

Een duidelijke stellingname is in deze kwestie al lang nodig, en stemt overeen met de bewonderenswaardige inspanningen van de VN-medewerkers die onvermoeibaar proberen om het lijden van miljoenen Irakezen en Syriërs, slachtoffers van een krankzinnige geopolitieke strijd om de alleenheerschappij in de regio, te verlichten.

We vragen vandaag opnieuw in alle redelijkheid om voor de mensen in Camp Liberty een vreedzame toekomst te garanderen, zodat vijandigheid, vernietiging of machtsstrijd niet de overhand krijgen, maar de lichtende beginselen van de mensenrechten zegevieren.