4 augustus 2016-Mensenrechtenactivisten en familieleden van de slachtoffers van het gevangenisbloedbad in Iran van 1988 eisen dat de verantwoordelijken voor de massa-executies volgens het internationaal recht strafrechtelijk vervolgd worden. Volgens schattingen vielen bij deze door de staat georganiseerde massamoord zo’n 30.000 slachtoffers.

Het gevangenisbloedbad van 1988 is een van de monsterlijke dieptepunten in de vervolging van dissidenten en oppositie door het regime in Teheran. In augustus 1988 begonnen in de gevangenissen van Iran de systematische massa-executies van politieke gevangenen, die duurden tot begin 1989. Volgens schattingen vielen bij deze door de staat georganiseerde massamoord zo’n 30.000 slachtoffers. Onder de slachtoffers waren duizenden gevangenen die al jaren in de gevangenis hadden gezeten om hun straf uit te zitten. Tal van voormalige politieke gevangenen werden tijdens deze periode opnieuw opgepakt en “verdwenen” vervolgens spoorloos.

In augustus wordt door middel van herdenkingsbijeenkomsten het gevangenisbloedbad van 1988 in Iran en in andere landen herdacht. Mensenrechtenactivisten en familieleden doen opnieuw een beroep op de Verenigde Naties om het bloedbad van 1988 te erkennen als misdaad tegen de menselijkheid, zodat de daders volgens het internationaal recht strafrechtelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Degenen die verantwoordelijk waren voor het bloedbad van 1988 bekleden nog steeds hoge machtsposities binnen het regime van Iran. Veel hooggeplaatste vertegenwoordigers van het huidige regime, van de regering tot de rechterlijke macht en tot de geheime dienst, waren direct betrokken bij het bloedbad.

Parijs: Iraanse ballingen protesteren met een toneelstuk tegen de executies in Iran.

Bij de bijeenkomsten wordt ook geprotesteerd tegen de aanhoudende massale executies en de mensenrechtenschendingen in Iran. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om effectieve maatregelen te nemen voor de afschaffing van de doodstraf en het stopzetten van alle executies in Iran.

Teheran: familieleden van de executieslachtoffers op de begraafplaats Khavaran in Teheran, waar veel van de vermoorde politieke gevangenen in naamloze massagraven begraven zijn.